Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • TOMİRİS

  həyat verən, nəsil artıran, bərəkət gətirən; dəmir kimi möhkəm

  Tam oxu »
 • TOMRİS

  həyat verən, nəsil artıran, bərəkət gətirən; dəmir kimi möhkəm

  Tam oxu »
 • TORAĞAY

  çəmənliklərdə yaşayan və oxuyan gözəl quş

  Tam oxu »
 • TORKSİN

  XX əsrin 30-cu illərində ipək parça adı olmuşdur (Bakıda qızıl dükanlarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • TORQSİN

  XX əsrin 30-cu illərində ipək parça adı olmuşdur (Bakıda qızıl dükanlarından birinin adı)

  Tam oxu »
 • TOVUZ

  Adın mənşəyini bəziləri hindcə, bəziləri də latınca hesab edir. Ərəbcəsi “tavus”dur: uzun və rəngarəng tükləri olan quş; bəzənmiş qız; əbədilik,

  Tam oxu »
 • TOYXANIM

  dəbdəbəli xanım, təntənəli qadın

  Tam oxu »
 • TÖHFƏ

  bəxşiş, sovqat, hədiyyə, pay

  Tam oxu »
 • TÖRƏ

  balacaboy; törəmək; qədim türklərdə titul (bax: Tarxan)

  Tam oxu »
 • TÖVSİYƏ

  bir işi necə etmək haqqında təklif, məsləhət, tapşırıq

  Tam oxu »
 • TUBA

  Cənnətdə bitən gözəl, hündür bir ağac; boybuxunlu

  Tam oxu »
 • TUBABƏYİM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • TUBAXANIM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu xanım

  Tam oxu »
 • TUBANİSƏ

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylubuxunlu nisə

  Tam oxu »
 • TUBİ

  Cənnətdə bitən gözəl, hündür bir ağac; boybuxunlu

  Tam oxu »
 • TUBİBƏYİM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • TUBİXANIM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu xanım

  Tam oxu »
 • TUBİNİSƏ

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylubuxunlu nisə

  Tam oxu »
 • TUBU

  Cənnətdə bitən gözəl, hündür bir ağac; boybuxunlu

  Tam oxu »
 • TUBUBƏYİM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu gözəl bəyim

  Tam oxu »
 • TUBUXANIM

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylu-buxunlu xanım

  Tam oxu »
 • TUBUNİSƏ

  Cənnət ağacı kimi yaraşıqlı, boylubuxunlu nisə

  Tam oxu »
 • TUBUZAR

  Tuba ağaclarından ibarət qızıl bağ; qeyri-adi gözəl qız; qızıl tuba ağacı

  Tam oxu »
 • TUBUZƏR

  Tuba ağaclarından ibarət qızıl bağ; qeyri-adi gözəl qız; qızıl tuba ağacı

  Tam oxu »
 • TUĞRA

  damğa, dövlət nişanı; şahın adını bildirən monoqram

  Tam oxu »
 • TUMRUZ

  həyat verən, nəsil artıran, bərəkət gətirən; dəmir kimi möhkəm

  Tam oxu »
 • TUNAY

  gecə görünən Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TUNAYƏ

  gecə görünən Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TUNCAY

  işıqlı Ay; bürünc Ay; Ay kimi gözəl qız

  Tam oxu »
 • TURA

  hökmdar; şahzadə; seyidlərə verilən titul; başlanğıc, adət

  Tam oxu »
 • TURAC

  xallı və gül rəngli, kəkilli quş; bəzənmiş işvəli gözəl

  Tam oxu »
 • TURANGÜL

  Turan gülü; Turan gözəli

  Tam oxu »
 • TURÇİN

  Həqiqət yaşasın! Yaşasın həqiqət!

  Tam oxu »
 • TURƏ

  hökmdar; şahzadə; seyidlərə verilən titul; başlanğıc, adət

  Tam oxu »
 • TURİYYƏ

  dağlar, dağlıq

  Tam oxu »
 • TURQİYYƏ

  dairəvi, mirvari şəkilli

  Tam oxu »
 • TURUNC

  qabığı girintili-çıxıntılı, naringidən iri turşməzə subtropik meyvə

  Tam oxu »
 • TUTAY

  1. “tutu” (quş) adının dəyişdirilmiş forması; 2. böyük bacı və bibi mənasındadır

  Tam oxu »
 • TUTAYI

  1. “tutu” (quş) adının dəyişdirilmiş forması; 2. böyük bacı və bibi mənasındadır

  Tam oxu »
 • TUTXANIM

  bax: Tutu və Xanım

  Tam oxu »
 • TUTİ

  insan danışığını təqlid edə bilən quş; şirindil

  Tam oxu »
 • TUTİBƏYİM

  bax: Tutu və Bəyim

  Tam oxu »
 • TUTİBİKƏ

  bax: Tutu və Bikə

  Tam oxu »
 • TUTİXANIM

  bax: Tutu və Xanım

  Tam oxu »
 • TUTİXATIN

  bax: Tutu və Xatın

  Tam oxu »
 • TUTİNİSƏ

  bax: Tutu və Nisə

  Tam oxu »
 • TUTU

  insan danışığını təqlid edə bilən quş; şirindil

  Tam oxu »
 • TUTUBƏYİM

  bax: Tutu və Bəyim

  Tam oxu »
 • TUTUBİKƏ

  bax: Tutu və Bikə

  Tam oxu »
 • TUTUXANIM

  bax: Tutu və Xanım

  Tam oxu »