Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • FƏQİLƏ

  iş, fəhlə; həvəskar; elmli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏQUMƏ

  böyük cəlallı, şanlı, şöhrətli

  Tam oxu »
 • FƏNAR

  ətrafı işıqlandıran, işıq saçan

  Tam oxu »
 • FƏNARƏ

  ətrafı işıqlandıran, işıq saçan

  Tam oxu »
 • FƏNİLƏ

  elmli, təhsilli

  Tam oxu »
 • FƏNİRƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏNURƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏNUZƏ

  işıqlandıran, mayak

  Tam oxu »
 • FƏNZİLƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏRABANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRAİD

  “fəridə”nin cəmi; az tapılan incilər

  Tam oxu »
 • FƏRAİZ

  islam dini hüququnun bir sahəsi

  Tam oxu »
 • FƏRAQ

  ayrılıq, hicran, firqət

  Tam oxu »
 • FƏRAMUŞ

  unutma, unudulmuş, yaddan çıxmış

  Tam oxu »
 • FƏRAY

  Ayın işığı, Ayın parlaqlığı, Ayın bəzəyi

  Tam oxu »
 • FƏRAYƏ

  Ayın işığı, Ayın parlaqlığı, Ayın bəzəyi

  Tam oxu »
 • FƏRAYƏT

  «Ayın işığı» sözünün cəmi

  Tam oxu »
 • FƏRCAN

  işıqlı qız, parıldayan qız; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • FƏRCANƏ

  işıqlı qız, parıldayan qız; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • FƏRDİNƏ

  bir şəxsə mənsub; təkbaşına

  Tam oxu »
 • FƏRƏ

  cavan toyuq; kəklik

  Tam oxu »
 • FƏRƏBANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏH

  şadlıq, sevinc, sevincəklik

  Tam oxu »
 • FƏRƏHBANI

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏHBƏYİM

  fərəhlənən, sevinən bəyim

  Tam oxu »
 • FƏRƏHGÜL

  fərəh gətirən gül, fərəh,sevinc bəxş edən gül

  Tam oxu »
 • FƏRƏHXANIM

  şadlanan, sevinən xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏHNAZ

  fərəhlə naz edən, sevinclə nazlanan

  Tam oxu »
 • FƏRƏHNUR

  fərəhin, sevincin nuru, işığı, ziyası

  Tam oxu »
 • FƏRƏHŞAN

  sevinc saçan, fərəh paylayan

  Tam oxu »
 • FƏRƏHZA

  sevinc doğuran, şadlıq yaradan

  Tam oxu »
 • FƏRƏHZƏR

  «fərəh» və «zər» sözlərindən düzəlmiş, «fərəh, sevinc şəfəqi» deməkdir

  Tam oxu »
 • FƏRƏNGİZ

  fərəhverici, sevindirici

  Tam oxu »
 • FƏRXƏNDƏ

  xoşbəxt, bəxtiyar, uğurlu

  Tam oxu »
 • FƏRXUNDƏ

  xoşbəxt, bəxtiyar, uğurlu

  Tam oxu »
 • FƏRİHƏ

  sevincli, fərəhli, xoşbəxt, sevinc, fərəh

  Tam oxu »
 • FƏRİQƏ

  ayıran, ayrıcı, fərqləndirən

  Tam oxu »
 • FƏRİŞTƏ

  mələk, məlaikə; çox gözəl, qəşəng; mülayim təbiətli

  Tam oxu »
 • FƏRİZAD

  pəri övladı, pəridən doğulmuş; gözəl

  Tam oxu »
 • FƏRQA

  fərq, təfavüt; ayırma, seçmə

  Tam oxu »
 • FƏRQANƏ

  Özbəkistan şəhərlərindən birinin adındandır (bax: Fərqan)

  Tam oxu »
 • FƏRQİYƏ

  ayrılan, fərqlənən, seçilən; anlayan, dərk edən

  Tam oxu »
 • FƏRQİYYƏ

  ayrılan, fərqlənən, seçilən; anlayan, dərk edən

  Tam oxu »
 • FƏRMAYİŞ

  buyuruq, əmr, tapşırıq

  Tam oxu »
 • FƏRRİN

  xoşbəxt, bəxtəvər

  Tam oxu »
 • FƏSANƏ

  əfsanə, nağıl, fantaziya, uydurma

  Tam oxu »
 • FƏSİLƏ

  dəstə, tayfa, zümrə

  Tam oxu »
 • FƏSLİCAHAN

  cahanın fəsli, dünyanın fəsli

  Tam oxu »
 • FƏSLİGÜL

  gül fəsli, çiçək fəsli

  Tam oxu »
 • FƏTİHƏ

  asan; təqdim edən, verən

  Tam oxu »