Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GƏBƏRMƏK

  ölmək — keçinmək

  Tam oxu »
 • GƏDA

  qul — kölə — nökər

  Tam oxu »
 • GƏDA

  yaltaq — satqın

  Tam oxu »
 • GƏDALIQ

  yaltaqlıq — satqınlıq

  Tam oxu »
 • GƏDALIQ

  köləlik — nökərlik

  Tam oxu »
 • GƏDƏ

  yaltaq — satqın

  Tam oxu »
 • GƏDƏ

  uşaq (oğlan)

  Tam oxu »
 • GƏLİR

  qazanc — mədaxil

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİ

  qazanclı — səmərəli — mədaxilli

  Tam oxu »
 • GƏLİRLİLİK

  qazanclılıq — mədaxillik — səmərəlilik

  Tam oxu »
 • GƏLİRSİZ

  qazancsız — səmərəsiz

  Tam oxu »
 • GƏLİRSİZLİK

  qazancsızlıq — səmərəsizlik

  Tam oxu »
 • GƏLMƏK

  çatmaq

  Tam oxu »
 • GƏMİRMƏ

  yemə

  Tam oxu »
 • GƏMİRMƏK

  yemək

  Tam oxu »
 • GƏNC

  cavan — yeniyetmə

  Tam oxu »
 • GƏNCLƏŞMƏ

  cavanlaşma

  Tam oxu »
 • GƏNCLƏŞMƏK

  cavanlaşmaq

  Tam oxu »
 • GƏNCLİK

  cavanlıq — yeniyetməlik

  Tam oxu »
 • GƏNƏŞMƏ

  məsləhətləşmə — soruşma

  Tam oxu »
 • GƏNƏŞMƏK

  məsləhətləşmək — soruşmaq

  Tam oxu »
 • GƏRDƏK

  pərdə

  Tam oxu »
 • GƏRDƏKLİ

  pərdəli

  Tam oxu »
 • GƏRDƏKLİK

  pərdəlik

  Tam oxu »
 • GƏRƏK

  lazım

  Tam oxu »
 • GƏRƏKLİ

  lazımlı — zəruri — yararlı — mühüm

  Tam oxu »
 • GƏRƏKLİK

  lazımlıq — zərurilik

  Tam oxu »
 • GƏRƏKLİLİK

  lazımlılıq — zərurilik — yararlılıq

  Tam oxu »
 • GƏRƏKSİZ

  lazımsız — yararsız

  Tam oxu »
 • GƏRƏKSİZLİK

  lazımsızlıq — yararsızlıq

  Tam oxu »
 • GƏRGİN

  əsəbi

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞDİRMƏ

  kəskinləşdirmə — şiddətləndirmə

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞDİRMƏK

  kəskinləşdirmək — şiddətləndirmək

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞMƏ

  kəskinləşmə

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLƏŞMƏK

  kəskinləşmək

  Tam oxu »
 • GƏRGİNLİK

  kəskinlik — əsəbilik

  Tam oxu »
 • GƏRİLMƏ

  aralama — ayırma — sərilmə

  Tam oxu »
 • GƏRİLMƏ

  dartılma — çəkilmə — tarımlaşma

  Tam oxu »
 • GƏRİLMƏK

  uzadılmaq — sərilmək — aralamaq

  Tam oxu »
 • GƏRİLMƏK

  dartılmaq — çəkilmək — tarımlaşmaq

  Tam oxu »
 • GƏRMƏ

  dartma — çəkmə — tarımlama

  Tam oxu »
 • GƏRMƏ

  ayırma — sərmə

  Tam oxu »
 • GƏRMƏK

  dartmaq — çəkmək — tarımlamaq

  Tam oxu »
 • GƏRMƏK

  ayırmaq — sərmək

  Tam oxu »
 • GƏTİRMƏ

  daşıma — aparma

  Tam oxu »
 • GƏTİRMƏK

  daşımaq — aparmaq

  Tam oxu »
 • GƏVƏLƏMƏ

  çeynəmə — gövşəmə

  Tam oxu »
 • GƏVƏLƏMƏK

  çeynəmək — gövşəmək

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏ

  boşboğaz — hərzə — çərənçi — naqqal

  Tam oxu »
 • GƏVƏZƏLƏMƏ

  hərzələmə — naqqallama

  Tam oxu »