Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QU

  sona (quş)

  Полностью »
 • QUBAR

  toz

  Полностью »
 • QUBAR

  kədər — dərd — qəm — qüssə

  Полностью »
 • QUBARLANMA

  kədərlənmə — dərdlənmə — qəmlənmə — qüssələnmə

  Полностью »
 • QUBARLANMAQ

  kədərlənmək — dərdlənmək — qəmlənmək — qüssələnmək

  Полностью »
 • QUCAQ

  ağuş — qoyun

  Полностью »
 • QUCAQLAMA

  yapışma — tutma

  Полностью »
 • QUCAQLAMAQ

  yapışmaq — tutmaq

  Полностью »
 • QUDURĞAN

  harın — azğın — həyasız — lovğa

  Полностью »
 • QUDURĞANLAŞMA

  harınlaşma — həyasızlaşma

  Полностью »
 • QUDURĞANLAŞMA

  azğınlaşma — qudurma

  Полностью »
 • QUDURĞANLAŞMAQ

  azğınlaşmaq — qudurmaq

  Полностью »
 • QUDURĞANLAŞMAQ

  harınlaşmaq — həyasızlaşmaq

  Полностью »
 • QUDURĞANLIQ

  azğınlıq — həyasızlıq — lovğalıq — harınlıq

  Полностью »
 • QUDURMA

  azğınlaşma — lovğalanma

  Полностью »
 • QUDURMA

  coşma — şiddətlənmə

  Полностью »
 • QUDURMA

  hiddətlənmə

  Полностью »
 • QUDURMAQ

  azğınlaşmaq — lovğalaşmaq

  Полностью »
 • QUDURMAQ

  hiddətlənmək

  Полностью »
 • QUDURMAQ

  coşmaq — şiddətlənmək

  Полностью »
 • QUDUZ

  azğın — zalım — qəddar — qudurğan

  Полностью »
 • QUDUZ

  şiddətli — güclü

  Полностью »
 • QUDUZLAŞMA

  azğınlaşma — qudurma

  Полностью »
 • QUDUZLAŞMAQ

  azğınlaşmaq — qudurmaq

  Полностью »
 • QUDUZLUQ

  dəlilik — azğınlıq — vəhşilik — zalımlıq

  Полностью »
 • QULAQBATIRAN

  şiddətli — gurultulu

  Полностью »
 • QULAQBURMASI

  tənbeh — cəza

  Полностью »
 • QULAQLAŞMA

  dalaşma

  Полностью »
 • QULAQLAŞMA

  pıçıldaşma — danışma

  Полностью »
 • QULAQLAŞMAQ

  dalaşmaq

  Полностью »
 • QULAQLAŞMAQ

  pıçıldaşmaq — danışmaq

  Полностью »
 • QULAM

  qul — kölə — nökər

  Полностью »
 • QULDUR

  yolkəsən

  Полностью »
 • QULDURLUQ

  çapqınçılıq — soyğunçuluq

  Полностью »
 • QULLUQ

  xidmət — iş — vəzifə

  Полностью »
 • QULLUQ

  buyuruq — əmr — tapşırıq

  Полностью »
 • QULLUQ

  hüzur

  Полностью »
 • QULLUQ

  köləlik

  Полностью »
 • QULP

  dəstə — sap

  Полностью »
 • QULPLAMA

  saplama — dəstələmə

  Полностью »
 • QULPLAMAQ

  saplamaq — dəstələmək

  Полностью »
 • QULPLU

  saplı — dəstəli

  Полностью »
 • QUMAŞ

  parça — arşınmal

  Полностью »
 • QUMBARA

  bomba — mərmi

  Полностью »
 • QUMLAMA

  təmizləmə — yuma — silmə — sürtmə

  Полностью »
 • QUMLAMAQ

  təmizləmək — yumaq — silmək — sürtmək

  Полностью »
 • QUMROV

  zəng — zınqırov

  Полностью »
 • QUMROVLU

  zınqrovlu — zəngli

  Полностью »
 • QUNDAQLAMA

  sarıma — bələmə

  Полностью »
 • QUNDAQLAMAQ

  sarımaq — bələmək

  Полностью »