Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • İNAD

  əzm, dəyanət, səbat

  Tam oxu »
 • İNAL

  hakim, hökmdar; xanzadə; dost, yoldaş

  Tam oxu »
 • İNALXAN

  hakim xan, hökmdar xan; xanzadə; dost xan

  Tam oxu »
 • İNALŞAD

  hakimin varisliyə hüququ olmayan oğlu; hökmdar oğlu

  Tam oxu »
 • İNALTƏKİN

  hökmdarın varisi; hakimin varisliyə hüququ olan varisi. İnam inanma, etibar

  Tam oxu »
 • İNANC

  inanma, inam, etibar; hamıya inanma; etiqad

  Tam oxu »
 • İNANCBƏY

  inanılan bəy, etibar edilən bəy

  Tam oxu »
 • İNANCXAN

  inanılan xan, etibar edilən xan

  Tam oxu »
 • İNANXAN

  etimad göstərilən xan, güvənilən xan

  Tam oxu »
 • İNAR

  işıqlı, nurlu, aydın

  Tam oxu »
 • İNARƏ

  işıqlı, nurlu, aydın

  Tam oxu »
 • İNAYƏT

  kömək, qayğı, diqqət

  Tam oxu »
 • İNFİL

  utanma; acığı tutma; həyəcana gəlmə, coşma

  Tam oxu »
 • İNKİŞAF

  irəliləmə, qabağa getmə

  Tam oxu »
 • İNQİLAB

  dəyişiklik, çevriliş; cəsarətli, yenilikçi

  Tam oxu »
 • İNSAF

  ədalət, ədalətlilik; şəfqət, rəhm

  Tam oxu »
 • İNSAFƏ

  ədalət, ədalətlilik; şəfqət, rəhm

  Tam oxu »
 • İNSAN

  adam; yer üzündə ilk peyğəmbər və insan Adəm peyğəmbər olmuşdur

  Tam oxu »
 • İNŞAD

  ifadəli oxuma

  Tam oxu »
 • İNŞALLAH

  Allah qoysa; əgər Allah istəsə

  Tam oxu »
 • İNTİQAM

  qisas, əvəzə-əvəz; igid, qəhrəman, mübariz

  Tam oxu »
 • İNTİZAM

  nizam, nizam-intizam, qayda-qanun

  Tam oxu »
 • İRAD

  söyləmə, demə; danışma

  Tam oxu »
 • İRAMİN

  "Ramin" (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • İRƏM

  Behişt, Cənnət (Şərq əsatirində Yəməndə olduğu göstərilən əfsanəvi bağ)

  Tam oxu »
 • İRFAN

  bilik, məlumat; maarif, mədəniyyət

  Tam oxu »
 • İRFANƏ

  bilik, məlumat; maarif, mədəniyyət

  Tam oxu »
 • İRŞAD

  rəhbərlik, doğru yol göstərmə

  Tam oxu »
 • İRZA

  "Rza" (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • İSA

  Allahın köməyi, Tanrının yardımı, mərhəməti (y."Yexoşua", yun. "İisus" adının ərəbləşmiş forması)

  Tam oxu »
 • İSABABA

  bax: İsa və Baba

  Tam oxu »
 • İSABALA

  İsa balası, balaca İsa

  Tam oxu »
 • İSAXAN

  bax: İsa və Xan

  Tam oxu »
 • İSAK

  “İshaq” (bax) adındandır

  Tam oxu »
 • İSAQ

  “İshaq” (bax) adındandır

  Tam oxu »
 • İSAMALI

  İsam olan Əli, İsaya bərabər olan Əli

  Tam oxu »
 • İSAMƏDDİN

  dinin köməyi, dinin yardımı

  Tam oxu »
 • İSAMƏLİ

  İsam olan Əli, İsaya bərabər olan Əli

  Tam oxu »
 • İSAVERDİ

  İsa peyğəmbərin verdiyi; İsa verdi

  Tam oxu »
 • İSBAT

  sübut, əsaslandırma, sübut etmə

  Tam oxu »
 • İSFAHAN

  hərbi düşərgədə (İranın eyni adlı şəhərinin adındandır)

  Tam oxu »
 • İSFAR

  işıldama, parıldama; göstərmə; bir işi açma

  Tam oxu »
 • İSFƏNDİYAR

  Allahın bağışladığı, Tanrının hədiyyə etdiyi

  Tam oxu »
 • İSGƏNDƏR

  igid sərkərdə, mərd döyüşçü (yun. adı "Alexoaner"in ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSHAQ

  gülüş, gülmə, gülüşmə (Qədim y. adı "İshaq"ın ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSİ

  "İsa" adı ilə başlanan mürəkkəb adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • İSİMXAN

  İsmi xan, adı xan olan

  Tam oxu »
 • İSKƏNDƏR

  igid sərkərdə, mərd döyüşçü (yun. adı "Alexoaner"in ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSLAH

  qüsur və nöqsanları aradan qaldırma

  Tam oxu »
 • İSLAM

  müsəlmanlıq; sülh, barışıq; itaətkarlıq

  Tam oxu »