Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • İQAMƏT

  oturma, sakin olma; yaşayış yeri

  Полностью »
 • İQBAL

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Полностью »
 • İQBALƏ

  bəxt, tale, işi uğurlu olma

  Полностью »
 • İQDAM

  irəliləyiş, təşəbbüs etmə, başlama

  Полностью »
 • İQLİM

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Полностью »
 • İQLİMƏ

  ab-hava; xoş xasiyyət (yunanca «klima» sözündəndir)

  Полностью »
 • İQRAR

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Полностью »
 • İQRARƏ

  boynuna alma, etiraf, təsdiqetmə;şüur

  Полностью »
 • İQTİDAR

  qüvvət, taqət, güc; bacarıq; hakimiyyət

  Полностью »
 • İLAHƏDDİN

  dinin Allahı, dinin Tanrısı, Allahın dini

  Полностью »
 • İLAL

  il (ölkə, vilayət), el alan, ölkələr fəth edən

  Полностью »
 • İLARSLAN

  elin, yurdun aslanı; igid, qorxmaz

  Полностью »
 • İLBAŞI

  elin başçısı, yurdun rəhbəri; dövlət başçısı

  Полностью »
 • İLDAR

  bax: Eldar; elini sevən, yurda bağlı igid

  Полностью »
 • İLDƏNİZ

  bax: Eldəniz

  Полностью »
 • İLDIRIM

  şimşək, havada yığılmış atmosfer elektrikinin ani parıltısı

  Полностью »
 • İLDIZ

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDIZA

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDUZ

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLDUZA

  bax: Ulduz

  Полностью »
 • İLGİZ

  ilk iz, ilk yol, ilk cığır; ilkin; ilk övlad

  Полностью »
 • İLGÜN

  bax: Elgin

  Полностью »
 • İLĞIM

  quru düzlərdə, səhralarda buxarın yerə yığılıb uzaqdan su mənbəyi kimi görünməsi

  Полностью »
 • İLHAM

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHAMƏ

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHAMƏDDİN

  dinin ilhamı, dinin coşması

  Полностью »
 • İLHAMƏLİ

  Əli ilhamı, Əli coşğunluğu

  Полностью »
 • İLHAMİ

  ilhamla bağlı, ilhama aid olan

  Полностью »
 • İLHAMİYƏ

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHAMİYYƏ

  ruhlanma, coşma, cuşa gəlmə

  Полностью »
 • İLHÜSEYN

  ilin-elin Hüseyni, yurdun Hüseyni

  Полностью »
 • İLXAS

  ilin (ölkənin, dövlətin) xüsusi, əlahiddə şəxsi

  Полностью »
 • İLİG

  şahzadə, hökmdar övladı

  Полностью »
 • İLKAĞA

  ilk ağa, birinci ağa; ailənin ilk oğlu

  Полностью »
 • İLKƏR

  ilk ər, birinci oğul, ilk igid

  Полностью »
 • İLKİN

  ilk, birinci; ilk övlad

  Полностью »
 • İLKİNƏ

  ilk, birinci; ilk övlad

  Полностью »
 • İLKİNƏR

  ilk ər, birinci ər; ilk qəhrəman

  Полностью »
 • İLKİZ

  ilk iz, ilk yol, ilk cığır; ilkin; ilk övlad

  Полностью »
 • İLKNUR

  ilk işıq, nur: birinci uşaq, övlad

  Полностью »
 • İLKNURƏ

  ilk işıq, nur: birinci uşaq, övlad

  Полностью »
 • İLKÜN

  ilk səda, ilk səs, ilk övlad

  Полностью »
 • İLKÜNƏ

  ilk səda, ilk səs, ilk övlad

  Полностью »
 • İLQAR

  söz vermə, əhd, vəd

  Полностью »
 • İLQARƏ

  söz vermə, əhd, vəd

  Полностью »
 • İLMAN

  il el adamı, elə yaxın olan

  Полностью »
 • İLMANƏ

  il el adamı, elə yaxın olan

  Полностью »
 • İLNAMƏ

  ilin (ölkənin, elin, vilayətin) məktubu; ilin kitabı

  Полностью »
 • İLNAR

  elin odu, ölkənin, yurdun odu

  Полностью »
 • İLNARƏ

  elin odu, ölkənin, yurdun odu

  Полностью »