Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • VASİTƏ

  dərman

  Tam oxu »
 • VASİTƏÇİ

  araçı — miyançı

  Tam oxu »
 • VASİTƏÇİLİK

  miyançılıq

  Tam oxu »
 • VASİTƏLİ

  dolayı

  Tam oxu »
 • VAVEYLA

  vay — dad — fəryad — fəğan

  Tam oxu »
 • VAYILDAMA

  inildəmə — zarıma

  Tam oxu »
 • VAYILDAMAQ

  inildəmək — zarımaq

  Tam oxu »
 • VAYILTI

  inilti — zarıltı

  Tam oxu »
 • VAYLI

  fəlakətli — həyəcanlı — təlaşlı

  Tam oxu »
 • VAYSINMA

  heyfsilənmə — təəssüflənmə

  Tam oxu »
 • VAYSINMAQ

  heyfsilənmək — təəssüflənmək

  Tam oxu »
 • VAZEH

  aşkar — açıq — aydın

  Tam oxu »
 • VAZEHLİK

  aşkarlıq — açıqlıq — aydınlıq

  Tam oxu »
 • VECSİZ

  lazımsız — gərəksiz — yararsız — karsız — dəyərsiz — xeyirsiz

  Tam oxu »
 • VECSİZLİK

  lazımsızlıq — gərəksizlik — yararsızlıq — karsızlıq — dəyərsizlik — xeyirsizlik

  Tam oxu »
 • VERANDA

  balkon — artırma — eyvan

  Tam oxu »
 • VERGİ

  rüsum — töycü

  Tam oxu »
 • VERGİ

  istedad — qabiliyyət

  Tam oxu »
 • VERİM

  bərəkət — məhsul — səmərə

  Tam oxu »
 • VERİMLİ

  bərəkətli — məhsuldar — münbit

  Tam oxu »
 • VERİMLİLİK

  bərəkətlilik — məhsuldarlıq — münbitlik

  Tam oxu »
 • VERMƏ

  bağışlama — mükafatlandırma

  Tam oxu »
 • VERMƏ

  çatdırma — tapşırma

  Tam oxu »
 • VERMƏ

  ödəmə — qaytarma

  Tam oxu »
 • VERMƏ

  yönəltmə

  Tam oxu »
 • VERMƏK

  ödəmək — qaytarmaq

  Tam oxu »
 • VERMƏK

  yönəltmək

  Tam oxu »
 • VERMƏK

  bağışlamaq — mükafatlandırmaq

  Tam oxu »
 • VERMƏK

  çatdırmaq — tapşırmaq

  Tam oxu »
 • VEYL

  avara — səlyəndər — bikar

  Tam oxu »
 • VEYL-VEYL

  avara-avara — boş-boşuna

  Tam oxu »
 • VEYLLƏNMƏ

  avaralanma

  Tam oxu »
 • VEYLLƏNMƏK

  avaralanmaq

  Tam oxu »
 • VEYLLİK

  avaralıq — bikarlıq

  Tam oxu »
 • VƏCD

  dalğınlıq

  Tam oxu »
 • VƏCD

  şövq — həvəs

  Tam oxu »
 • VƏCDLİ

  şad — sevincli — şövqlü — həvəsli

  Tam oxu »
 • VƏDƏ

  vaxt — müddət — möhlət

  Tam oxu »
 • VƏDƏLƏŞMƏ

  görüşmə — sözləşmə

  Tam oxu »
 • VƏDƏLƏŞMƏK

  görüşmək — sözləşmək

  Tam oxu »
 • VƏDƏLİ

  müddətli — vaxtlı

  Tam oxu »
 • VƏDƏLİ

  dəvətli

  Tam oxu »
 • VƏDƏSİZ

  vaxtsız — müddətsiz — daimi

  Tam oxu »
 • VƏFA

  səbat — etibar — sədaqət

  Tam oxu »
 • VƏFADAR

  etibarlı — səbatlı — sədaqətli

  Tam oxu »
 • VƏFADARLIQ

  etibarlılıq — səbat — sədaqət

  Tam oxu »
 • VƏFALI

  sadiq — möhkəm — sabit — etibarlı — sədaqətli

  Tam oxu »
 • VƏFALILIQ

  sadiqlik — möhkəmlik — sabitlik — sədaqət — etibar

  Tam oxu »
 • VƏFASIZ

  fani — müvəqqəti

  Tam oxu »
 • VƏFASIZ

  sədaqətsiz — etibarsız

  Tam oxu »