Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • GÖTÜRMƏK

  almaq — aparmaq

  Tam oxu »
 • GÖTÜRMƏK

  qaldırmaq

  Tam oxu »
 • GÖTÜRÜM

  iflic — ölgünlük — durğunluq

  Tam oxu »
 • GÖTÜRÜMLÜ

  zəkalı — fərasətli — zehinli

  Tam oxu »
 • GÖTÜRÜMLÜ

  dözümlü

  Tam oxu »
 • GÖVDƏ

  vücud — bədən — qəddi-qamət — əndam

  Tam oxu »
 • GÖVDƏLİ

  boylu-buxunlu — qədd-qamətli

  Tam oxu »
 • GÖVDƏLİ

  kök — dolğun

  Tam oxu »
 • GÖVDƏSİZ

  vücudsuz — bədənsiz — əndamsız

  Tam oxu »
 • GÖVŞƏMƏ

  çeynəmə

  Tam oxu »
 • GÖVŞƏMƏK

  çeynəmək

  Tam oxu »
 • GÖY

  tərəvəz

  Tam oxu »
 • GÖY

  kürəkən — yeznə

  Tam oxu »
 • GÖY

  mavi

  Tam oxu »
 • GÖY

  xəsis

  Tam oxu »
 • GÖY

  səma — fəza — boşluq

  Tam oxu »
 • GÖY

  yaşıl

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏK

  gözəl — qəşəng — yaraşıqlı

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏKLƏŞMƏ

  gözəlləşmə — qəşəngləşmə

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏKLƏŞMƏK

  gözəlləşmək — qəşəngləşmək

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏKLİK

  gözəllik — qəşənglik — yaraşıqlıq

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏ

  qışqırma — bağırma

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏ

  üşümə

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏ

  cücərmə — yaşıllaşma — bitmə

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  əsəbiləşmək

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  qışqırmaq — bağırmaq

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  üşümək

  Tam oxu »
 • GÖYƏRMƏK

  cücərmək — yaşıllaşmaq — bitmək

  Tam oxu »
 • GÖYƏRTİ

  bitki

  Tam oxu »
 • GÖYƏRTİ

  tərəvəz — səbzəvat

  Tam oxu »
 • GÖYƏRTİLİ

  tərəvəzli

  Tam oxu »
 • GÖYƏRTİLİK

  tərəvəzlik

  Tam oxu »
 • GÖYƏRTİLİK

  bitkilik

  Tam oxu »
 • GÖYLÜ

  tərəvəzli

  Tam oxu »
 • GÖYLÜK

  xəsislik — simiclik

  Tam oxu »
 • GÖYLÜK

  otluq — çəmənlik

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏ

  gicişmə — qaşınma — dolama — yandırma — sancma — çalma — dişləmə

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏ

  titrəmə — əsmə — qorxma — üşümə

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏ

  sızıldama — zoqquldama

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏK

  sızıldamaq — zoqquldamaq

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏK

  gicişmək — qaşınmaq — dolamaq — yandırmaq — sancmaq — çalmaq — dişləmək

  Tam oxu »
 • GÖYNƏMƏK

  titrətmək — əsmək — qorxmaq — üşümək

  Tam oxu »
 • GÖYNƏRTİ

  gicişmə — qaşınma

  Tam oxu »
 • GÖZALTI

  bəyənmə — seçmə

  Tam oxu »
 • GÖZALTI

  altdan — gizlincə

  Tam oxu »
 • GÖZALTILAMA

  bəyənmə — seçmə

  Tam oxu »
 • GÖZALTILAMAQ

  bəyənmək — seçmək

  Tam oxu »
 • GÖZDAĞI

  xəstə — naxoş

  Tam oxu »
 • GÖZDƏYMƏ

  nəzər

  Tam oxu »
 • GÖZƏDƏYƏN

  yaxşı — gözəl

  Tam oxu »