Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DRAMATİZM

  faciə

  Tam oxu »
 • DRAMATİZM

  dramatik — ağır — gərgin — faciəli

  Tam oxu »
 • DUBLİKAT

  kopiya — surət — üz

  Tam oxu »
 • DUMAN

  sis

  Tam oxu »
 • DUMAN

  tüstü

  Tam oxu »
 • DUMANLANMA

  yaşarma — doluxsunma — ağlamsınma

  Tam oxu »
 • DUMANLANMA

  bulanma — qaralma — tutqunlaşma — kəsifləşmə

  Tam oxu »
 • DUMANLANMAQ

  yaşarmaq — doluxsunmaq — ağlamsınmaq

  Tam oxu »
 • DUMANLANMAQ

  bulanmaq — qaralma — tutqunlaşmaq — kəsifləşmək

  Tam oxu »
 • DUMANLI

  kədərli — tutqun

  Tam oxu »
 • DUMANLI

  qarışıq — tutqun

  Tam oxu »
 • DUMANLI

  sisli

  Tam oxu »
 • DUMANLIQ

  sislik

  Tam oxu »
 • DUMANLIQ

  qarışıqlıq — qaranlıq

  Tam oxu »
 • DUMANLILIQ

  kədərlilik — tutqunluq

  Tam oxu »
 • DUMANLILIQ

  üstüörtülülük — anlaşılmazlıq

  Tam oxu »
 • DUMANSIZ

  aydın — saf — təmiz

  Tam oxu »
 • DUMANSIZLIQ

  aydınlıq — saflıq — təmizlik

  Tam oxu »
 • DUMDURU

  şəffaf

  Tam oxu »
 • DURACAQ

  son — nəhayət — axırıncı

  Tam oxu »
 • DURACAQ

  dayanacaq

  Tam oxu »
 • DURAQ

  mənzil — düşərgə

  Tam oxu »
 • DURĞU

  dayanış

  Tam oxu »
 • DURĞUN

  sakit — hərəkətsiz

  Tam oxu »
 • DURĞUNLUQ

  hərəkətsizlik — dəyişməzlik

  Tam oxu »
 • DURĞUZMA

  oyatma — qaldırma

  Tam oxu »
 • DURĞUZMAQ

  oyatmaq — qaldırmaq

  Tam oxu »
 • DURMA

  bitmə — kəsilmə — dayanma

  Tam oxu »
 • DURMA

  başlama — girişmə

  Tam oxu »
 • DURMA

  qaçma — dayanma

  Tam oxu »
 • DURMA

  qalxma — çıxma — törəmə

  Tam oxu »
 • DURMA

  gözləmə — dayanma

  Tam oxu »
 • DURMA

  dayanma

  Tam oxu »
 • DURMA

  qalxma — dikəlmə

  Tam oxu »
 • DURMADAN

  dayanmadan — fasiləsiz — daimi

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  başlamaq — girişmək

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  dayanmaq

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  gözləmək — dayanmaq

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  bitmək — kəsilmək — dayanmaq

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  qalmaq — dayanmaq

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  qalxmaq — çıxmaq — törəmək

  Tam oxu »
 • DURMAQ

  qalxmaq — dikəlmək

  Tam oxu »
 • DURU

  sıyıq — maya

  Tam oxu »
 • DURU

  saf — təmiz — şəffaf — aydın

  Tam oxu »
 • DURU

  əsl — xalis — təmiz

  Tam oxu »
 • DURUXMA

  tutulma — döyükmə — çaşma

  Tam oxu »
 • DURUXMAQ

  tutulmaq — döyükmək — çaşmaq

  Tam oxu »
 • DURUXUQ

  tutuq — döyük

  Tam oxu »
 • DURULANMA

  aydınlaşma — müəyyənləşmə — şəffaflanma

  Tam oxu »
 • DURULANMAQ

  şəffaflanmaq — aydınlaşmaq — müəyyənləşmək

  Tam oxu »