Словарь синонимов азербайджанского языка

 • MONOLİT

  möhkəm

  Полностью »
 • MONOLİTLİK

  möhkəmlik — birlik

  Полностью »
 • MORFEM

  şəkilçi

  Полностью »
 • MÖCÜZƏ

  xariqə

  Полностью »
 • MÖCÜZƏKAR

  ecazkar

  Полностью »
 • MÖCÜZƏKARLIQ

  ecazkarlıq

  Полностью »
 • MÖCÜZƏLİ

  xariqüladə — ecazkar

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  sarsılmaz — alınmaz — yenilməz

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  güclü — şiddətli — bərk

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  sağlam — qıvraq — canıbərk

  Полностью »
 • MÖHKƏM

  bərk — davamlı — dözümlü — sabit — dayanaqlı — mətin — mətanətli

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏ

  bərkimə — sağlamlaşma — qıvraqlaşma

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏ

  bərkimə — mətinləşmə — sabitləşmə

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  bərkimək — mətinləşmək — sabitləşmək

  Полностью »
 • MÖHKƏMLƏNMƏK

  bərkimək — sağlamlaşmaq — qıvraqlaşmaq

  Полностью »
 • MÖHKƏMLİK

  sağlamlıq — qıvraqlıq

  Полностью »
 • MÖHKƏMLİK

  bərklik — dözümlülük — davamlılıq — sabitlik — dayanaqlıq — yenilməzlik

  Полностью »
 • MÖHLƏT

  vaxt — vədə

  Полностью »
 • MÖHNƏT

  zəhmət — əziyyət — qayğı

  Полностью »
 • MÖHNƏT

  işgəncə — iztirab — bəla

  Полностью »
 • MÖHNƏT

  dərd — qəm — qüssə — kədər

  Полностью »
 • MÖHNƏTLİ

  qüssəli — kədərli — dərdli

  Полностью »
 • MÖHNƏTLİ

  işgəncəli — iztirablı

  Полностью »
 • MÖHTAC

  ehtiyaclı

  Полностью »
 • MÖHTAC

  yoxsul — kasıb

  Полностью »
 • MÖHTACLIQ

  ehtiyac — yoxsulluq

  Полностью »
 • MÖHTƏKİR

  alverçi

  Полностью »
 • MÖHTƏKİRLİK

  alver

  Полностью »
 • MÖHTƏRƏM

  hörmətli — ehtiramlı — sanballı

  Полностью »
 • MÖHTƏRƏMLİK

  hörmətlilik — ehtiramlılıq — sanballılıq

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏM

  dəbdəbəli — təntənəli — izdihamlı

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏM

  əzəmətli — nəhəng

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  dəbdəbə — təntənə — cah-cəlal

  Полностью »
 • MÖHTƏŞƏMLİK

  nəhəng — əzəmət — böyüklük

  Полностью »
 • MÖMİN

  dindar

  Полностью »
 • MÖMİNLİK

  dindarlıq

  Полностью »
 • MÖTƏBƏR

  etibarlı — nüfuzlu — hörmətli

  Полностью »
 • MÖTƏBƏR

  doğru — düzgün — səhih — dəqiq

  Полностью »
 • MÖTƏBƏRLİK

  etibarlılıq — nüfuzluluq — hörmətlilik

  Полностью »
 • MÖTƏBƏRLİK

  doğruluq — düzgünlük — səhihlik — dəqiqlik

  Полностью »
 • MÖTƏDİL

  orta — miyanə

  Полностью »
 • MÖTƏDİL

  mülayim — yumşaq

  Полностью »
 • MÖTƏDİLLİK

  miyanəlik

  Полностью »
 • MÖTƏDİLLİK

  mülayimlik — yumşaqlıq

  Полностью »
 • MÖVCUDİYYƏT

  varlıq

  Полностью »
 • MÖVHUM

  xəyali — fanatik

  Полностью »
 • MÖVHUMAT

  xurafat — fanatizm

  Полностью »
 • MÖVHUMAT

  xəyalat

  Полностью »
 • MÖVHUMATÇILIQ

  fanatiklik — xurafatçılıq

  Полностью »
 • MÖVHUMİ

  xəyali

  Полностью »