Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • İDEAL

  ən yüksək məqsəd; qayə, amal

  Полностью »
 • İDMAN

  orqanizmi möhkəmlətmək məqsədilə edilən bədən hərəkətləri

  Полностью »
 • İDRAK

  dərk etmə, başa düşmə

  Полностью »
 • İDRİS

  öyrənmək (Əfsanəvi peyğəmbərlərdən, qədim y. "Hadras" adının ərəbləşmiş forması)

  Полностью »
 • İFAQ

  sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə

  Полностью »
 • İFAQƏT

  sağalma, yaxşılaşma, səhhəti düzəlmə

  Полностью »
 • İFFƏTƏLİ

  saf Əli, təmiz Əli

  Полностью »
 • İFTAR

  oruc açma, oruc açma vaxtı və bu zaman yeyilən yemək

  Полностью »
 • İFTİXAR

  fəxr, fəxr etmə; öyünmə, şərəf hesab etmə

  Полностью »
 • İGİD

  qoçaq, qəhrəman, bahadır

  Полностью »
 • İGİDALI

  igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı

  Полностью »
 • İGİDCAN

  qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi

  Полностью »
 • İGİDƏLİ

  igid Əli, qorxmaz Əli, cəsur Alı

  Полностью »
 • İGİDƏR

  qoçaq, qəhrəman, cəsur olan kişi

  Полностью »
 • İGİDXAN

  qoçaq, cəsarətli, cəsur xan

  Полностью »
 • İGİDPAŞA

  igid paşa, qəhrəman paşa; igid kimi oğlan

  Полностью »
 • İHLİMAN

  bax: Əhliman

  Полностью »
 • İHSAN

  bəxşiş, pay, hədiyyə. Bax: Ehsan

  Полностью »
 • İXTİYAR

  haqq, hüquq; öz iradəsi ilə hərəkət etmə; qoca

  Полностью »
 • İKRAM

  hörmət, ehtiram, sayğı

  Полностью »
 • İKRAMALI

  Əli ehtiramı; Alı hörməti

  Полностью »
 • İKRAMƏDDİN

  dinin hörməti, dinin ehtiramı

  Полностью »
 • İKRAMƏLİ

  Əli ehtiramı; Alı hörməti

  Полностью »
 • İQAMƏT

  oturma, sakin olma; yaşayış yeri

  Полностью »
 • İQBAL

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Полностью »
 • İQBALƏ

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Полностью »
 • İQDAM

  irəliləyiş, təşəbbüs etmə, başlama

  Полностью »
 • İQLİM

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Полностью »
 • İQLİMƏ

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Полностью »
 • İQRAR

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Полностью »
 • İQRARƏ

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Полностью »
 • İQTİDAR

  qüvvət, taqət, güc; bacarıq; hakimiyyət

  Полностью »
 • İLAHƏDDİN

  dinin Allahı, dinin Tanrısı, Allahın dini

  Полностью »
 • İLAL

  il (ölkə, vilayət), el alan, ölkələr fəth edən

  Полностью »
 • İLARSLAN

  elin, yurdun aslanı; igid, qorxmaz

  Полностью »
 • İLBAŞI

  elin başçısı, yurdun rəhbəri; dövlət başçısı

  Полностью »
 • İLDAR

  bax: Eldar; elini sevən, yurda bağlı igid

  Полностью »
 • İLDƏNİZ

  bax: Eldəniz

  Полностью »
 • İLDIRIM

  şimşək, havada yığılmış atmosfer elektrikinin ani parıltısı

  Полностью »
 • İLDIZ

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDIZA

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDUZ

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDUZA

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLGİZ

  ilk iz, ilk yol, ilk cığır; ilkin; ilk övlad

  Полностью »
 • İLGÜN

  bax: Elgin

  Полностью »
 • İLĞIM

  quru düzlərdə, səhralarda buxarın yerə yığılıb uzaqdan su mənbəyi kimi görünməsi

  Полностью »
 • İLHAM

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHAMƏ

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHAMƏDDİN

  dinin ilhamı, dinin coşması

  Полностью »
 • İLHAMƏLİ

  Əli ilhamı, Əli coşğunluğu

  Полностью »