Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • OYAQ

  ayıq — sayıq

  Tam oxu »
 • OYAQLIQ

  ayıqlıq — sayıqlıq

  Tam oxu »
 • OYANMA

  canlanma

  Tam oxu »
 • OYANMA

  ayılma

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  ayılmaq

  Tam oxu »
 • OYANMAQ

  canlanmaq

  Tam oxu »
 • OYMA

  qazma — eşmə — deşmə — qurdalama — töküşdürmə

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  icma — xutor

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  qazmaq — eşmək — deşmək — qurdalamaq — töküşdürmək

  Tam oxu »
 • OYMAQ

  üskük — barmaqca

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  şən — şux — ədalı — şivəli

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  zirək — cəld — diribaş — çevik — qoçaq

  Tam oxu »
 • OYNAQ

  bənd — buğum

  Tam oxu »
 • OYNAQLAMA

  şıllaqlaşma

  Tam oxu »
 • OYNAQLAMAQ

  şıllaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • OYNAQLIQ

  gümrahlıq — şuxluq

  Tam oxu »
 • OYNAQLIQ

  yüngüllük — yelbeyinlik — dəmdəməkilik

  Tam oxu »
 • OYNAQLIQ

  cəldlik

  Tam oxu »
 • OYNAMA

  süzmə

  Tam oxu »
 • OYNAMA

  hoppanma

  Tam oxu »
 • OYNAMA

  laxlama — tərpənmə — səndələmə — yırğalanma

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  laxlamaq — tərpənmək — səndələmək — yırğalanmaq

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  süzmək

  Tam oxu »
 • OYNAMAQ

  hoppanmaq

  Tam oxu »
 • OYNAŞ

  aşna — aşıq — vurğun

  Tam oxu »
 • OYNAŞ

  lotu

  Tam oxu »
 • OYNAŞLI

  aşnalı

  Tam oxu »
 • OYNAŞLI

  lotulu

  Tam oxu »
 • OYNAŞLIQ

  aşnalıq

  Tam oxu »
 • OYNAŞLIQ

  lotuluq

  Tam oxu »
 • OYUQ

  koğuş

  Tam oxu »
 • OYUQ

  çuxur — qazıq — çökək

  Tam oxu »
 • OYUQLU

  koğuşlu

  Tam oxu »
 • OYUQLU

  çuxurlu — çökəkli

  Tam oxu »
 • OYULMA

  deşilmə — dəlinmə — qazılma

  Tam oxu »
 • OYULMAQ

  deşilmək — dəlinmək — qazılmaq

  Tam oxu »
 • OYUN

  rəqs

  Tam oxu »
 • OYUN

  göstərmə — tamaşa

  Tam oxu »
 • OYUN

  zarafat — məzhəkə

  Tam oxu »
 • OYUN

  fırıldaq — hiylə — kələk — hoqqa — həngamə

  Tam oxu »
 • OYUNBAZ

  hoqqabaz — təlxək — kələkbaz

  Tam oxu »
 • OYUNBAZLIQ

  hoqqabazlıq — təlxəklik — fırıldaqlıq — hiyləgərlik

  Tam oxu »
 • ÖC

  qisas — intiqam

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏN

  davakar — dalaşqan — savaşqan

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞKƏNLİK

  davakarlıq — dalaşqanlıq — savaşqanlıq

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏ

  dalaşma — savaşma — sürtüşmə — acıqlanma — hirslənmə

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  dalaşmaq — savaşmaq — sürtüşmək — acıqlanmaq — hirslənmək

  Tam oxu »
 • ÖDDƏK

  qorxaq — ağciyər — cəsarətsiz — ürəksiz (adam)

  Tam oxu »
 • ÖDDƏKLİK

  qorxaqlıq — ağciyərlik — cəsarətsizlik

  Tam oxu »
 • ÖDƏMƏ

  qaytarma — vermə

  Tam oxu »