Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İLAHİLƏŞDİRMƏ

  yüksəltmə — qaldırma

  Tam oxu »
 • İLAHİLƏŞDİRMƏK

  yüksəltmək — qaldırmaq

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  ülvilik — müqəddəslik — yüksəklik

  Tam oxu »
 • İLAHİLİK

  gözəllik — füsunkarlıq

  Tam oxu »
 • İLDIRIM

  şimşək

  Tam oxu »
 • İLDIRIMLI

  şimşəkli

  Tam oxu »
 • İLĞIM

  sərab

  Tam oxu »
 • İLHAQ

  bitişdirmə — birləşdirmə — qatma — qoşma

  Tam oxu »
 • İLHAM

  ruhlanma — təb

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMA

  ruhlanma — həvəslənmə

  Tam oxu »
 • İLHAMLANMAQ

  ruhlanmaq — həvəslənmək

  Tam oxu »
 • İLHAMLI

  coşğun — ehtiraslı

  Tam oxu »
 • İLIQ

  hərarətli — nəvazişli — mehriban — xoş

  Tam oxu »
 • İLIQ

  isti

  Tam oxu »
 • İLIQLANMA

  qızma — isinmə

  Tam oxu »
 • İLIQLAŞMAQ

  qızmaq — isinmək

  Tam oxu »
 • İLIQLIQ

  mülayimlik — istilik

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏ

  bəndləmə — taxma

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏ

  vurma — çəkmə

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏK

  bəndləmək — taxmaq

  Tam oxu »
 • İLİŞDİRMƏK

  vurmaq — çəkmək

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  münasibət — əlaqə — asılılıq

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  əngəl — maneə

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  dolaşıq — qarışıq

  Tam oxu »
 • İLİŞİK

  pırtlaşıq

  Tam oxu »
 • İLİŞİKLİ

  dolaşıq — qarışıq

  Tam oxu »
 • İLİŞİKLİ

  əngəlli — dolaşıqlı

  Tam oxu »
 • İLİŞİKSİZ

  əngəlsiz — maneəsiz — qolay

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  taxılma

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  sataşma — öcəşmə

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  ləngimə — yubanma

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  dolaşma — qarışma

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏ

  toxunma — dəymə — dolaşma

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  toxunmaq — dəymək — dolaşmaq

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  ləngimək — yubanmaq

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  sataşmaq — öcəşmək

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  taxılmaq

  Tam oxu »
 • İLİŞMƏK

  dolaşmaq — qarışmaq

  Tam oxu »
 • İLİTMƏ

  qızdırma — isitmə

  Tam oxu »
 • İLİTMƏK

  qızdırmaq — isitmək

  Tam oxu »
 • İLK

  birinci — əvvəlinci

  Tam oxu »
 • İLK

  başlıca — əsas

  Tam oxu »
 • İLKİN

  birinci

  Tam oxu »
 • İLQAR

  əhd — vəd — vəfa

  Tam oxu »
 • İLQARLI

  vəfalı

  Tam oxu »
 • İLQARSIZ

  vəfasız

  Tam oxu »
 • İLLƏT

  səbəb

  Tam oxu »
 • İLLƏT

  xəstəlik — azar

  Tam oxu »
 • İLLƏT

  məqsəd — arzu — niyyət

  Tam oxu »
 • İLLƏTLİ

  xəstə — azarlı

  Tam oxu »