Словарь синонимов азербайджанского языка

 • HEÇ

  əsla — qətiyyən

  Полностью »
 • HEÇLİK

  cüzilik — əhəmiyyətsizlik

  Полностью »
 • HEÇLİK

  yoxluq — boşluq

  Полностью »
 • HESAB

  say — miqdar

  Полностью »
 • HESABLAMA

  sayma

  Полностью »
 • HESABLAMAQ

  saymaq

  Полностью »
 • HESABLAŞMA

  cəzalandırma

  Полностью »
 • HESABLAŞMA

  üzülüşmə — çürütmə

  Полностью »
 • HESABLAŞMAQ

  cəzalandırmaq

  Полностью »
 • HESABLAŞMAQ

  üzülüşmək — çürütmək

  Полностью »
 • HESABSIZ

  hədsiz — saysız — qədərsiz

  Полностью »
 • HESABSIZLIQ

  hədsizlik — saysızlıq — qədərsizlik

  Полностью »
 • HEY

  həmişə — daim — fasiləsiz — aramsız — dalbadal

  Полностью »
 • HEYBƏTLİ

  qorxulu — dəhşətli — müdhiş — vahiməli

  Полностью »
 • HEYƏT

  kollegiya

  Полностью »
 • HEYƏT

  tərkib

  Полностью »
 • HEYF

  əfsus — təəssüf

  Полностью »
 • HEYF

  intiqam — qisas

  Полностью »
 • HEYFLƏNMƏ

  təəssüflənmə — heyfslənmə — acıma

  Полностью »
 • HEYFLƏNMƏK

  təəssüflənmək — heyfslənmək — acımaq

  Полностью »
 • HEYFSLƏNMƏ

  bax: heyflənmə

  Полностью »
 • HEYFSLƏNMƏK

  bax: heyflənmək

  Полностью »
 • HEYKƏL

  abidə

  Полностью »
 • HEYLƏMƏ

  səsləmə — çağırma — haraylama — haylama

  Полностью »
 • HEYLƏMƏK

  səsləmək — çağırmaq — haraylamaq — haylamaq

  Полностью »
 • HEYRAN

  məftun — vurğun

  Полностью »
 • HEYRANLIQ

  məftunluq — vurğunluq

  Полностью »
 • HEYRƏT

  təəccüb — şübhə — çaşqınlıq

  Полностью »
 • HEYRƏTAMİZ

  təəccüblü — əcaib — fantastik — qəribə

  Полностью »
 • HEYRƏTAMİZLİK

  təəccüblülük — əcaiblik — qəribəlik — fövqəladəlik

  Полностью »
 • HEYRƏTLƏNMƏ

  təəccüblənmə

  Полностью »
 • HEYRƏTLƏNMƏK

  təəccüblənmək

  Полностью »
 • HEYRƏTLİ

  qəribə — təəccüblü

  Полностью »
 • HEYRƏTLİLİK

  qəribəlik — təəccüblülük

  Полностью »
 • HEYRƏTSİZ

  təəccübsüz

  Полностью »
 • HEYRƏTSİZLİK

  təəccübsüzlük

  Полностью »
 • HEYSİYYƏT

  ləyaqət — nüfuz — qədr-qiymət — məziyyət

  Полностью »
 • HEYSİYYƏT

  namus — vicdan — şərəf

  Полностью »
 • HEYSİYYƏT

  mənlik — şəxsiyyət

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTLİ

  namuslu — vicdanlı

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTLİ

  ləyaqətli — nüfuzlu — məziyyətli

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTLİLİK

  ləyaqət — nüfuz

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTLİLİK

  mənlik — şəxsiyyət

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTLİLİK

  namus — vicdan — şərəf

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTSİZ

  namussuz — vicdansız — şərəfsiz

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTSİZ

  namussuz — vicdansız — mədəniyyətsiz

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTSİZ

  ləyaqətsiz — məziyyətsiz

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTSİZLİK

  namussuzluq — vicdansızlıq — şərəfsizlik

  Полностью »
 • HEYSİYYƏTSİZLİK

  ləyaqətsizlik — mədəniyyətsizlik

  Полностью »
 • HEYVAN

  mal-qara — davar

  Полностью »