Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • EYBƏCƏR

  çirkin — kifir

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏR

  yöndəmsiz — iyrənc

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏ

  kifirləşmə — çirkinləşmə

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLƏŞMƏK

  kifirləşmək — çirkinləşmək

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  kifirlik — çirkinlik — biçimsizlik

  Tam oxu »
 • EYBƏCƏRLİK

  biabırçılıq — çatışmazlıq — kəsir — nöqsan

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏ

  əmizdirmə

  Tam oxu »
 • EYDİRMƏK

  əmizdirmək

  Tam oxu »
 • EYHAMLI

  üstüörtülü — ikimənalı — kinayəli

  Tam oxu »
 • EYHAMSIZ

  kinayəsiz

  Tam oxu »
 • EYİB

  nöqsan — kəsir — qüsur

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏ

  qınama — danlama

  Tam oxu »
 • EYİBLƏMƏK

  qınamaq — danlamaq

  Tam oxu »
 • EYİBLİ

  nöqsanlı — qüsurlu — qəbahətli

  Tam oxu »
 • EYİBSİZ

  qüsursuz — nöqsansız

  Tam oxu »
 • EYİBSİZLİK

  nöqsansızlıq — qüsursuzluq

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏ

  yaxşılaşma

  Tam oxu »
 • EYİLƏŞMƏK

  yaxşılaşmaq

  Tam oxu »
 • EYİLİK

  yaxşılıq

  Tam oxu »
 • EYMƏNMƏ

  qorxma — xoflanma — vahilənmə

  Tam oxu »
 • EYMƏNMƏK

  qorxmaq — xoflanmaq — vahilənmək

  Tam oxu »
 • EYNƏN

  hərfi

  Tam oxu »
 • EYNƏN

  bax: eyni

  Tam oxu »
 • EYNİ

  oxşarı — tayı — bənzəri

  Tam oxu »
 • EYNİLƏŞMƏ

  oxşama — bənzəmə

  Tam oxu »
 • EYNİLƏŞMƏK

  oxşamaq — bənzəmək

  Tam oxu »
 • EYNİLİK

  oxşarlıq — bənzərlik

  Tam oxu »
 • EYNİYYƏT

  oxşayış — bənzəyiş

  Tam oxu »
 • EYŞ

  kef — zövq — səfa — işrət — eyş-işrət

  Tam oxu »
 • EYVAN

  balkon — seyvan

  Tam oxu »
 • EYVANLI

  balkonlu — seyvanlı

  Tam oxu »
 • EYZƏN

  eynən — tamamilə

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  daimi — həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏ

  daimiləşmə

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏK

  daimiləşmək

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  daimilik — sonsuzluq — həmişəlik

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  nahaq — bihudə — faydasız — boş

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  axmaq — səfeh — gic — sarsaq — başıboş

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHLİK

  axmaqlıq — səfehlik — giclik — sarsaqlıq

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  xallı

  Tam oxu »
 • ƏCAİB

  qəribə — təəccüblü — qeyri-adi

  Tam oxu »
 • ƏCAİB

  misilsiz — xariqüladə — valehedici

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  kök — nəsil

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  gülməli — əyləncəli — mədəni

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  yaxşı — gözəl — əla

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  təəccüblü — qəribə

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  görəsən — aya

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  ölüm

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏ

  tələsik — təcili

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏ

  tələsik — cəld

  Tam oxu »