Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • FOKUS

  məsafə — nöqtə

  Tam oxu »
 • FOKUS

  kələk — hiylə — fırıldaq

  Tam oxu »
 • FON

  mühit — şərait — zəmin — əsas

  Tam oxu »
 • FOND

  ehtiyat — vəsait

  Tam oxu »
 • FORMA

  qəlib

  Tam oxu »
 • FORMA

  şəkil — görünüş

  Tam oxu »
 • FORMA

  ülgü — biçim — nümunə

  Tam oxu »
 • FORMA

  növ — tip — quruluş

  Tam oxu »
 • FORMA

  üsul — qayda

  Tam oxu »
 • FORMAL

  rəsmi

  Tam oxu »
 • FORMAL

  zahiri — xarici

  Tam oxu »
 • FORMAL

  şəkli

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMA

  yetişmə — yetkinləşmə

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMA

  düzəlmə — müəyyənləşmə — yaradılma

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMAQ

  yetişmək — yetkinləşmək

  Tam oxu »
 • FORMALAŞMAQ

  düzəlmək — müəyyənləşmək — yaradılmaq

  Tam oxu »
 • FORMALI

  üsullu — qaydalı

  Tam oxu »
 • FORMALI

  şəkilli — görünüşlü

  Tam oxu »
 • FORMALI

  ülgülü — biçimli

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  şəkillilik — görünüşlülük

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  ülgülülük — biçimlilik

  Tam oxu »
 • FORMALILIQ

  üsulluluq — qaydalılıq

  Tam oxu »
 • FORMALİST

  rəsmiyyətçi

  Tam oxu »
 • FORMALİSTLİK

  rəsmiyyətçilik

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  qəlibsiz

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  şəkilsiz — görünüşsüz

  Tam oxu »
 • FORMASIZ

  ülgüsüz — biçimsiz

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  qəlibsizlik

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  şəkilsizlik — görünüşsüzlük

  Tam oxu »
 • FORMASIZLIQ

  ülgüsüzlük — biçimsizlik

  Tam oxu »
 • FORMAT

  əndazə — nümunə

  Tam oxu »
 • FORS

  lovğalıq — təşəxxüs

  Tam oxu »
 • FORSLANMA

  lovğalanma — dartma — çəkmə — öyünmə

  Tam oxu »
 • FORSLANMAQ

  lovğalanmaq — dartmaq — çəkmək (özünü) — öyünmək

  Tam oxu »
 • FORSLU

  lovğa — təşəxxüslü

  Tam oxu »
 • FORSLULUQ

  lovğalıq — təşəxxüs

  Tam oxu »
 • FÜRSƏT

  imkan — məqam — vaxt

  Tam oxu »
 • FÜSUNKAR

  cazibəli — məlahətli — lətafətli — məftun

  Tam oxu »
 • FÜSUNKARLIQ

  cazibəlilik — məlahət — lətafət — məftunluq

  Tam oxu »
 • FÜZUL

  boşboğaz — naqqal

  Tam oxu »
 • FÜZULLUQ

  boşboğazlıq — çərənçilik — naqqallıq — uzunçuluq

  Tam oxu »
 • GEC

  ləng — yavaş

  Tam oxu »
 • GEC-GEC

  arabir

  Tam oxu »
 • GECDƏN

  tezdən — obaşdan

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏ

  qalma

  Tam oxu »
 • GECƏLƏMƏK

  qalmaq

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏ

  ləngitmə — yubatma — süründürmə

  Tam oxu »
 • GECİKDİRMƏK

  ləngitmək — yubatmaq — süründürmək

  Tam oxu »
 • GECİKMƏ

  ləngimə — yubanma

  Tam oxu »
 • GECİKMƏK

  ləngimək — yubanmaq

  Tam oxu »