Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • URİYƏ

  Allahın nuru, Tanrının işığı

  Tam oxu »
 • URİYYƏ

  Allahın nuru, Tanrının işığı

  Tam oxu »
 • URQİYƏ

  incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun

  Tam oxu »
 • URQİYƏ

  bax: Ruqiyyə

  Tam oxu »
 • URQİYYƏ

  incə, zərif; tilsim; sehrbaz və rəmmalın oxuduqları əfsun

  Tam oxu »
 • URQİYYƏ

  bax: Ruqiyyə

  Tam oxu »
 • URVAT

  hörmət, izzət, ehtiram, sayğı (ə.akasiya)

  Tam oxu »
 • URZANƏ

  müsəlman pəhrizi

  Tam oxu »
 • URZUYAR

  uruz və yar sözlərindən düzəlmiş, «istəkli dost, arzuolunan yoldaş» deməkdir

  Tam oxu »
 • USANDIQ

  təngə gəldik, bezdik, yorulduq, zara gəldik, cana doyduq

  Tam oxu »
 • UTARİDA

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UTARİT

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UTARİTA

  gün çıxanadək görünən ulduz, Merkuri planeti

  Tam oxu »
 • UYQUNƏ

  yuxu, röya, xəyal; yuxu kimi xəyali gözəl

  Tam oxu »
 • ÜFİQBƏYİM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim

  Tam oxu »
 • ÜFİQXANIM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ÜFÜQBƏYİM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və saf bəyim

  Tam oxu »
 • ÜFÜQXANIM

  Göy qübbəsi kimi təmiz və gözəl xanım

  Tam oxu »
 • ÜFÜQNUR

  üfüqün nuru, işığı; ənginliyin aydınlığı

  Tam oxu »
 • ÜQBA

  nəsil; gələcək

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTBƏYİM

  bax: Ülfət və bəyim

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTXANIM

  bax: Ülfət və xanım

  Tam oxu »
 • ÜLGƏN

  altaylarda Tanrı adı; böyük, ulu; güclü, qüvvətli; sağlam

  Tam oxu »
 • ÜLGƏR

  Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin

  Tam oxu »
 • ÜLGƏZ

  bax: Gülgəz

  Tam oxu »
 • ÜLKƏR

  Yeddiqardaş ulduz topası. Bax: Sürəyya, Pərvin

  Tam oxu »
 • ÜLVİRA

  ülviyyətin (ali, ucanın) hamisi; İlahinin himayə etdiyi

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  alilik, ucalıq, ülvilik, müqəddəslik

  Tam oxu »
 • ÜLYA

  əla, çox gözəl, qiymətli; ən uca

  Tam oxu »
 • ÜMBANU

  xanımın anası; banu anası

  Tam oxu »
 • ÜMBÜL

  "ümmül" sözünün təhrif edilmiş forması (bax: Umcahan)

  Tam oxu »
 • ÜMBÜLBANU

  banunun anası

  Tam oxu »
 • ÜMBÜLBƏNİ

  banunun anası

  Tam oxu »
 • ÜMBÜLXANIM

  xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım

  Tam oxu »
 • ÜMBÜLNİSƏ

  Nisənin anası

  Tam oxu »
 • ÜMCAHAN

  dünyanın anası, cahanın anası

  Tam oxu »
 • ÜMEYLA

  kiçik kölə, balaca qul

  Tam oxu »
 • ÜMGÜLSÜM

  əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır

  Tam oxu »
 • ÜMXANIM

  xanımın anası; xan arvadının anası; Anaxanım

  Tam oxu »
 • ÜMXATIN

  hökmdar arvadının, xatınının anası

  Tam oxu »
 • ÜMXATUN

  hökmdar arvadının, xatınının anası

  Tam oxu »
 • ÜMİYYƏ

  analıq; ögey ana; doğma olmayan ana

  Tam oxu »
 • ÜMLEYLA

  Leylanın anası

  Tam oxu »
 • ÜMMİ

  ana (Bir çox mürəkkəb antroponimlərin yaranmasında iştirak edir)

  Tam oxu »
 • ÜMMÜGÜLSÜM

  əslində “Ummulgülsüm”dür və “Gülsümün anası” mənasındadır

  Tam oxu »
 • ÜMMÜLBANU

  banunun anası

  Tam oxu »
 • ÜMNİSƏ

  Nisənin anası

  Tam oxu »
 • ÜNAY

  Ayın səsi; gözəlin sədası, sorağı

  Tam oxu »
 • ÜNAYƏ

  Ayın səsi; gözəlin sədası, sorağı

  Tam oxu »
 • ÜRFÜNAZ

  yaxşılığın nazı, qayda-qanunun nazı. Üzarə (ə.) yanaq, üz

  Tam oxu »