Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SEÇGİN

  seçilmiş; başqalarından ayrılan; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SEÇKİN

  seçilmiş; başqalarından ayrılan; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SEÇMƏ

  seçilmiş, ən yaxşı, olduqca gözəl qız

  Tam oxu »
 • SEÇMƏGÜL

  seçilən gül, ən gözəl gül, ən yaxşı gül

  Tam oxu »
 • SEHRAYƏ

  Ayənin (“Quran” surələrindəki cümlələrin hər biri) sehri-cadusu; ayənin cazibəsi; məftunedici əlamət, cazibəli əlamət

  Tam oxu »
 • SELAY

  Ay işığının seli; Ay kimi gözəl və saf qız

  Tam oxu »
 • SELCAN

  sel kimi canı olan; seli xoşlayan

  Tam oxu »
 • SELYAN

  seli yandıran; Günəş qədər parlaq

  Tam oxu »
 • SELYANƏ

  seli yandıran; Günəş qədər parlaq

  Tam oxu »
 • SEVDA

  sevgi, məhəbbət, eşq; qəm, kədər

  Tam oxu »
 • SEVDAGÜL

  sevgi çiçəyi, məhəbbət gülü

  Tam oxu »
 • SEVDAXANIM

  sevdalı xanım, məhəbbətli xanım

  Tam oxu »
 • SEVDİM

  istədim, vuruldum, eşqə düşdüm

  Tam oxu »
 • SEVƏN

  məhəbbət bəsləyən, aşiq olan, eşq yetirən

  Tam oxu »
 • SEVƏR

  sevən, istəyən, xoşlayan

  Tam oxu »
 • SEVGİ

  eşq, məhəbbət, sevda; vurğunluq

  Tam oxu »
 • SEVGİLADƏ

  “fövqəladə” kimi sözlərə uyğun olaraq yaradılmış “qeyri-adi sevgili, adi sevgilidən də yüksəkdə olan” mənasındadır

  Tam oxu »
 • SEVGİLİ

  sevilən, aşiq, istənilən

  Tam oxu »
 • SEVGİLİM

  mənim sevgilim, mənə məxsus sevgilim

  Tam oxu »
 • SEVGİM

  mənim sevgim, mənə məxsus sevgi

  Tam oxu »
 • SEVGİN

  çox sevilən, əzizlənən; sevilməyə layiq olan

  Tam oxu »
 • SEVGİNAZ

  sevgi nazı, məhəbbət işvəsi, məhəbbət töhfəsi

  Tam oxu »
 • SEVGİNUR

  sevgi nuru, məhəbbət ziyası, işığı

  Tam oxu »
 • SEVGİYYƏ

  sevgiyə aid olan, məhəbbətə bağlı olan

  Tam oxu »
 • SEVGİZƏR

  sevgi zəri; qızıl kimi sevgi

  Tam oxu »
 • SEVGÜL

  sevilən gül, istənilən çiçək; sevgi gülü

  Tam oxu »
 • SEVGÜLADƏ

  “fövqəladə” kimi sözlərə uyğun olaraq yaradılmış “qeyri-adi sevgili, adi sevgilidən də yüksəkdə olan” mənasındadır

  Tam oxu »
 • SEVGÜN

  çox sevilən, əzizlənən; sevilməyə layiq olan

  Tam oxu »
 • SEVGÜNƏ

  çox sevilən, əzizlənən; sevilməyə layiq olan

  Tam oxu »
 • SEVİL

  sevilən, xoşlanılan

  Tam oxu »
 • SEVİLAY

  sevilən ay, sevilməyə layiq olan ay (gözəl)

  Tam oxu »
 • SEVİLƏ

  sevilən, xoşlanılan

  Tam oxu »
 • SEVİNC

  şadlıq, fərəh, sevinmə

  Tam oxu »
 • SEVZƏR

  parlaq qızıl, zər kimi gözəli sev

  Tam oxu »
 • SEYCAN

  «se(y)» və «can» sözlərindən düzəlmiş, «üçüncü uşaq (qız)» deməkdir

  Tam oxu »
 • SEYİDBACI

  Seyid bacı, seyid bacısı; böyük bacı

  Tam oxu »
 • SEYİDXANIM

  ağa xanım; Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olan xanım

  Tam oxu »
 • SEYNUR

  sevilən nur, istənilən işıq

  Tam oxu »
 • SEYNURƏ

  sevilən nur, istənilən işıq

  Tam oxu »
 • SEYRANGÜL

  seyr edən gül; seyr ediləsi gül

  Tam oxu »
 • SEYRƏBƏYİM

  seyr edən bəyim; seyr ediləsi bəyim

  Tam oxu »
 • SEYRƏXANIM

  seyr edən xanım; seyr ediləsi xanım

  Tam oxu »
 • SEZEN

  sezən, hiss edən, duyan

  Tam oxu »
 • SEZGİN

  hiss olunan, duyulan, anlanılan

  Tam oxu »
 • SƏADƏT

  xoşbəxtlik, bəxtiyarlıq, ağgünlük

  Tam oxu »
 • SƏBA

  yüngül və lətif səhər mehi; sabah yeli

  Tam oxu »
 • SƏBAGÜL

  sabah gülü, səhər açılan gül

  Tam oxu »
 • SƏBAHƏT

  gözəllik, göyçəklik, lətif olan

  Tam oxu »
 • SƏBAXANIM

  səba xanımı, sübh gözəli; Günəş

  Tam oxu »
 • SƏBANİSƏ

  səhər qız(lar)ı, səba qadın(lar)ı, sübh gözəli; Günəş

  Tam oxu »