Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VƏRƏMLƏTMƏK

  xəstələndirmək — naxoşlatmaq

  Tam oxu »
 • VƏRƏMLƏTMƏK

  dığlatmaq

  Tam oxu »
 • VƏRƏMLİ

  xəstə — naxoş

  Tam oxu »
 • VƏRƏMLİ

  dərdli — dağlı

  Tam oxu »
 • VƏSAİT

  ləvazimat

  Tam oxu »
 • VƏSAİT

  pul — kredit

  Tam oxu »
 • VƏSF

  tərif — hüsn — mədh

  Tam oxu »
 • VƏSF

  səciyyə

  Tam oxu »
 • VƏSİQƏ

  şəhadətnamə

  Tam oxu »
 • VƏSİLƏ

  səbəb — bəhanə

  Tam oxu »
 • VƏSİLƏ

  vasitə — yol — üsul

  Tam oxu »
 • VƏSİLƏ

  vəsait

  Tam oxu »
 • VƏSİYYƏT

  tapşırıq — göstəriş — sərəncam — məsləhət

  Tam oxu »
 • VƏSVƏSƏ

  qorxu — səksəkə — narahatlıq — iztirab

  Tam oxu »
 • VƏSVƏSƏLİ

  qorxulu — səksəkəli — iztirablı — həyəcanlı

  Tam oxu »
 • VƏTƏN

  yurd — yuva — məskən

  Tam oxu »
 • VƏTƏN

  ölkə — məmləkət

  Tam oxu »
 • VƏTƏNLİ

  yurdlu — yuvalı — məskənli

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏLİ

  rütbəli — dərəcəli

  Tam oxu »
 • VƏZİFƏLİ

  rəsmi

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏT

  rol — mövqe

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏT

  hal — şərait

  Tam oxu »
 • VƏZİYYƏT

  hal — keyfiyyət

  Tam oxu »
 • VƏZN

  çəki — ağırlıq

  Tam oxu »
 • VƏZN

  ölçü

  Tam oxu »
 • VƏZNLİ

  ağır

  Tam oxu »
 • VIYILDAMA

  küyüldəmə

  Tam oxu »
 • VIYILDAMAQ

  küyüldəmək

  Tam oxu »
 • VIYILTI

  küyültü

  Tam oxu »
 • VİCDAN

  insaf

  Tam oxu »
 • VİCDANLI

  insaflı

  Tam oxu »
 • VİCDANLILIQ

  insaflılıq

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZ

  insafsız

  Tam oxu »
 • VİCDANSIZLIQ

  insafsızlıq

  Tam oxu »
 • VİDA

  ayrılma — xudahafizləşmə — sağollaşma — əlvida

  Tam oxu »
 • VİDALAŞMA

  ayrılma — xudahafizləşmə — sağollaşma

  Tam oxu »
 • VİDALAŞMAQ

  ayrılmaq — xudahafizləşmək — sağollaşmaq

  Tam oxu »
 • VİLAYƏT

  ölkə — məmləkət — mahal — əyalət

  Tam oxu »
 • VİRAN

  uçuq — yıxıq — dağınıq — bərbad

  Tam oxu »
 • VİRANƏ

  xaraba — bərbad

  Tam oxu »
 • VİRANƏLİK

  xarabalıq

  Tam oxu »
 • VULQAR

  bayağı — qaba

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMA

  bayağılaşma — qabalaşma

  Tam oxu »
 • VULQARLAŞMAQ

  bayağılaşmaq — qabalaşmaq

  Tam oxu »
 • VUR-TUT

  cəmi — hamısı — var-yox

  Tam oxu »
 • VURAĞAN

  sancan

  Tam oxu »
 • VURĞU

  vuruş — zərbə

  Tam oxu »
 • VURĞU

  afət — bəla

  Tam oxu »
 • VURĞUN

  məftun

  Tam oxu »
 • VURHAVUR

  dava — səs-küy — qalmaqal

  Tam oxu »