Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • ULDUZ

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZA

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZBƏYİM

  ulduz kimi parlaq, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ULDUZƏ

  gecələr göydə parıldayan göy cismi

  Tam oxu »
 • ULDUZXANIM

  ulduz kimi parlaq, gözəl qız

  Tam oxu »
 • ULUDƏ

  çox böyük, ən böyük, hörmətli, ağbirçək qadın

  Tam oxu »
 • UMAY

  İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay

  Tam oxu »
 • UMAYƏ

  İlahə, tanrı; Hüma quşu; istək, dilək; bax: Humay

  Tam oxu »
 • UMAYRA

  “Umay” və “Günəş” Allahı “Ra” teonimlərindən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • UMBACI

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »
 • UMBƏYİM

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »
 • UMBİKƏ

  bacının, bəyimin, bikənin anası (“umm, ümm” ərəbcə “ana” deməkdir)

  Tam oxu »
 • UMCAHAN

  dünyanın anası, cahanın anası

  Tam oxu »
 • UMGÜLSÜM

  əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır

  Tam oxu »
 • UMXANIM

  xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım

  Tam oxu »
 • UMXATIN

  hökmdar arvadının, xatınının anası

  Tam oxu »
 • UMXATUN

  hökmdar arvadının, xatınının anası

  Tam oxu »
 • UMLEYLA

  Leylanın anası

  Tam oxu »
 • UMMİ

  ana (Bir çox mürəkkəb antroponimlərin yaranmasında iştirak edir)

  Tam oxu »
 • UMNİSƏ

  Nisənin anası

  Tam oxu »
 • UMUXANIM

  xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım

  Tam oxu »
 • URİYƏ

  Allahın nuru, Tanrının işığı

  Tam oxu »
 • URİYYƏ

  Allahın nuru, Tanrının işığı

  Tam oxu »
 • URQİYƏ

  incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun

  Tam oxu »
 • URQİYƏ

  bax: Ruqiyyə

  Tam oxu »
 • URQİYYƏ

  incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun

  Tam oxu »
 • URQİYYƏ

  bax: Ruqiyyə

  Tam oxu »
 • URVAT

  hörmət, izzət, ehtiram, sayğı (ə.akasiya)

  Tam oxu »
 • URZANƏ

  müsəlman pəhrizi

  Tam oxu »
 • URZUYAR

  uruz və yar sözlərindən düzəlmiş, «istəkli dost, arzuolunan yoldaş» deməkdir

  Tam oxu »
 • USANDIQ

  təngə gəldik, bezdik, yorulduq, zara gəldik, cana doyduq

  Tam oxu »
 • UTARİDA

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UTARİT

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UTARİTA

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UYQUNƏ

  yuxu, röya, xəyal; yuxu kimi xəyali gözəl

  Tam oxu »
 • ÜFİQBƏYİM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim

  Tam oxu »
 • ÜFİQXANIM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ÜFÜQBƏYİM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim

  Tam oxu »
 • ÜFÜQXANIM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ÜFÜQNUR

  üfüqün nuru, işığı; ənginliyin aydınlığı

  Tam oxu »
 • ÜQBA

  nəsil; gələcək

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTBƏYİM

  bax: Ülfət və bəyim

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTXANIM

  bax: Ülfət və xanım

  Tam oxu »
 • ÜLGƏN

  altaylarda Tanrı adı; böyük, ulu; güclü, qüvvətli; sağlam

  Tam oxu »
 • ÜLGƏR

  Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin

  Tam oxu »
 • ÜLGƏZ

  bax: Gülgəz

  Tam oxu »
 • ÜLKƏR

  Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin

  Tam oxu »
 • ÜLVİRA

  ülviyyətin (ali, ucanın) hamisi; İlahinin himayə etdiyi

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  alilik, ucalıq, ülvilik, müqəddəslik

  Tam oxu »
 • ÜLYA

  əla, çox gözəl, qiymətli; ən uca

  Tam oxu »