Словарь синонимов азербайджанского языка

 • EQOİST

  xudbin

  Полностью »
 • EQOİSTLİK

  xudbinlik

  Полностью »
 • EL

  tayfa — qəbilə

  Полностью »
 • EL

  ölkə — məmləkət — vilayət — vətən — diyar — yurd

  Полностью »
 • EL

  camaat — xalq

  Полностью »
 • EL-GÜN

  xalq — camaat

  Полностью »
 • EL-YURD

  vətən

  Полностью »
 • ELAN

  bildiriş — xəbər — məlumat

  Полностью »
 • ELAT

  xalq — el

  Полностью »
 • ELÇİ

  səfir — müjdəçi

  Полностью »
 • ELÇİLİK

  müjdəçilik — xəbərçilik

  Полностью »
 • ELLİ

  yerli — yurdlu — vətənli

  Полностью »
 • ELLİK

  ictimai — ümumi

  Полностью »
 • ELLİKCƏ

  bütün — başdan-başa — hamılıqla

  Полностью »
 • ELLİKLƏ

  bütünlüklə

  Полностью »
 • ELMLİ

  təhsilli — oxumuş — ziyalı

  Полностью »
 • ELMSİZ

  təhsilsiz — savadsız — cahil — avam

  Полностью »
 • ELMSİZLİK

  təhsilsizlik — savadsızlıq — cəhalət

  Полностью »
 • EMBLEM

  rəmz — nişan — əlamət

  Полностью »
 • EMOSİONAL

  həyəcanlı

  Полностью »
 • EMOSİONALLIQ

  həyəcanlılıq

  Полностью »
 • EMPİRİK

  təcrübi

  Полностью »
 • EMPİRİKLİK

  təcrübilik

  Полностью »
 • EN

  uzunluq

  Полностью »
 • ENDİRMƏ

  vurma — ilişdirmə — çəkmə

  Полностью »
 • ENDİRMƏ

  ucuzlaşdırma — azaltma

  Полностью »
 • ENDİRMƏ

  salma — düşürmə

  Полностью »
 • ENDİRMƏ

  devirmə — yıxma

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  sallamaq

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  vurmaq — ilişdirmək — çəkmək

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  devirmək — yıxmaq

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  azaltmaq — ucuzlaşdırmaq

  Полностью »
 • ENDİRMƏK

  düşürmək — salmaq

  Полностью »
 • ENƏCƏK

  eniş

  Полностью »
 • ENİNƏ

  köndələninə

  Полностью »
 • ENİNƏ

  uzununa

  Полностью »
 • ENİŞLİ

  yoxuşlu — əzablı — əziyyətli

  Полностью »
 • ENLƏNMƏ

  genişlənmə — yayılma

  Полностью »
 • ENLƏNMƏ

  kökəlmə

  Полностью »
 • ENLƏNMƏ

  genəlmə

  Полностью »
 • ENLƏNMƏK

  böyümək — artmaq

  Полностью »
 • ENLƏNMƏK

  yayılmaq — genişlənmək

  Полностью »
 • ENLƏNMƏK

  genəlmək

  Полностью »
 • ENLƏNMƏK

  kökəlmək

  Полностью »
 • ENLİ

  geniş — gen

  Полностью »
 • ENLİLİK

  genlik — genişlik

  Полностью »
 • ENMƏ

  düşmə

  Полностью »
 • ENMƏ

  azalma — düşmə — alçalma

  Полностью »
 • ENMƏ

  çevrilmə

  Полностью »
 • ENMƏ

  çəkmə — basma — çulğalama

  Полностью »