Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • HOQQA

  zarafat — naz — oyun — əyləncə

  Tam oxu »
 • HOQQA

  hiylə — kələk — fırıldaq

  Tam oxu »
 • HOQQABAZ

  riyakar — ikiüzlü (adam haq.)

  Tam oxu »
 • HOQQABAZ

  oyunbaz

  Tam oxu »
 • HOQQABAZ

  hiyləgər — kələkbaz

  Tam oxu »
 • HOQQABAZLIQ

  riyakarlıq — ikiüzlülük — tülkülük

  Tam oxu »
 • HOQQABAZLIQ

  hiyləgərlik — kələkbazlıq — fırıldaqçılıq

  Tam oxu »
 • HOQQABAZLIQ

  oyunbazlıq — təlxəklik

  Tam oxu »
 • HOQQAR

  uzundraz

  Tam oxu »
 • HOQQULDAMA

  zoqquldama

  Tam oxu »
 • HOQQULDAMAQ

  zoqquldamaq

  Tam oxu »
 • HOPMA

  çökmə — yatma

  Tam oxu »
 • HOPMA

  çəkmə

  Tam oxu »
 • HOPMAQ

  çökmək — yatmaq

  Tam oxu »
 • HOPMAQ

  çökmək

  Tam oxu »
 • HOPPANMA

  atılma — tullanma — sıçrama

  Tam oxu »
 • HOPPANMA

  döyünmə — çırpınma

  Tam oxu »
 • HOPPANMAQ

  atılmaq — tullanmaq — sıçramaq

  Tam oxu »
 • HOPPANMAQ

  döyünmək — çırpınmaq

  Tam oxu »
 • HORRA

  sıyıq — yal

  Tam oxu »
 • HORRALIQ

  sıyıqlıq — yallıq

  Tam oxu »
 • HOV

  iltihab — sətəlcəm

  Tam oxu »
 • HOV

  şiş — köp

  Tam oxu »
 • HOVLANMA

  iltihablanma — sətəlcəmlənmə

  Tam oxu »
 • HOVLANMA

  alovlanma — qızışma

  Tam oxu »
 • HOVLANMA

  şişmə — qabarıq — köpmə

  Tam oxu »
 • HOVLANMAQ

  iltihablanmaq — sətəlcəmlənmək

  Tam oxu »
 • HOVLANMAQ

  alovlanmaq — qızışmaq

  Tam oxu »
 • HOVLANMAQ

  şişmək — qabarmaq — köpmək

  Tam oxu »
 • HOVLU

  iltihablı — sətəlcəmli

  Tam oxu »
 • HOVLU

  alovlu — qızğın

  Tam oxu »
 • HOVLU

  şiş — köp — qabartılı

  Tam oxu »
 • HÖCƏT

  tərs — kəc — inad

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  mübahisələşmə — çəkişmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  deyişmə — sözləşmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏ

  mərcləşmə

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  mərcləşmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  mübahisələşmək — çəkişmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLƏŞMƏK

  deyişmək — sözləşmək

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİ

  tərs — kəc

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİ

  mübahisəli — çəkişikli

  Tam oxu »
 • HÖCƏTLİK

  tərslik — kəclik — inadcıllıq

  Tam oxu »
 • HÖKM

  sərəncam — əmr — buyruq — göstəriş

  Tam oxu »
 • HÖKMDAR

  hakim — padşah — şah

  Tam oxu »
 • HÖKMDARLIQ

  hakimlik — padşahlıq — şahlıq

  Tam oxu »
 • HÖKMƏN

  mütləq — qəti

  Tam oxu »
 • HÖKMLÜ

  sərəncamlı — əmrli — göstərişli

  Tam oxu »
 • HÖKMRAN

  hakim — ağa

  Tam oxu »
 • HÖKMRANLIQ

  ağalıq — hakimlik

  Tam oxu »
 • HÖNKÜRMƏ

  ağlama — hıçqırma

  Tam oxu »