Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HALƏT

  vəziyyət — duruş — mövqe — yer

  Tam oxu »
 • HALI

  xəbərdar — agah

  Tam oxu »
 • HALQA

  dairə — sahə — çərçivə

  Tam oxu »
 • HALQA

  manqa — dəstə

  Tam oxu »
 • HALQA

  üzük

  Tam oxu »
 • HALQA

  ilmə — kəmənd

  Tam oxu »
 • HALQALAMA

  dövrələmə

  Tam oxu »
 • HALQALAMAQ

  dövrələmək

  Tam oxu »
 • HALQALI

  ilməli — kəməndli

  Tam oxu »
 • HALQALI

  dairəli — çərçivəli

  Tam oxu »
 • HALLANMA

  dəyişmə

  Tam oxu »
 • HALLANMAQ

  dəyişmək

  Tam oxu »
 • HALLAŞMA

  görüşmə — salamlaşma

  Tam oxu »
 • HALLAŞMAQ

  görüşmək — salamlaşmaq

  Tam oxu »
 • HALLI

  əhvallı — kefli — nəşəli

  Tam oxu »
 • HALSIZ

  zəif — gücsüz — qüvvəsiz

  Tam oxu »
 • HALSIZ

  aciz — əlacsız — çarəsiz — bacarıqsız

  Tam oxu »
 • HALSIZLIQ

  zəiflik — gücsüzlük — qüvvəsizlik

  Tam oxu »
 • HALSIZLIQ

  acizlik — əlacsızlıq — çarəsizlik — bacarıqsızlıq

  Tam oxu »
 • HAMAR

  düz — ütülü

  Tam oxu »
 • HAMAR

  rahat — sakit

  Tam oxu »
 • HAMAR

  səlis — rəvan

  Tam oxu »
 • HAMARLAMA

  tumarlama — sığallama

  Tam oxu »
 • HAMARLAMA

  düzəltmə — yonma

  Tam oxu »
 • HAMARLAMAQ

  tumarlamaq — sığallamaq

  Tam oxu »
 • HAMARLAMAQ

  düzəltmək — yonmaq

  Tam oxu »
 • HAMARLIQ

  səlistlik — rəvanlıq

  Tam oxu »
 • HAMARLIQ

  rahatlıq — sakitlik

  Tam oxu »
 • HAMİ

  havadar — qəyyum — himayə

  Tam oxu »
 • HAMİ

  arxa — kömək

  Tam oxu »
 • HAMİLƏ

  boylu — ikicanlı — ağırayaq

  Tam oxu »
 • HAMİLƏLİK

  boyluluq — ikicanlılıq — ağırayaqlılıq

  Tam oxu »
 • HAMİLİK

  havadarlıq — qəyyumluq — himayəçilik

  Tam oxu »
 • HARAM

  oğurluq

  Tam oxu »
 • HARAMXOR

  tüfeyli — müftəxor

  Tam oxu »
 • HARAMXORLUQ

  tüfeylilik — müftəxorluq

  Tam oxu »
 • HARAMİ

  oğru — quldur

  Tam oxu »
 • HARAMİLİK

  oğurluq — quldurluq — soyğunçuluq

  Tam oxu »
 • HARAMLAŞMA

  tüfeyliləşmə — müftəxorlaşma

  Tam oxu »
 • HARAMLAŞMAQ

  tüfeyliləşmək — müftəxorlaşmaq

  Tam oxu »
 • HARAMZADA

  bic — hiyləgər — kələkbaz — fırıldaqçı — cüvəllağı — dələduz

  Tam oxu »
 • HARAMZADA

  tülüngü — bədzat — əclaf — alçaq

  Tam oxu »
 • HARAMZADALIQ

  tülüngülük — bədzatlıq — əclaflıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • HARAMZADALIQ

  biclik — hiyləgərlik — kələkbazlıq — fırıldaqçılıq — cüvəllağılıq — fəndgirlik — dələduzluq

  Tam oxu »
 • HARAY

  təhlükə — qorxu — vəlvələ — təşviş — təlaş

  Tam oxu »
 • HARAY

  səda — səs-küy — çığırtı — bağırtı — qışqırtı

  Tam oxu »
 • HARAYÇI

  hay-küyçü — qışqırıqçı — hayçı

  Tam oxu »
 • HARAYÇILIQ

  hay-küyçülük — qışqırıqçılıq — hayçılıq

  Tam oxu »
 • HARAYLAMA

  səsləmə — çağırma — qışqırma — bağırma — haylama

  Tam oxu »
 • HARAYLAMAQ

  səsləmək — haylamaq — çağırmaq — qışqırmaq — bağırmaq

  Tam oxu »