Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • TOX

  tünd (rəng haqqında)

  Tam oxu »
 • TOX

  doymuş

  Tam oxu »
 • TOX

  dolğun — məzmunlu

  Tam oxu »
 • TOXAC

  döyəc

  Tam oxu »
 • TOXACLAMA

  döyəcləmə — bərkitmə

  Tam oxu »
 • TOXACLAMAQ

  döyəcləmək — bərkitmək

  Tam oxu »
 • TOXALAMA

  yumşaltma

  Tam oxu »
 • TOXALAMAQ

  yumşaltmaq

  Tam oxu »
 • TOXLUQ

  tündlük

  Tam oxu »
 • TOXLUQ

  dolğunluq — məzmunluluq

  Tam oxu »
 • TOXTAQ

  sakit — dinc — rahat — arxayın — xatircəm

  Tam oxu »
 • TOXTAQLIQ

  təskinlik — sakitlik — xatircəmlik — rahatlıq — arxayınlıq

  Tam oxu »
 • TOXTAMA

  sakitləşmə — təskinləşmə — rahatlanma — arxayınlanma — yumşalma — yüngülləşmə

  Tam oxu »
 • TOXTAMAQ

  sakitləşmək — təskinləşmək — rahatlanmaq — arxayınlaşmaq — yumşalmaq — yüngülləşmək

  Tam oxu »
 • TOXUMA

  hörmə

  Tam oxu »
 • TOXUMAQ

  hörmək

  Tam oxu »
 • TOXUNMA

  dəymə — sataşma — ilişmə — incitmə

  Tam oxu »
 • TOXUNMA

  hörülmə

  Tam oxu »
 • TOXUNMA

  dəymə — təmas

  Tam oxu »
 • TOXUNMAQ

  dəymək — sataşmaq — ilişmək — incitmək

  Tam oxu »
 • TOXUNMAQ

  hörülmək

  Tam oxu »
 • TOQQA

  qayış — kəmər — qurşaq

  Tam oxu »
 • TOQQALAMA

  kəmərləmə — qurşaqlama

  Tam oxu »
 • TOQQALAMA

  vurma — döymə — ilişdirmə

  Tam oxu »
 • TOQQALAMAQ

  kəmərləmək — qurşaqlamaq

  Tam oxu »
 • TOQQALAMAQ

  vurmaq — döymək — ilişdirmək

  Tam oxu »
 • TOQQALI

  qayışlı — kəmərli — qurşaqlı

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMA

  çarpma — rastlaşma — qarşılaşma

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMA

  itələmə — döyüş — çırpışma — vuruşma

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMAQ

  itələmək — döyüşmək — çarpışmaq — vuruşmaq

  Tam oxu »
 • TOQQUŞMAQ

  çarpmaq — rastlaşmaq — qarşılaşmaq

  Tam oxu »
 • TOLAZLAMA

  tullama — fırlatma — atma

  Tam oxu »
 • TOLAZLAMAQ

  tullamaq — fırlatmaq — atmaq

  Tam oxu »
 • TOMBUL

  totuq — koppuş — kök

  Tam oxu »
 • TON

  tərz — üslub — əda — rəftar

  Tam oxu »
 • TON

  avaz — səs — intonasiya

  Tam oxu »
 • TONLU

  avazlı — səsli — intonasiyalı

  Tam oxu »
 • TOP

  kip (ot)

  Tam oxu »
 • TOP

  yığım — qalaq

  Tam oxu »
 • TOPA

  yumaq

  Tam oxu »
 • TOPA

  yığın — qalaq — parça — koma

  Tam oxu »
 • TOPAL

  axsaq — çolaq — şil — şikəst — əlil

  Tam oxu »
 • TOPALAMA

  yumrulama — bürmələmə — büküşdürmə — girdələmə — dəyirmiləmə

  Tam oxu »
 • TOPALAMAQ

  yumrulamaq — bürmələmək — büküşdürmək — girdələmək — dəyirmiləmək

  Tam oxu »
 • TOPALLIQ

  axsaqlıq — çolaqlıq — şillik — şikəstlik — əlillik

  Tam oxu »
 • TOPLAMA

  cəmləmə — artırma

  Tam oxu »
 • TOPLAMA

  yığma — dərmə

  Tam oxu »
 • TOPLAMAQ

  cəmləmək — artırmaq

  Tam oxu »
 • TOPLAMAQ

  yığılmaq — cəmlənmək — qalaqlanmaq — düzülmək

  Tam oxu »
 • TOPLAMAQ

  yığmaq — dərmək

  Tam oxu »