Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QİBTƏ

  paxıllıq

  Полностью »
 • QİDA

  yemək

  Полностью »
 • QİDALANMA

  yemə — bəslənmə

  Полностью »
 • QİDALANMAQ

  yemək — bəslənmək

  Полностью »
 • QİDALI

  yeməli

  Полностью »
 • QİDALILIQ

  bəsləyicilik

  Полностью »
 • QİLÜ-QAL

  mübahisə — dedi-qodu — danışıq

  Полностью »
 • QİRAƏT

  oxu — mütaliə

  Полностью »
 • QİRAƏTÇİ

  oxucu — mütaliəçi

  Полностью »
 • QİSAS

  intiqam

  Полностью »
 • QİSASÇI

  intiqamçı

  Полностью »
 • QİSASÇILIQ

  intiqamçılıq

  Полностью »
 • QİSİM

  hissə — parça

  Полностью »
 • QİSMƏN

  bir qədər

  Полностью »
 • QİSMƏT

  parça — hissə

  Полностью »
 • QİSMƏT

  pay

  Полностью »
 • QİSMƏT

  tale — nəsib — qədər — bəxt

  Полностью »
 • QİSMİ

  növ — cür

  Полностью »
 • QİŞA

  örtü — pərdə — təbəqə

  Полностью »
 • QİŞALI

  pərdəli — örtülü

  Полностью »
 • QİTƏ

  parça — hissə — qisim — cüz

  Полностью »
 • QİYABƏ

  bax: qiyafət

  Полностью »
 • QİYAFƏT

  paltar — geyim — üst-baş

  Полностью »
 • QİYAM

  bunt — üsyan

  Полностью »
 • QİYAMÇI

  üsyançı

  Полностью »
 • QİYAMÇILIQ

  üsyançılıq

  Полностью »
 • QİYAMƏT

  məhşər

  Полностью »
 • QİYAMƏT

  müsibət — fəlakət — bəla — əzab

  Полностью »
 • QİYAMƏT

  gurultu — patıltı — səs-küy

  Полностью »
 • QİYMƏT

  əhəmiyyət — dəyər

  Полностью »
 • QİYMƏT

  qədir-qiymət — dəyər

  Полностью »
 • QİYMƏTLİ

  lazımlı — mühüm — dəyərli

  Полностью »
 • QİYMƏTLİ

  dəyərli — bahalı

  Полностью »
 • QİYMƏTLİLİK

  dəyərlilik

  Полностью »
 • QİYMƏTLİLİK

  lazımlılıq — mühümlük

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZ

  dəyərsiz

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZ

  əhəmiyyətsiz

  Полностью »
 • QİYMƏTSİZLİK

  əhəmiyyətsizlik — dəyərsizlik

  Полностью »
 • QLAF

  qın

  Полностью »
 • QLAFLI

  qınlı

  Полностью »
 • QOBUSTAN

  düzənlik

  Полностью »
 • QOCA

  qədim — köhnə

  Полностью »
 • QOCA

  kişi — ər

  Полностью »
 • QOCA

  yaşlı

  Полностью »
 • QOCALIQ

  yaşlılıq

  Полностью »
 • QOCALMA

  köhnəlmə

  Полностью »
 • QOCALMA

  yaşlaşma

  Полностью »
 • QOCALMAQ

  köhnəlmək

  Полностью »
 • QOCALMAQ

  yaşlaşmaq

  Полностью »
 • QOCAMAN

  əzəmətli — böyük — cəsarətli

  Полностью »