Azərbaycan qadın adlarının izahlı lüğəti.

 • YULDUZ

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YULDUZA

  bax: Ulduz//Ulduza

  Tam oxu »
 • YÜSRA

  rahatlıq; dövlət, sərvət

  Tam oxu »
 • YÜSRABANU

  rahatlıq tapan banu; dövlətli, sərvətli banu

  Tam oxu »
 • YÜSRABƏYİM

  rahatlıq tapan bəyim; dövlətli, sərvətli bəyim

  Tam oxu »
 • YÜSRAXANIM

  rahatlıq tapan xanım; var-dövlətli xanım

  Tam oxu »
 • YÜSRAXATUN

  rahatlıq tapan xatun; varlı, dövlətli xatun

  Tam oxu »
 • YÜSRANİSƏ

  rahatlıq tapan nisə; varlı, dövlətli nisə

  Tam oxu »
 • YÜSRƏ

  rahatlıq; dövlət, sərvət

  Tam oxu »
 • YÜSRƏBANU

  rahatlıq tapan banu; dövlətli, sərvətli banu

  Tam oxu »
 • YÜSRƏBƏYİM

  rahatlıq tapan bəyim; dövlətli, sərvətli bəyim

  Tam oxu »
 • YÜSRƏXANIM

  rahatlıq tapan xanım; var-dövlətli xanım

  Tam oxu »
 • YÜSRƏXATUN

  rahatlıq tapan xatun; varlı, dövlətli xatun

  Tam oxu »
 • YÜSRƏNİSƏ

  rahatlıq tapan nisə; varlı, dövlətli nisə

  Tam oxu »
 • ZABİTƏ

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZABUTA

  özünə hörmət qazandıran, nüfuz; nizam, qayda; ciddiyyət

  Tam oxu »
 • ZALXA

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALXAY

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİKƏ

  “Züleyxa” (bax) adının təhrif olunmuş variantı

  Tam oxu »
 • ZALİYƏ

  ağ saçlı qız

  Tam oxu »
 • ZAMANGÜL

  zamanın gülü, zamanın, dövrün arzuladığı gül

  Tam oxu »
 • ZAMBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZANBAQ

  əsasən ağ rəngli soğanaqlı çiçək

  Tam oxu »
 • ZARA

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARABƏYİM

  Ay işığı kimi bəyim; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAXANIM

  Ay işığı kimi xanım; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARANİSƏ

  Ay işığı kimi nisə; çox parlaq və gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZARAY

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARAYƏ

  Ay işığı, Ay şüası; çox parlaq

  Tam oxu »
 • ZARİF

  incə, nazik; lətafətli, ürəyəyatımlı

  Tam oxu »
 • ZARİFƏ

  incə, nazik; lətafətli, ürəyəyatımlı

  Tam oxu »
 • ZAVİYƏ

  guşə, bucaq; təkyə, hücrə; otaq, ev sakitliyi

  Tam oxu »
 • ZAVİYƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEMFİRA

  sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut)

  Tam oxu »
 • ZENFİRA

  sapfir (qiymətli daşlardan biri göy yaqut)

  Tam oxu »
 • ZEYBƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEYBƏXANIM

  Zeybə xanım; bəzəkli xanım

  Tam oxu »
 • ZEYNƏB

  kök, dolğun (əslində "atanın bəzəyi")

  Tam oxu »
 • ZEYVƏ

  bəzək, zinət, süs; hücrə, ibadətgah, künc

  Tam oxu »
 • ZEYVƏXANIM

  Zeybə xanım; bəzəkli xanım

  Tam oxu »
 • ZƏBƏR

  bax: Zəbərcəd; qızılaçalar, yaşılımtıl qiymətli daşın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏBƏRCƏD

  zümrüdə bənzər yaşılımtıl rəngli qiymətli bir daş

  Tam oxu »
 • ZƏBİBƏ

  şirin; xurma; kişmişi üzüm; gözəl

  Tam oxu »
 • ZƏBİDƏ

  əsl, mahiyyət; sayılan; alışqan

  Tam oxu »
 • ZƏBİHƏ

  qurban kəsilmiş və ya kəsiləcək heyvan

  Tam oxu »
 • ZƏBİRƏ

  dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən "Zəbur" adlı dini kitabın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏBURƏ

  dini əsatirə görə, Allah tərəfindən Davud peyğəmbərə göndərilən "Zəbur" adlı dini kitabın adındandır

  Tam oxu »
 • ZƏHRA

  parlaq, işıqlı; gözəl (Venera planetinin ərəbcə adı); Karvanqıran; eşq ilahəsi

  Tam oxu »
 • ZƏHRABANU

  Zöhrə ulduzu kimi parlaq banu; gözəl qız

  Tam oxu »
 • ZƏHRABƏYİM

  Zöhrə Venera ulduzu kimi parlaq bəyim; gözəl qız

  Tam oxu »