Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • FEYZANƏ

  bolluq anı; ləzzət zamanı

  Tam oxu »
 • FEYZƏ

  nemət, bolluq, bərəkət; elm, mərifət

  Tam oxu »
 • FƏDAQƏT

  qurban kəsmə

  Tam oxu »
 • FƏDAYƏT

  qurbanlar; fəda edənlər

  Tam oxu »
 • FƏHMİDƏ

  anlaqlı, zəkalı, düşüncəli

  Tam oxu »
 • FƏHRƏBANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏXRƏNDƏ

  uğurlu,xoşbəxt; mübarək

  Tam oxu »
 • FƏXRƏNİSƏ

  təriflənməli qadın, qadın öyünülməli, nümunəvi olan qadın

  Tam oxu »
 • FƏXRƏNSƏ

  təriflənməli qadın, qadın öyünülməli, nümunəvi olan qadın

  Tam oxu »
 • FƏXRƏNTAC

  fəxrə layiq tac, fəxr edilməli tac

  Tam oxu »
 • FƏXRİCAN

  şərəfli adam, möhtərəm sevgili, əziz adam

  Tam oxu »
 • FƏXRİDƏ

  hörmətli, möhtərəm; şərəfli

  Tam oxu »
 • FƏXRİGÜL

  fəxri gül, ehtiram gülü

  Tam oxu »
 • FƏXRİNAZ

  fəxrlə naz edən, fəxrlə nazlanan

  Tam oxu »
 • FƏXRİNTAC

  fəxrə layiq tac, fəxr edilməli tac

  Tam oxu »
 • FƏXRİYYƏ

  özünüöymə; klassik şeir növü. (bax: Fəxri)

  Tam oxu »
 • FƏXRİYYƏT

  hörmət; şöhrət

  Tam oxu »
 • FƏXRNAZ

  fəxrlə naz edən, fəxrlə nazlanan

  Tam oxu »
 • FƏQAMƏT

  böyüklük, əzəmət; ad-san, əsillik; anlama

  Tam oxu »
 • FƏQANNİSƏ

  fəryadlı, naləli qadın

  Tam oxu »
 • FƏQİLƏ

  iş, fəhlə; həvəskar; elmli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏQUMƏ

  böyük cəlallı, şanlı, şöhrətli

  Tam oxu »
 • FƏNAR

  ətrafı işıqlandıran, işıq saçan

  Tam oxu »
 • FƏNARƏ

  ətrafı işıqlandıran, işıq saçan

  Tam oxu »
 • FƏNİLƏ

  elmli, təhsilli

  Tam oxu »
 • FƏNİRƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏNURƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏNUZƏ

  işıqlandıran, mayak

  Tam oxu »
 • FƏNZİLƏ

  təhsilli, bilikli, savadlı

  Tam oxu »
 • FƏRABANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRAİD

  “fəridə”nin cəmi; az tapılan incilər

  Tam oxu »
 • FƏRAİZ

  islam dini hüququnun bir sahəsi

  Tam oxu »
 • FƏRAQ

  ayrılıq, hicran, firqət

  Tam oxu »
 • FƏRAMUŞ

  unutma, unudulmuş, yaddan çıxmış

  Tam oxu »
 • FƏRAY

  Ayın işığı, Ayın parlaqlığı, Ayın bəzəyi

  Tam oxu »
 • FƏRAYƏ

  Ayın işığı, Ayın parlaqlığı, Ayın bəzəyi

  Tam oxu »
 • FƏRAYƏT

  «Ayın işığı» sözünün cəmi

  Tam oxu »
 • FƏRCAN

  işıqlı qız, parıldayan qız; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • FƏRCANƏ

  işıqlı qız, parıldayan qız; qeyri-adi gözəl

  Tam oxu »
 • FƏRDİNƏ

  bir şəxsə mənsub; təkbaşına

  Tam oxu »
 • FƏRƏ

  cavan toyuq; kəklik

  Tam oxu »
 • FƏRƏBANU

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏH

  şadlıq, sevinc, sevincəklik

  Tam oxu »
 • FƏRƏHBANI

  şadlanan xanın, sevincli xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏHBƏYİM

  fərəhlənən, sevinən bəyim

  Tam oxu »
 • FƏRƏHGÜL

  fərəh gətirən gül, fərəh,sevinc bəxş edən gül

  Tam oxu »
 • FƏRƏHXANIM

  şadlanan, sevinən xanım

  Tam oxu »
 • FƏRƏHNAZ

  fərəhlə naz edən, sevinclə nazlanan

  Tam oxu »
 • FƏRƏHNUR

  fərəhin, sevincin nuru, işığı, ziyası

  Tam oxu »
 • FƏRƏHŞAN

  sevinc saçan, fərəh paylayan

  Tam oxu »