Словарь синонимов азербайджанского языка

 • VURMAQ

  oğurlamaq — çalmaq — çırpışdırmaq

  Полностью »
 • VURMAQ

  çırpmaq — dəymək — kötəkləmək

  Полностью »
 • VURMAQ

  yıxmaq — çırpmaq

  Полностью »
 • VURNUXMA

  təlaş — təşviş — həyəcan — çaxnaşma

  Полностью »
 • VURNUXMA

  qurdalanma — əlləşmə

  Полностью »
 • VURNUXMAQ

  qurdalanmaq — əlləşmək

  Полностью »
 • VURNUXMAQ

  təlaşlaşmaq — təşvişləşmək — həyəcanlaşmaq

  Полностью »
 • VURUB-YIXAN

  azqın — qudurğan — dəcəl

  Полностью »
 • VURULMA

  bağlanma — sevmə

  Полностью »
 • VURULMA

  yüklənmə — yığılma — doldurulma

  Полностью »
 • VURULMA

  calanma — aşılanma

  Полностью »
 • VURULMA

  çalınma — qaxılma — soxulma

  Полностью »
 • VURULMA

  yapışdırılma — asılma

  Полностью »
 • VURULMA

  sürtülmə — çəkilmə — yaxılma

  Полностью »
 • VURULMA

  çalınma — eşidilmə

  Полностью »
 • VURULMA

  kəsilmə — gödəldilmə

  Полностью »
 • VURULMA

  döyülmə — kötəklənmə

  Полностью »
 • VURULMA

  taxılma — keçirilmə

  Полностью »
 • VURULMAQ

  yüklənmək — yığılmaq — doldurulmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ

  bağlanmaq — sevmək

  Полностью »
 • VURULMAQ

  calanmaq — aşılanmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ

  kəsilmək — gödəldilmək

  Полностью »
 • VURULMAQ

  yapışdırılmaq — asılmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ

  sürtülmək — çəkilmək — yaxılmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ

  çalınmaq — eşidilmək

  Полностью »
 • VURULMAQ

  taxılmaq — keçirilmək

  Полностью »
 • VURULMAQ

  çalınmaq — qaxılmaq — soxulmaq

  Полностью »
 • VURULMAQ

  döyülmək — kötəklənmək

  Полностью »
 • VURUŞ

  taqqıltı

  Полностью »
 • VURUŞ

  zərbə

  Полностью »
 • VURUŞ

  dava — müharibə — döyüş

  Полностью »
 • VURUŞQAN

  dalaşqan — davakar — savaşqan

  Полностью »
 • VURUŞMA

  höcətləşmə — bəhsləşmə

  Полностью »
 • VURUŞMA

  döyüşmə — çarpışma — savaşma

  Полностью »
 • VURUŞMAQ

  höcətləşmək — bəhsləşmək

  Полностью »
 • VURUŞMAQ

  döyüşmək — çarpışmaq — savaşmaq

  Полностью »
 • VÜCUD

  olma — varlıq — mövcudiyyət

  Полностью »
 • VÜCUD

  cisim — bədən — orqanizm

  Полностью »
 • VÜCUD

  adam — şəxs

  Полностью »
 • VÜCUDLU

  bədənli — gövdəli — cüssəli — əndamlı

  Полностью »
 • VÜQAR

  təmkin — ağırlıq — ciddiyyət — başıucalıq

  Полностью »
 • VÜQARLI

  təmkinli — təşəxxüslü — ağır — başıuca — məğrur

  Полностью »
 • VÜQARLILIQ

  təmkinlilik — ağırlıq — ciddilik — məğrurluq

  Полностью »
 • VÜQARSIZ

  heysiyyətsiz — təmkinsiz

  Полностью »
 • VÜQARSIZLIQ

  heysiyyətsizlik — təmkinsizlik

  Полностью »
 • VÜSAL

  görüşmə — qovuşma

  Полностью »
 • VÜSƏT

  genişlik

  Полностью »
 • VÜSƏTLİ

  geniş

  Полностью »
 • VÜSƏTLİLİK

  bax: vüsət

  Полностью »
 • YABALAMA

  toplama — yığma

  Полностью »