Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QABIRĞA

  sümük

  Полностью »
 • QABIRĞA

  böyür

  Полностью »
 • QABIRĞALI

  kök — ətli — canlı — dolğun

  Полностью »
 • QABİL

  yararlı — münbit — yaxşı

  Полностью »
 • QABİL

  istedadlı — qabiliyyətli — zehnli — zəkalı

  Полностью »
 • QABİLİYYƏT

  istedad — zəka

  Полностью »
 • QABİLİYYƏT

  ləyaqət — mərifət — kamal

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİ

  ləyaqətli — dəyərli

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTLİ

  istedadlı — bacarıqlı — zehnli

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZ

  istedadsız — bacarıqsız

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZ

  ləyaqətsiz — dəyərsiz

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZLİK

  istedadsızlıq — bacarıqsızlıq

  Полностью »
 • QABİLİYYƏTSİZLİK

  ləyaqətsizlik — dəyərsizlik — layiqsizlik

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏ

  istedadlaşma — məharətləşmə — kamilləşmə

  Полностью »
 • QABİLLƏŞMƏK

  istedadlaşmaq — məharətləşmək — ustalaşmaq — kamilləşmək

  Полностью »
 • QABİLLİK

  istedadlılıq — bacarıqlılıq — mahirlik

  Полностью »
 • QABLAMA

  yerləşdirmə — yığma

  Полностью »
 • QABLAMA

  qazança

  Полностью »
 • QABLAMAQ

  yerləşdirmək — yığmaq

  Полностью »
 • QAC

  düşmən — zidd — müxtəlif

  Полностью »
 • QAC

  arx

  Полностью »
 • QACIMA

  yığışma — əyilmə — bürüşmə

  Полностью »
 • QACIMAQ

  yığışmaq — əyilmək — bürüşmək

  Полностью »
 • QACINMA

  gərnəşmə

  Полностью »
 • QACINMAQ

  gərnəşmək

  Полностью »
 • QAÇAĞAN

  cəld

  Полностью »
 • QAÇAQ

  quldur

  Полностью »
 • QAÇAQÇI

  bax: quldur

  Полностью »
 • QAÇAQÇILIQ

  bax: quldurluq

  Полностью »
 • QAÇAQLIQ

  quldurluq

  Полностью »
 • QAÇARAQ

  tez — cəld

  Полностью »
 • QAÇINMA

  saqınma — çəkinmə — uzaqlaşma

  Полностью »
 • QAÇINMAQ

  saqınmaq — çəkinmək — uzaqlaşmaq

  Полностью »
 • QAÇIRMA

  oğurlama

  Полностью »
 • QAÇIRMA

  hürkütmə

  Полностью »
 • QAÇIRMAQ

  hürkütmək

  Полностью »
 • QAÇIRMAQ

  oğurlamaq

  Полностью »
 • QAÇIŞ

  yarış

  Полностью »
 • QAÇIŞMA

  yarışma

  Полностью »
 • QAÇIŞMAQ

  yarışmaq

  Полностью »
 • QAÇQIN

  mühacir

  Полностью »
 • QAÇQINLIQ

  mühacirət

  Полностью »
 • QAÇMA

  çəkinmə — saqınma — uzaqlaşma

  Полностью »
 • QAÇMA

  getmə — yüyürmə

  Полностью »
 • QAÇMAQ

  getmək — yüyürmək

  Полностью »
 • QAÇMAQ

  çəkinmək — saqınmaq — uzaqlaşmaq

  Полностью »
 • QADA

  bəla — dərd — müsibət — fəlakət

  Полностью »
 • QADAĞAN

  yasaq

  Полностью »
 • QADALI

  bəlalı — dərdli — başıbəlalı — müsibətli

  Полностью »
 • QADIN

  arvad

  Полностью »