Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İY

  qoxu — üfunət

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏ

  yoxlama — araşdırma

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏ

  qoxulama

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  qoxulamaq

  Tam oxu »
 • İYLƏMƏK

  yoxlamaq — araşdırmaq

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏ

  qoxuma — ağırlaşma — üfunətlənmə

  Tam oxu »
 • İYLƏNMƏK

  qoxumaq — ağırlaşmaq — üfunətlənmək

  Tam oxu »
 • İYLƏNMİŞ

  qoxumuş — ağırlaşmış

  Tam oxu »
 • İYLİ

  qoxulu — ətirli

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  sancaqlama — bəndləmə

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  sancma — acılama

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏ

  tikmə — yamama

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  sancmaq — acılamaq

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  tikmək — yamamaq

  Tam oxu »
 • İYNƏLƏMƏK

  sancaqlamaq — bəndləmək

  Tam oxu »
 • İYRƏNC

  rəzil — yaramaz — alçaq — mənfur

  Tam oxu »
 • İYRƏNC

  rəzil — çirkin — murdar

  Tam oxu »
 • İYRƏNCLİK

  çirkinlik — mənfurluq

  Tam oxu »
 • İYRƏNCLİK

  rəzalət — yaramazlıq — alçaqlıq

  Tam oxu »
 • İYRƏNMƏ

  diksinmə — çiyrinmə

  Tam oxu »
 • İYRƏNMƏK

  diksinmək — çiyrinmək

  Tam oxu »
 • İZ

  nişanə — əsər — qalıq — əlamət

  Tam oxu »
 • İZ

  xətt — şırım

  Tam oxu »
 • İZ

  yol

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  artıq — əlavə

  Tam oxu »
 • İZAH

  şərh — bəyan

  Tam oxu »
 • İZDİHAM

  tünlük — basırıq

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLI

  basırıq — tünlük

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLILIQ

  kurultululuq — hay-küylülük

  Tam oxu »
 • İZHAR

  bəlli — aydın — məlum

  Tam oxu »
 • İZİN

  icazə — rüsxət

  Tam oxu »
 • İZİNCƏ

  arxasınca — ardınca

  Tam oxu »
 • İZİNLİ

  icazəli — rüsxətli

  Tam oxu »
 • İZİNSİZ

  icazəsiz

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏ

  güdmə

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏ

  arama

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  aramaq — axtarmaq — araşdırmaq

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  güdmək

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  nişansız — əlamətsiz

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  ləpirsiz — şırımsız

  Tam oxu »
 • İZTİRAB

  təlaş — təşviş — narahatlıq — nigarançılıq

  Tam oxu »
 • İZTİRABLI

  təşvişli — həyəcanlı — əzablı — əziyyətli

  Tam oxu »
 • İZZƏT

  hörmət — şərəf — etibar

  Tam oxu »
 • İZZƏTLİ

  hörmətli — şərəfli — əziz

  Tam oxu »
 • KABUS

  qorxulu

  Tam oxu »
 • KABUS

  dəhşətli

  Tam oxu »
 • KABUS

  qarabasma

  Tam oxu »
 • KADR

  şəkil

  Tam oxu »
 • KAFİR

  mürtəd — gavur

  Tam oxu »
 • KAFİRLİK

  mürtədlik — gavurluq

  Tam oxu »