Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • İZ

  nişanə — əsər — qalıq — əlamət

  Tam oxu »
 • İZ

  xətt — şırım

  Tam oxu »
 • İZ

  yol

  Tam oxu »
 • İZAFİ

  artıq — əlavə

  Tam oxu »
 • İZAH

  şərh — bəyan

  Tam oxu »
 • İZDİHAM

  tünlük — basırıq

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLI

  basırıq — tünlük

  Tam oxu »
 • İZDİHAMLILIQ

  kurultululuq — hay-küylülük

  Tam oxu »
 • İZHAR

  bəlli — aydın — məlum

  Tam oxu »
 • İZİN

  icazə — rüsxət

  Tam oxu »
 • İZİNCƏ

  arxasınca — ardınca

  Tam oxu »
 • İZİNLİ

  icazəli — rüsxətli

  Tam oxu »
 • İZİNSİZ

  icazəsiz

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏ

  güdmə

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏ

  arama

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  aramaq — axtarmaq — araşdırmaq

  Tam oxu »
 • İZLƏMƏK

  güdmək

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  nişansız — əlamətsiz

  Tam oxu »
 • İZSİZ

  ləpirsiz — şırımsız

  Tam oxu »
 • İZTİRAB

  təlaş — təşviş — narahatlıq — nigarançılıq

  Tam oxu »
 • İZTİRABLI

  təşvişli — həyəcanlı — əzablı — əziyyətli

  Tam oxu »
 • İZZƏT

  hörmət — şərəf — etibar

  Tam oxu »
 • İZZƏTLİ

  hörmətli — şərəfli — əziz

  Tam oxu »
 • KABUS

  qorxulu

  Tam oxu »
 • KABUS

  dəhşətli

  Tam oxu »
 • KABUS

  qarabasma

  Tam oxu »
 • KADR

  şəkil

  Tam oxu »
 • KAFİR

  mürtəd — gavur

  Tam oxu »
 • KAFİRLİK

  mürtədlik — gavurluq

  Tam oxu »
 • KAFTAR

  qoca — yaşlı

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMA

  qocalma — yaşlaşma

  Tam oxu »
 • KAFTARLAŞMAQ

  qocalmaq — yaşlaşmaq

  Tam oxu »
 • KAFTARLIQ

  qocalıq — yaşlılıq

  Tam oxu »
 • KAHAL

  səhlənkar — başısoyuq

  Tam oxu »
 • KAHALLIQ

  səhlənkarlıq — başısoyuqluq — diqqətsizlik

  Tam oxu »
 • KAİNAT

  aləm — dünya — cahan

  Tam oxu »
 • KAL

  göy

  Tam oxu »
 • KALAFA

  çökək — çuxur

  Tam oxu »
 • KALAFALIQ

  çökəklik — çuxurluq

  Tam oxu »
 • KAM

  murad — dilək — istək — arzu

  Tam oxu »
 • KAMAL

  ağıl — düşüncə — dərrakə

  Tam oxu »
 • KAMALLI

  ağıllı — düşüncəli — şüurlu — dərrakəli — mühakiməli — bitkin — yetkin

  Tam oxu »
 • KAMALLILIQ

  ağıllılıq — şüurluluq — düşüncəlilik — məntiqlilik — dərrakəlilik — mühakiməlilik — yetkinlik

  Tam oxu »
 • KAMİL

  yetkin — mükəmməl

  Tam oxu »
 • KAMİL

  ləyaqətli — ehtiramlı

  Tam oxu »
 • KAMİLLƏŞMƏ

  yetkinləşmə — mükəmməlləşmə — təkmilləşmə

  Tam oxu »
 • KAMİLLƏŞMƏK

  yetkinləşmək — mükəmməlləşmək — təkmilləşmək

  Tam oxu »
 • KAMİLLİK

  yetkinlik — bitkinlik — mükəmməllik

  Tam oxu »
 • KARAGƏLƏN

  lazımlı — gərəkli — yararlı — əlverişli

  Tam oxu »
 • KARIXMA

  çaşma

  Tam oxu »