Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • SİDQ

  səmimilik — saflıq

  Tam oxu »
 • SİFƏT

  üz — bəniz — çöhrə

  Tam oxu »
 • SİFƏTLİ

  üzlü — bənizli — çöhrəli

  Tam oxu »
 • SİFTƏ

  başlanğıc — təşəbbüs

  Tam oxu »
 • SİFTƏLİK

  başlanğıclıq — təşəbbüslük

  Tam oxu »
 • SİQLƏT

  sanbal — çəki — ağırlıq

  Tam oxu »
 • SİQNAL

  işarə

  Tam oxu »
 • SİQNAL

  xəbərdarlıq — məlumat

  Tam oxu »
 • SİLAH

  yaraq

  Tam oxu »
 • SİLAHLI

  yaraqlı

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏ

  qurulanma

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏ

  pozulma

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏ

  sürtülmə — yeyilmə

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏK

  pozulmaq — unudulmaq

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏK

  qurulanmaq

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏK

  sürtülmək — yeyilmək

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏZ

  unudulmaz — yaddançıxmaz

  Tam oxu »
 • SİLİNMƏZLİK

  unudulmazlıq — yaddançıxmazlıq

  Tam oxu »
 • SİLK

  zümrə — təbəqə

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏ

  yırğalama — əsdirmə — yelləmə — tərpətmə — oynatma

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏ

  çırpma

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏK

  yırğalamaq — əsdirmək — yelləmək — tərpətmək — oynatmaq

  Tam oxu »
 • SİLKƏLƏMƏK

  çırpmaq

  Tam oxu »
 • SİLKİNMƏ

  çırpınma — silkələnmə

  Tam oxu »
 • SİLKİNMƏK

  çırpınmaq — silkələnmək

  Tam oxu »
 • SİLKLİ

  zümrəli — təbəqəli

  Tam oxu »
 • SİLKMƏ

  çırpma — döyəcləmə — vurma

  Tam oxu »
 • SİLKMƏK

  çırpmaq — döyəcləmək — vurmaq

  Tam oxu »
 • SİLMƏ

  pozma — sürtmə — təmizləmə — sıyırma

  Tam oxu »
 • SİLMƏ

  qurulama

  Tam oxu »
 • SİLMƏ

  unutma

  Tam oxu »
 • SİLMƏK

  unutmaq

  Tam oxu »
 • SİLMƏK

  qurulamaq

  Tam oxu »
 • SİLMƏK

  pozmaq — sürtmək — təmizləmək — sıyırmaq

  Tam oxu »
 • SİLSİLƏ

  sıra — cərgə

  Tam oxu »
 • SİLSİLƏLİ

  sıralı — cərgəli

  Tam oxu »
 • SİMA

  çöhrə — bəniz — üz — sifət — surət — şəkil

  Tam oxu »
 • SİMA

  adam — şəxs

  Tam oxu »
 • SİMALI

  şəxsiyyətli

  Tam oxu »
 • SİMALI

  görünüşlü

  Tam oxu »
 • SİMASIZ

  şəxsiyyətsiz — məsuliyyətsiz

  Tam oxu »
 • SİMASIZLAŞMA

  şəxsiyyətsizləşmə — məsuliyyətsizləşmə — pozğunlaşma

  Tam oxu »
 • SİMASIZLAŞMAQ

  şəxsiyyətsizləşmək — məsuliyyətsizləşmək — pozğunlaşmaq

  Tam oxu »
 • SİMASIZLIQ

  şəxsiyyətsizlik — məsuliyyətsizlik — pozğunluq

  Tam oxu »
 • SİMİC

  xəsis — dargöz — bərk (adam)

  Tam oxu »
 • SİMİCLƏŞMƏ

  xəsisləşmə

  Tam oxu »
 • SİMİCLƏŞMƏK

  xəsisləşmək

  Tam oxu »
 • SİMİCLİK

  xəsislik — dargözlük

  Tam oxu »
 • SİMLƏMƏ

  xəstələnmə

  Tam oxu »
 • SİMLƏMƏ

  dartılma — gərilmə — tarımlama

  Tam oxu »