Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • BORAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Полностью »
 • BORAŞİN

  böyük qurd; başçı qurd (bora, börü-boz qurd; şin, şonoböyük qurd)

  Полностью »
 • BORAZAN

  türkcə “boru” (kərənay, şeypur) və “zədən” (çalmaq) sözlərindən düzəlmiş, “boruçalan”, “kərənayçalan” deməkdir

  Полностью »
 • BOYAR

  adlı-sanlı; bəy, ər; varlı ər; ulu, tanınmış. (I Pyotra qədər Rusiyanın daxili və xarici siyasətində fəal olan türklər məhz bu titulla şöhrətlən

  Полностью »
 • BOYDAŞ

  eyni boydan olan, eyni soydan olan; boyca bərabər olan, taytuş

  Полностью »
 • BOZƏR

  saçları boz rəngində olan tay-tuş qəhrəman, igid; sərt adam

  Полностью »
 • BÖYÜK

  iri, yekə; başçı, rəhbər

  Полностью »
 • BÖYÜKAĞA

  böyük seyid; böyük ağa

  Полностью »
 • BÖYÜKXAN

  böyük xan, başçı xan, xanlar xanı

  Полностью »
 • BÖYÜKKİŞİ

  böyük kişi, böyük oğlan; ilk oğlan

  Полностью »
 • BUDAQ

  şax; yeni nəslin başçısı; vuran, döyən, qoşunu ağac kimi budayan

  Полностью »
 • BUĞAC

  buğaya qalib gələn, buğanı öldürən; igid, qəhrəman

  Полностью »
 • BUĞDAY

  buğda, məhsul; başçı, rəhbər

  Полностью »
 • BUĞRA

  erkək dəvə, nər (Qaraxanilər sülaləsinin ilk xanlarından birinin adı)

  Полностью »
 • BUĞRAXAN

  nər kimi olan xan, güclü, qüdrətli xan

  Полностью »
 • BULAQ

  yerin altından çıxan su qaynağı, çeşmə; türk oymaqlarından birinin adı

  Полностью »
 • BULUD

  Yerdən buxarlanaraq səmada qatı təbəqə əmələ gətirən və yağış, qar şəklində yerə enən buxar yığını, buğ

  Полностью »
 • BULUDXAN

  buludların hökmdarı, buludların xanı

  Полностью »
 • BULUT

  Yerdən buxarlanaraq səmada qatı təbəqə əmələ gətirən və yağış, qar şəklində yerə enən buxar yığını, buğ

  Полностью »
 • BULUTXAN

  buludların hökmdarı, buludların xanı

  Полностью »
 • BUNYAD

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BURAN

  küləkli qar və yağış; çovğun, tufan

  Полностью »
 • BURHAN

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »
 • BURHANƏ

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »
 • BURHANƏDDİN

  dinin dəlili, dinin sübutu

  Полностью »
 • BURXAN

  bur (börü boz qurd) xan; böyük xan, başçı xan

  Полностью »
 • BURİŞAD

  başçı xanzadə, igid xan oğlu

  Полностью »
 • BURŞAD

  başçı xanzadə, igid xan oğlu

  Полностью »
 • BURUZ

  büruzə vermək, üzə çıxma, aşkar olma; ədavət aparmaq, süründürmək

  Полностью »
 • BURZA

  büruzə vermək, üzə çıxma, aşkar olma; ədavət aparmaq, süründürmək

  Полностью »
 • BURZU

  büruzə vermək, üzə çıxma, aşkar olma; ədavət aparmaq, süründürmək

  Полностью »
 • BUSAT

  cah-cəlal, təmtəraq, şənlik

  Полностью »
 • BUTA

  qönçə; təravətli, yeniyetmə; sevgililərin nurani qocalar tərəfindən yuxuda nişanlanması

  Полностью »
 • BUTAXAN

  qönçə; yeniyetmə xan; buta verilmiş xan

  Полностью »
 • BÜCƏN

  "becənək" adlı türk tayfalarından birinin adı; xeyirxah, işgüzar, qeyrətli; həqiqətə doğru gedən, xəbər gətirən (Masallı rayonu Köhnə Alvadı k

  Полностью »
 • BÜLBÜL

  gözəl səsi olan yaraşıqlı quş; məşhur Azərbaycan müğənnisi Murtuza Məmmədovun təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • BÜLBÜLCAN

  əziz, sevimli bülbül; Məşhur Azərbaycan xanəndəsi Əbdülbağı Kərbəlayi Əli oğlu Zülalovun təxəllüsündən yayılmışdır

  Полностью »
 • BÜLƏND

  yüksək, uca

  Полностью »
 • BÜLƏNT

  yüksək, uca

  Полностью »
 • BÜLLUR

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜLLURƏ

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜLLÜRƏ

  parlaq və şəffaf daş; xrustal; çox gözəl

  Полностью »
 • BÜNİYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜNYAD

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BÜNYAMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜNYAT

  özül, təməl; əsas, kök

  Полностью »
 • BÜNYƏMİN

  1. həqiqi dost; 2. vali, hökmdar; 3. təhlükəsiz, ümidli, əbədi; 4. sağ əl, sağ əlin oğlu; 5. ağsaqqalın oğlu; səadət; güc və s

  Полностью »
 • BÜRCALI

  Əli bürcü (Günəş dairəsinin bölündüyü 12 qismin hər biri)

  Полностью »
 • BÜRCƏLİ

  Əli bürcü (Günəş dairəsinin bölündüyü 12 qismin hər biri)

  Полностью »
 • BÜRHAN

  əsas, sübut, dəlil, isbat

  Полностью »