Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • İRAD

  söyləmə, demə; danışma

  Tam oxu »
 • İRAMİN

  "Ramin" (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • İRƏM

  Behişt, Cənnət (Şərq əsatirində Yəməndə olduğu göstərilən əfsanəvi bağ)

  Tam oxu »
 • İRFAN

  bilik, məlumat; maarif, mədəniyyət

  Tam oxu »
 • İRFANƏ

  bilik, məlumat; maarif, mədəniyyət

  Tam oxu »
 • İRŞAD

  rəhbərlik, doğru yol göstərmə

  Tam oxu »
 • İRZA

  "Rza" (bax) adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • İSA

  Allahın köməyi, Tanrının yardımı, mərhəməti (y."Yexoşua", yun. "İisus" adının ərəbləşmiş forması)

  Tam oxu »
 • İSABABA

  bax: İsa və Baba

  Tam oxu »
 • İSABALA

  İsa balası, balaca İsa

  Tam oxu »
 • İSAXAN

  bax: İsa və Xan

  Tam oxu »
 • İSAK

  “İshaq” (bax) adındandır

  Tam oxu »
 • İSAQ

  “İshaq” (bax) adındandır

  Tam oxu »
 • İSAMALI

  İsam olan Əli, İsaya bərabər olan Əli

  Tam oxu »
 • İSAMƏDDİN

  dinin köməyi, dinin yardımı

  Tam oxu »
 • İSAMƏLİ

  İsam olan Əli, İsaya bərabər olan Əli

  Tam oxu »
 • İSAVERDİ

  İsa peyğəmbərin verdiyi; İsa verdi

  Tam oxu »
 • İSBAT

  sübut, əsaslandırma, sübut etmə

  Tam oxu »
 • İSFAHAN

  hərbi düşərgədə (İranın eyni adlı şəhərinin adındandır)

  Tam oxu »
 • İSFAR

  işıldama, parıldama; göstərmə; bir işi açma

  Tam oxu »
 • İSFƏNDİYAR

  Allahın bağışladığı, Tanrının hədiyyə etdiyi

  Tam oxu »
 • İSGƏNDƏR

  igid sərkərdə, mərd döyüşçü (yun. adı "Alexoaner"in ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSHAQ

  gülüş, gülmə, gülüşmə (Qədim y. adı "İshaq"ın ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSİ

  "İsa" adı ilə başlanan mürəkkəb adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • İSİMXAN

  İsmi xan, adı xan olan

  Tam oxu »
 • İSKƏNDƏR

  igid sərkərdə, mərd döyüşçü (yun. adı "Alexoaner"in ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSLAH

  qüsur və nöqsanları aradan qaldırma

  Tam oxu »
 • İSLAM

  müsəlmanlıq; sülh, barışıq; itaətkarlıq

  Tam oxu »
 • İSMAYIL

  Allah eşidər, Allah xəbər tutar (y. adı "Yismayel"in ə. forması)

  Tam oxu »
 • İSMƏLİ

  adı Əlidir, Əli ilə eyni adlıdır

  Tam oxu »
 • İSMƏNDİYAR

  adca, adına görə dost, yoldaş, yardımçı olan

  Tam oxu »
 • İSMƏTULLA

  qoruyucu, Allahın müdafiəçisi, Tanrının qoruyucusu

  Tam oxu »
 • İSMİ

  «ism» sözündən olub, «ad» deməkdir və adı olan, tanınmış, şöhrətli» deməkdir

  Tam oxu »
 • İSMİBƏY

  «ismi» və «bəy» sözlərindən düzəlmiş, «adı bəy olan, bəyin adını daşıyan» deməkdir

  Tam oxu »
 • İSMİDAR

  adı-sanı olan; ad-san, şöhrət sahibi

  Tam oxu »
 • İSMİXAN

  İsmi xan, adı xan olan

  Tam oxu »
 • İSMİYAR

  ada dost, yoldaş, yardımçı olan; dost, yoldaş adı

  Tam oxu »
 • İSRAFİL

  odlu, atəşli; atəşin, yandırıcı

  Tam oxu »
 • İSRAİL

  mübariz Allah, mübariz Tanrı. «Bibliya» şəcərəsində baş yəhudi allahı İzrailin adında da “ra” işlənmişdir

  Tam oxu »
 • İSTAMBUL

  "şəhərə gedirəm" mənasında olan "istin polis" sözünün dəyişilmiş forması; t. islambol (Türkiyədə ən böyük şəhər)

  Tam oxu »
 • İSTANBUL

  "şəhərə gedirəm" mənasında olan "istin polis" sözünün dəyişilmiş forması; t. islambol (Türkiyədə ən böyük şəhər)

  Tam oxu »
 • İSTƏM

  istək, arzu, dilək, tələb, iradə

  Tam oxu »
 • İSTƏMƏLİ

  istəməyə, sevilməyə layiq; xoşqılıq, istiqanlı, adamayovuşan, mehriban

  Tam oxu »
 • İSTƏMİ

  istək, istəmək, axtarmaq, arzu ilə bağlı, azad, sərbəst

  Tam oxu »
 • İŞXAN

  onlar; sufi rəhbər; türk xalqlarında dindar

  Tam oxu »
 • İŞIQ

  nur, ziya, şüa; işıqlandırma

  Tam oxu »
 • İTAYƏT

  tabe olma, boyun əymə, sözə baxma; üzüyola olma

  Tam oxu »
 • İTTİFAQ

  birləşmə; birgə fəaliyyət üçün razılaşma.

  Tam oxu »
 • İYİSOY

  nəcib nəsilli; tanınmış nəsildən olan

  Tam oxu »
 • İZAFƏT

  əlavə, artıq

  Tam oxu »