Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HİBRİD

  mələz

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞMƏ

  mələzləşmə — tozlanma

  Tam oxu »
 • HİBRİDLƏŞMƏK

  mələzləşmək — tozlanmaq

  Tam oxu »
 • HİCRAN

  ayrılıq

  Tam oxu »
 • HİDDƏT

  azğınlıq — quduzluq — coşğunluq — qudurğanlıq — qızğınlıq — dəlilik

  Tam oxu »
 • HİDDƏT

  qərəz — ədavət

  Tam oxu »
 • HİDDƏT

  qəzəb — qeyz — hirs — acıq — kin

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏ

  qəzəblənmə — qeyzlənmə — hirslənmə — acıqlanma

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏ

  azğınlaşma — quduzlaşma — qudurğanlaşma — coşğunlaşma — qızğınlaşma — dəliləşmə

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏK

  qəzəblənmək — qeyzlənmək — hirslənmək — acıqlanmaq

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLƏNMƏK

  azğınlaşmaq — quduzlaşmaq — qudurğanlaşmaq — coşğunlaşmaq — qızğınlaşmaq — dəliləşmək

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİ

  qərəzli — ədavətli

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİ

  qəzəbli — qeyzli — hirsli — acıqlı — kinli

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİ

  quduz — azğın — coşğun — qudurğan — dəli

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİLİK

  qəzəblilik — qeyzlilik — hirslilik — acıqlılıq — kinlilik

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİLİK

  quduzluq — azğınlıq — coşğunluq — qudurğanlıq — qızğınlıq — dəlilik

  Tam oxu »
 • HİDDƏTLİLİK

  qərəzlilik — ədavətlilik

  Tam oxu »
 • HİFZ

  saxlama — qoruma

  Tam oxu »
 • HİKKƏ

  qəzəb — qeyz — hirs — kin — hiddət

  Tam oxu »
 • HİKKƏLİ

  qəzəbli — qeyzli — hirsli — kinli — hiddətli

  Tam oxu »
 • HİKKƏLİ

  tərs — inad — kəc

  Tam oxu »
 • HİKMƏT

  müdriklik — fazillik — aqillik — ağıllılıq

  Tam oxu »
 • HİKMƏTLİ

  müdrik — aqil — fazil — ağıllı

  Tam oxu »
 • HİKMƏTLİLİK

  bax: hikmət

  Tam oxu »
 • HİM

  işarə — nişan

  Tam oxu »
 • HİMAYƏ

  havadarlıq — hamilik — qayğı

  Tam oxu »
 • HİMAYƏÇİ

  bax: himayəkar

  Tam oxu »
 • HİMAYƏÇİLİK

  bax: himayə

  Tam oxu »
 • HİMAYƏKAR

  havadar — hami

  Tam oxu »
 • HİMAYƏKARLIQ

  bax: himayə

  Tam oxu »
 • HİMAYƏSİZ

  köməksiz — baxımsız — havadarsız — hamisiz

  Tam oxu »
 • HİMAYƏSİZLİK

  köməksizlik — baxımsızlıq — havadarsızlıq — hamisizlik

  Tam oxu »
 • HİMLƏŞMƏ

  gözləşmə

  Tam oxu »
 • HİMLƏŞMƏK

  gözləşmək

  Tam oxu »
 • HİN

  tikili — dam

  Tam oxu »
 • HİRS

  qərəz — ədavət

  Tam oxu »
 • HİRS

  qəzəb — qeyz — acıq — kin — hiddət

  Tam oxu »
 • HİRSLƏNMƏ

  qəzəblənmə — qeyzlənmə — acıqlanma — əsəbiləşmə — cinlənmə — hiddətlənmə

  Tam oxu »
 • HİRSLƏNMƏK

  qəzəblənmək — qeyzlənmək — acıqlanmaq — əsəbiləşmək — cinlənmək — hiddətlənmək

  Tam oxu »
 • HİRSLİ

  acıqlı — əsəbi — qeyzli — kinli — tündməzac

  Tam oxu »
 • HİRSLİLİK

  acıqlılıq — əsəbilik — qeyzlilik — kinlilik — tündməzaclıq — hiddətlilik

  Tam oxu »
 • HİS

  duda — qurum

  Tam oxu »
 • HİS

  pas — çirk — kir — zığ — lil — zibil

  Tam oxu »
 • HİSLƏNMƏ

  paslanma — çirklənmə — kirlənmə

  Tam oxu »
 • HİSLƏNMƏK

  paslanmaq — çirklənmək — kirlənmək

  Tam oxu »
 • HİSLİ

  paslı — çirkli — kirli

  Tam oxu »
 • HİSLİ

  qurumlu — dudalı

  Tam oxu »
 • HİSLİLİK

  qurumluluq — dudalılıq

  Tam oxu »
 • HİSLİLİK

  paslılıq — çirklilik — kirlilik

  Tam oxu »
 • HİSS

  coşğunluq — ehtiras

  Tam oxu »