Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ANABACI

  ana kimi bacı, anaya bənzər bacı

  Tam oxu »
 • ANABƏYİM

  anaya bənzər bəyim, ana bəyim

  Tam oxu »
 • ANABİKƏ

  ana kimi bikə, ana, böyük bikə

  Tam oxu »
 • ANACAN

  can ana, əziz ana

  Tam oxu »
 • ANADİL

  ana dil, ulu dil, anadil quşu

  Tam oxu »
 • ANAGƏLİN

  ana gəlini; böyük gəlin; həm ana, həm də qız olan övladım

  Tam oxu »
 • ANAGÜL

  ananın gülü, anaya bənzər gül; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ANAXANIM

  ana kimi xanım; böyük xanım

  Tam oxu »
 • ANAQIZ

  ana kimi qız; böyük qız

  Tam oxu »
 • ANASI

  «ana» sözü və -sı mənsubiyyət şəkilçisindən yaranmış və «əziz anam, anamız» deməkdir

  Tam oxu »
 • ANAŞ

  “ana” ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • ANAYƏ

  ana; bütöv Aya bənzər qız; çox parlaq gözəl

  Tam oxu »
 • ANİYƏ

  gözəllik, cazibədarlıq

  Tam oxu »
 • ANİYYƏT

  gözəllik, cazibədarlıq

  Tam oxu »
 • ANJELA

  “anqelos” sözündəndir və məlakə, xəbər verən mənasındadır

  Tam oxu »
 • ANJELİKA

  “anqelos” sözündəndir və məlakə, xəbər verən mənasındadır

  Tam oxu »
 • ANNA

  gözəl, qəşəng, dilbər

  Tam oxu »
 • ANUŞ

  ölməz; xoşbəxt, bəxtiyar

  Tam oxu »
 • ARASİYƏ

  bəzənmiş, bəzəkli

  Tam oxu »
 • ARASİYYƏ

  bəzənmiş, bəzəkli

  Tam oxu »
 • ARASTA

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARASTƏ

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARƏSTƏ

  bəzənmiş, bəzəkli, gözə xoş gələn

  Tam oxu »
 • ARIQIZ

  namuslu, tərbiyəli qız; bakirə qız; təmiz qız

  Tam oxu »
 • ARİFƏT

  bilən, bilikli; tanıyan qadın

  Tam oxu »
 • ARİYƏ

  daimi olmayan, müvəqqəti

  Tam oxu »
 • ARZU

  dilək, istək; daxili ehtiyac, həvəs

  Tam oxu »
 • ARZUBƏYİM

  istəkli, sevimli; arzulanan bəyim

  Tam oxu »
 • ARZUGÜL

  arzu gülü, istək gülü; arzu olunan gül kimi qız

  Tam oxu »
 • ARZUXANIM

  istəkli, sevimli, arzu olunan xanım

  Tam oxu »
 • ASENA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASEYNA

  q.t. dillərində «əsən», «sağ-salamat» sözlərindən olub «assen» (sağlamlıq) sözü fransız dilinə də keçmişdir

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  göy, səma; göy, səma kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • ASİYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASİYƏ

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASİYƏBƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASİYƏXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • ASUDƏ

  dinc, rahat

  Tam oxu »
 • ASYA

  gündoğan; mömin və təmiz qadın, mərhəmətli; üzü nurlu olan. İslam dininə görə, dünyanın dörd müqəddəs qadınından biridir

  Tam oxu »
 • ASYABƏYİM

  bax: Asiya və Bəyim; mömin bəyim

  Tam oxu »
 • ASYAXANIM

  bax: Asiya və Xanım; mömin və təmiz xanım

  Tam oxu »
 • AŞAFATMA

  “aşa” “çox, artıq” deməkdir; daha qız (Fatma) bəsdir

  Tam oxu »
 • AŞAXANIM

  haşa, heç vaxt, xanım

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  odlu, atəşli, hərarətli, təsirli

  Tam oxu »
 • ATİYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATİYYƏ

  bağışlanan, bəxş edilən, verilən

  Tam oxu »
 • ATLAS

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »
 • ATLAZ

  hamar, parlaq ipək parça; zərif, incə

  Tam oxu »