Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SARAN

  yaxşı, seçmə, alicənab, nəcib olan

  Tam oxu »
 • SARANƏ

  yaxşı, seçmə, alicənab, nəcib olan

  Tam oxu »
 • SARAY

  sar-çar (hökmdar) ailəsinin yaşadığı həşəmətli bina, ev

  Tam oxu »
 • SARƏNG

  qara və kiçik bir quş; klassik muğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • SARIBƏNİZ

  üzü sarı rəngli olan, sarı çöhrəli

  Tam oxu »
 • SARICA

  sarıya çalan, sarımtraq, arı

  Tam oxu »
 • SARIÇİÇƏK

  sarı rəngli çiçək; sarı çiçək kimi qız

  Tam oxu »
 • SARIGİLƏ

  giləsi sarı olan, sarı gilə; balaca, sarı qız

  Tam oxu »
 • SARIGÖZ

  gözlərinin rəngi sarı olan; sarıgözlü qız

  Tam oxu »
 • SARIGÜL

  sarı rəngli çiçək, sarı rəngli gül

  Tam oxu »
 • SARIKÖYNƏK

  sarı dimdikli oxuyan quş; sarışın qız

  Tam oxu »
 • SARISAÇ

  sarı saçlı qız; saçı sarı olan qız

  Tam oxu »
 • SARIŞIN

  sarıyaçalar, sarıyanız, sarıbəniz

  Tam oxu »
 • SARITEL

  sarı rəngli saçı olan, teli sarı olan

  Tam oxu »
 • SARQIN

  cazibəli, cəlbedici, diqqətçəkici, cazibədar

  Tam oxu »
 • SARQUNƏ

  cazibəli, cəlbedici, diqqətçəkici, cazibədar

  Tam oxu »
 • SARMAŞIQ

  ağ, qırmızımtıl rəngləri olan, sarmaşaraq uzanan bitki

  Tam oxu »
 • SASAN

  yoxsul, kasıb

  Tam oxu »
 • SAVAD

  yazıb-oxumağı bacarma; yazı-pozu

  Tam oxu »
 • SAVAY

  gözəl Ay; yeni Ay; söz, yenilik; gözəl

  Tam oxu »
 • SAYALI

  sayası düşən, sayalan; sayılan, hörmət edilən, hörmətli

  Tam oxu »
 • SAYATEL

  bir rəngli tel, saçı rəngli olan

  Tam oxu »
 • SAYƏGÜL

  kölgədə boy atan gül

  Tam oxu »
 • SAYGÜL

  sayılan gül, hörmət edilən gül; hörmətli gözəl

  Tam oxu »
 • SAYQI

  hörmət, ehtiram, şərəf

  Tam oxu »
 • SAYNAZ

  «say (maq)» və «naz» sözlərindən düzəlmiş, «hörmətli, sayılan gözəl» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAYNUR

  «say (maq)» və «nur» sözlərindən düzəlmiş, «hörmətli, sayılan, qiymətləndirilən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAYNURƏ

  «say (maq)» və «nur» sözlərindən düzəlmiş, «hörmətli, sayılan, qiymətləndirilən qız» deməkdir

  Tam oxu »
 • SAYZƏR

  «say (maq)» və «zər» sözlərindən düzəlmiş, «hörmətli, qiymətli, sayılan qızıl (qız)» deməkdir

  Tam oxu »
 • SEÇGİN

  seçilmiş; başqalarından ayrılan; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SEÇKİN

  seçilmiş; başqalarından ayrılan; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ

  seçilmiş, ən yaxşı, olduqca gözəl qız

  Tam oxu »
 • SEÇMƏGÜL

  seçilən gül, ən gözəl gül, ən yaxşı gül

  Tam oxu »
 • SEHRAYƏ

  Ayənin (“Quran” surələrindəki cümlələrin hər biri) sehri-cadusu; ayənin cazibəsi; məftunedici əlamət, cazibəli əlamət

  Tam oxu »
 • SELAY

  Ay işığının seli; Ay kimi gözəl və saf qız

  Tam oxu »
 • SELCAN

  sel kimi canı olan; seli xoşlayan

  Tam oxu »
 • SELYAN

  seli yandıran; Günəş qədər parlaq

  Tam oxu »
 • SELYANƏ

  seli yandıran; Günəş qədər parlaq

  Tam oxu »
 • SEVDA

  sevgi, məhəbbət, eşq; qəm, kədər

  Tam oxu »
 • SEVDAGÜL

  sevgi çiçəyi, məhəbbət gülü

  Tam oxu »
 • SEVDAXANIM

  sevdalı xanım, məhəbbətli xanım

  Tam oxu »
 • SEVDİM

  istədim, vuruldum, eşqə düşdüm

  Tam oxu »
 • SEVƏN

  məhəbbət bəsləyən, aşiq olan, eşq yetirən

  Tam oxu »
 • SEVƏR

  sevən, istəyən, xoşlayan

  Tam oxu »
 • SEVGİ

  eşq, məhəbbət, sevda; vurğunluq

  Tam oxu »
 • SEVGİLADƏ

  “fövqəladə” kimi sözlərə uyğun olaraq yaradılmış “qeyri-adi sevgili, adi sevgilidən də yüksəkdə olan” mənasındadır

  Tam oxu »
 • SEVGİLİ

  sevilən, aşiq, istənilən

  Tam oxu »
 • SEVGİLİM

  mənim sevgilim, mənə məxsus sevgilim

  Tam oxu »
 • SEVGİM

  mənim sevgim, mənə məxsus sevgi

  Tam oxu »
 • SEVGİN

  çox sevilən, əzizlənən; sevilməyə layiq olan

  Tam oxu »