Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • SİDDİQƏ

  səmimi, saf, ürəyitəmiz

  Tam oxu »
 • SİDİQƏ

  səmimi, saf, ürəyitəmiz

  Tam oxu »
 • SİFAYƏ

  bax: Safiyyə, Səfiyyə

  Tam oxu »
 • SİFAYI

  bax: Safiyyə, Səfiyyə

  Tam oxu »
 • SİFERA

  səfirlər, elçilər

  Tam oxu »
 • SİFEYRA

  səfirlər, elçilər

  Tam oxu »
 • SİFEYRƏ

  səfirlər, elçilər

  Tam oxu »
 • SİMA

  şöhrət, şan, şərəfli ad; ə. üz, sifət, çöhrə

  Tam oxu »
 • SİMARİŞ

  bir işin icrasını tapşırma, ismarlama; sifariş

  Tam oxu »
 • SİMAYƏ

  Ay üzlü, Ay sifətli

  Tam oxu »
 • SİMAZƏR

  «sima» və «zər» sözlərindən düzəlmiş, «parlaq üzlü, qızıl bənizli» deməkdir

  Tam oxu »
 • SİMİN

  gümüş kimi, gümüş kimi ağ olan

  Tam oxu »
 • SİMİNGÜL

  gümüş kimi ağ və saf gül

  Tam oxu »
 • SİMNARƏ

  gümüş qığılcımı; gümüş hərarəti

  Tam oxu »
 • SİMNAZ

  nazlı gümüşbədənli; ağ bədənli gözəl

  Tam oxu »
 • SİMTƏN

  bədəni gümüş kimi ağ; göyçək

  Tam oxu »
 • SİMUZƏR

  qızıl-gümüş; çox qiymətli; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SİMZƏR

  qızıl-gümüş; çox qiymətli; çox gözəl

  Tam oxu »
 • SİTARƏ

  ulduz

  Tam oxu »
 • SİYAFƏR

  qara burma saç

  Tam oxu »
 • SİYAFƏT

  qarabuğdayı gözəl; şərəf, şan

  Tam oxu »
 • SİYAHBƏR

  qara burma saç

  Tam oxu »
 • SİYAHTEL

  qara saçlı, saçları qara rəngdə olan

  Tam oxu »
 • SİYATEL

  qara saçlı, saçları qara rəngdə olan

  Tam oxu »
 • SOFA

  əsli “sopia”dır; müdrik, müdriklik

  Tam oxu »
 • SOFİYA

  əsli “sopia”dır; müdrik, müdriklik

  Tam oxu »
 • SOFYA

  əsli “sopia”dır; müdrik, müdriklik

  Tam oxu »
 • SOLMAZ

  solmayan, təravətini saxlayan

  Tam oxu »
 • SOLTANBƏYİM

  bax: Soltan və Bəyim

  Tam oxu »
 • SOLTANXANIM

  bax: Soltan və Xanım

  Tam oxu »
 • SOLTANNİSƏ

  soltan olan nisə; soltana layiq qız

  Tam oxu »
 • SONA

  yaşılbaş ördək, çölördəyi; gözəl

  Tam oxu »
 • SONABƏYİM

  bax: Sona və Bəyim

  Tam oxu »
 • SONAGÜL

  sona kimi gül; gözəllərin gülü, gözəllər gözəli

  Tam oxu »
 • SONAXANIM

  bax: Sona və Xanım

  Tam oxu »
 • SONANUR

  sona nuru; sona kimi gözəlin nuru; nurlu gözəl

  Tam oxu »
 • SONASI

  valideynin sonası; sona kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • SONAY

  son Ay, axırıncı Ay, sonuncu qız

  Tam oxu »
 • SONAYIM

  son Ayım, axırıncı Ayım; sonuncu qızım

  Tam oxu »
 • SONEL

  anası Sona, atası Elmirin adlarının ilk hecalarından yaranmışdır

  Tam oxu »
 • SONGÜL

  son gül, son çiçək; sonuncu qız

  Tam oxu »
 • SONYA

  tənbəl, əzgin; çox yatan, yatağan

  Tam oxu »
 • SOVQAT

  birinə göndərilən pay; hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • SOYLU

  nəsilli, əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • SÖYLÜ

  nəsilli, əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • SUÇSUZ

  günahsız, təqsirsiz

  Tam oxu »
 • SUDABƏ

  sədəfotu; ağ və gözəl bədənli qız

  Tam oxu »
 • SUFİYYƏ

  müqəddəs, zahid; sufi təriqətinə mənsub olan

  Tam oxu »
 • SUĞRA

  ən kiçik (qız)

  Tam oxu »
 • SUQİYYƏ

  bazar, yarmarka, ticarət mərkəzi

  Tam oxu »