Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GİRMƏ

  sancma

  Tam oxu »
 • GİRMƏK

  sancmaq

  Tam oxu »
 • GİRMƏK

  girişmək — soxulmaq — batmaq

  Tam oxu »
 • GİZİLDƏMƏ

  sızıldama — zoqquldama — göynəmə

  Tam oxu »
 • GİZİLDƏMƏK

  sızıldamaq — zoqquldamaq — göynəmək

  Tam oxu »
 • GİZİLTİ

  sızıltı — zoqqultu

  Tam oxu »
 • GİZİLTİLİ

  sızıltılı — zoqqultulu

  Tam oxu »
 • GİZLİ

  xəlvət — məxfi

  Tam oxu »
 • GİZLİCƏ

  xəlvətcə

  Tam oxu »
 • GİZLİN

  intim

  Tam oxu »
 • GİZLİNLİK

  xəlvətilik — məxfilik

  Tam oxu »
 • GİZLİNLİK

  intimlik

  Tam oxu »
 • GOP

  yalan — uydurma — mübaliğə

  Tam oxu »
 • GOP

  lovğa

  Tam oxu »
 • GOPCUL

  lovğa

  Tam oxu »
 • GOPÇULUQ

  lovğalıq

  Tam oxu »
 • GOPLAMA

  lovğalanma

  Tam oxu »
 • GOPLAMAQ

  lovğalanmaq

  Tam oxu »
 • GOR

  qəbir — məzar

  Tam oxu »
 • GORBAGOR

  mənhus

  Tam oxu »
 • GORBAGORLUQ

  mənhusluq

  Tam oxu »
 • GÖDƏK

  qısa — balaca — alçaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏKLİK

  qısalıq — balacalıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏ

  qısalma — balacalanma — daralma — kiçilmə — alçalma

  Tam oxu »
 • GÖDƏLMƏK

  qısalmaq — balacalanmaq — daralmaq — kiçilmək — alçalmaq

  Tam oxu »
 • GÖDƏN

  qarın — bətn

  Tam oxu »
 • GÖDƏNQULU

  qarınqulu — acgöz

  Tam oxu »
 • GÖDƏNLİ

  qarınlı — bətnli

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏ

  yollama — yönəltmə — vermə

  Tam oxu »
 • GÖNDƏRMƏK

  yollamaq — vermək — yönəltmək

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALIN

  qanmaz — anlamaz

  Tam oxu »
 • GÖNÜQALINLIQ

  qanmazlıq — anlamazlıq

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  görünüş — üz — sifət — sima

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİ

  boylu-buxunlu — qamətli

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİ

  məşhur — hörmətli — sanballı

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİLİK

  boylu-buxunluluq — qamətlilik

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMLİLİK

  məşhurluq — hörmətlilik — sanballılıq

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMSİZ

  çirkin — yaraşıqsız — idbar

  Tam oxu »
 • GÖRKƏMSİZLİK

  çirkinlik — yaraşıqsızlıq

  Tam oxu »
 • GÖRMƏ

  duyma — sezmə — bilmə — anlama

  Tam oxu »
 • GÖRMƏ

  baxma — nişanlama

  Tam oxu »
 • GÖRMƏDƏN

  qiyabi

  Tam oxu »
 • GÖRMƏK

  duymaq — sezmək — bilmək — anlamaq

  Tam oxu »
 • GÖRMƏK

  baxmaq — nişanlamaq

  Tam oxu »
 • GÖRÜLMƏ

  qayırılma — hazırlanma — düzəldilmə

  Tam oxu »
 • GÖRÜLMƏK

  qayırılmaq — hazırlanmaq — düzəldilmək

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏ

  açılma — ağarma — sökülmə

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏDƏN

  xəlvəti — sezdirmədən

  Tam oxu »
 • GÖRÜNMƏK

  açılmaq — ağarmaq — sökülmək

  Tam oxu »
 • GÖRÜNÜR

  yəqin — ehtimal

  Tam oxu »