Словарь синонимов азербайджанского языка

 • MİQDAR

  kəmiyyət — qədər

  Полностью »
 • MİQYAS

  ölçü — həcm — tutum

  Полностью »
 • MİQYASLI

  geniş — əhatəli

  Полностью »
 • MİQYASLI

  ölçülü — həcmli — tutumlu

  Полностью »
 • MİL

  iynə

  Полностью »
 • MİL

  əqrəb

  Полностью »
 • MİL

  düz

  Полностью »
 • MİL

  ölçü

  Полностью »
 • MİLƏMİL

  zolaqlı

  Полностью »
 • MİLLƏNMƏ

  qalxma — şığıma

  Полностью »
 • MİLLƏNMƏK

  qalxmaq — şığımaq

  Полностью »
 • MİLLƏT

  əhali — xalq — kütlə — camaat

  Полностью »
 • MİNİK

  sərnişin

  Полностью »
 • MİNMƏ

  oturma — əyləşmə

  Полностью »
 • MİNMƏK

  oturmaq — əyləşmək

  Полностью »
 • MİNNƏT

  xahiş — rica — təvəqqə — yalvarma

  Полностью »
 • MİNNƏT

  istək — dilək — razılıq — təşəkkür

  Полностью »
 • MİNNƏTDAR

  razı

  Полностью »
 • MİNNƏTDARLIQ

  razılıq — təşəkkür

  Полностью »
 • MİNNƏTLİ

  xahişli — ricalı — təvəqqəli

  Полностью »
 • MİNNƏTSİZ

  xahişsiz — ricasız — yalvarışsız

  Полностью »
 • MİNNƏTSİZLİK

  xahişsizlik — ricasızlıq

  Полностью »
 • MİNVAL

  qayda — tərz — yol

  Полностью »
 • MİRAS

  mülk — mal — var — dövlət

  Полностью »
 • MİSAL

  nümunə — örnək — timsal

  Полностью »
 • MİSAL

  tay — bərabər

  Полностью »
 • MİSİLSİZ

  qeyri-adi — xariqüladə

  Полностью »
 • MİSİLSİZLİK

  qeyri-adilik

  Полностью »
 • MİSKİN

  yazıq — fağır — zavallı — biçarə — binəva

  Полностью »
 • MİSKİN

  yoxsul — kasıb

  Полностью »
 • MİSKİNLƏŞMƏ

  zavallaşma — fağırlaşma

  Полностью »
 • MİSKİNLƏŞMƏ

  yoxsullaşma — kasıblaşma

  Полностью »
 • MİSKİNLƏŞMƏK

  zavallaşmaq — fağırlaşmaq

  Полностью »
 • MİSKİNLƏŞMƏK

  yoxsullaşmaq — kasıblaşmaq

  Полностью »
 • MİSKİNLİK

  zavallıq — fağırlıq — yazıqlıq — biçarəlik

  Полностью »
 • MİSKİNLİK

  kasıblıq — yoxsulluq

  Полностью »
 • MİSL

  bənzər — oxşar — tay

  Полностью »
 • MİSMAR

  mıx

  Полностью »
 • MİSMARLAMA

  mıxlama

  Полностью »
 • MİSMARLAMAQ

  mıxlamaq

  Полностью »
 • MİŞAR

  bıçaq

  Полностью »
 • MİŞARLAMAQ

  doğramaq — kəsmək — yarmaq

  Полностью »
 • MİYAN

  orta — ara

  Полностью »
 • MİYANÇI

  araçı — vasitəçi

  Полностью »
 • MİYANƏ

  orta — babat

  Полностью »
 • MİZAN

  ölçü — əndazə — meyar

  Полностью »
 • MİZAN

  qayda — nizam — səliqə — sahman

  Полностью »
 • MİZAN

  çəki — ağırlıq — ölçü

  Полностью »
 • MONOLİT

  möhkəm

  Полностью »
 • MONOLİTLİK

  möhkəmlik — birlik

  Полностью »