Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • MUĞAN

  muğlar; muğların yaşadığı yer (Muğ qədim hun-türk tayfalarından birinin adıdır və "tərifləmək, şöhrətləndirmək" kimi də izah edilir)

  Полностью »
 • MUĞBİL

  taleyi yaxşı gətirən, xoşbəxt, bəxtiyar, ağgün

  Полностью »
 • MUĞDƏT

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Полностью »
 • MUĞUM

  daimi, əbədi, çox yaşayan, möhkəm

  Полностью »
 • MUĞUMALI

  daimi, əbədi, çox yaşayan; möhkəm Əli

  Полностью »
 • MUĞUMƏ

  daimi, əbədi, çox yaşayan, möhkəm

  Полностью »
 • MUĞUMƏLİ

  daimi, əbədi, çox yaşayan; möhkəm Əli

  Полностью »
 • MUXLİS

  xalis, təmiz; səmimi olan, sədaqətli

  Полностью »
 • MUXLİSƏ

  xalis, təmiz; səmimi olan, sədaqətli

  Полностью »
 • MUXLİSƏT

  xalis, təmiz; səmimi olan, sədaqətli

  Полностью »
 • MUXTAR

  seçilmiş (Məhəmməd peyğəmbərin epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MUKAFAT

  insan fəaliyyətini qeyd etmək üçün ona verilən bəxşiş, qiymətli hədiyyə

  Полностью »
 • MUKİM

  yaşayan, duran, qalan, əbədi, həmişəlik

  Полностью »
 • MUQBİL

  taleyi yaxşı gətirən, xoşbəxt, bəxtiyar, ağgün

  Полностью »
 • MUQDƏT

  Məhəmməd peyğəmbərin ən yaxın adamı və çobanı olmuşdur

  Полностью »
 • MUMTAZ

  başqalarından seçilən, seçilmiş, gözəl, əla

  Полностью »
 • MUNİR

  parlaq, nurlandıran, işıq verən, işıqlı

  Полностью »
 • MUNİRƏ

  parlaq, nurlandıran, işıq verən, işıqlı

  Полностью »
 • MUNİS

  ünsiyyət saxlayan, mehriban

  Полностью »
 • MUNİSƏ

  ünsiyyət saxlayan, mehriban

  Полностью »
 • MURAD

  arzu, məqsəd, niyyət, istək, dilək

  Полностью »
 • MURADALI

  bax: Murad, Alı və Əli

  Полностью »
 • MURADƏLİ

  bax: Murad, Alı və Əli

  Полностью »
 • MURADXAN

  Murad xan; hökmdarın arzusu, xanın diləyi

  Полностью »
 • MURĞUZ

  oğuz quşu; taxıllar fəsiləsindən qarğıdalıya bənzər bitki

  Полностью »
 • MURQUZ

  oğuz quşu; taxıllar fəsiləsindən qarğıdalıya bənzər bitki

  Полностью »
 • MURTAZA

  seçilmiş, razılaşdırılmış, arzu edilən (İmam Əlinin epitetlərindəndir)

  Полностью »
 • MURTƏZ

  seçilmiş, razılaşdırılmış, arzu edilən (İmam Əlinin epitetlərindəndir)

  Полностью »
 • MURTUZ

  seçilmiş, razılaşdırılmış, arzu edilən (İmam Əlinin epitetlərindəndir)

  Полностью »
 • MURTUZA

  seçilmiş, razılaşdırılmış, arzu edilən (İmam Əlinin epitetlərindəndir)

  Полностью »
 • MURTUZALI

  Mürtəza Əli, seçilmiş, bəyənilmiş Əli

  Полностью »
 • MURTUZƏLİ

  Mürtəza Əli, seçilmiş, bəyənilmiş Əli

  Полностью »
 • MURTUZQULU

  Mürtəza Əlinin qulu

  Полностью »
 • MUSA

  suya batmaqdan qurtulmuş, sudan xilas olmuş ("Bibliya"da adı çəkilmiş əfsanəvi Moşa peyğəmbərin qədim y

  Полностью »
 • MUSAXAN

  Musa xan; xan, hökmdar Musa

  Полностью »
 • MUSAVƏR

  Musa mömini; Musaya inanan

  Полностью »
 • MUSEYİB

  ehtiyatlı hərəkət edən, ehtimalla iş görən

  Полностью »
 • MUSƏDDİN

  Musa peyğəmbərin dini; Musa peyğəmbər tərəfindən yaradılan din

  Полностью »
 • MUSƏVİ

  yəhudi; Musa dinindən olan

  Полностью »
 • MUSTAFA

  seçilmiş, bəyənilmiş (Məhəmməd peyğəmbərin epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • MUŞTAQ

  arzu edilən, arzulanan

  Полностью »
 • MUŞTULUQ

  xeyir xəbər, sevindirici və xoş söz; müjdə; şad xəbər gətirənə verilən hədiyyə, bəxşiş

  Полностью »
 • MUTLU

  xoşbəxt, firavan

  Полностью »
 • MUTLUAĞA

  xoşbəxt ağa, firavan ağa. Mutlualp xoşbəxt igid, xoşbəxt qəhrəman

  Полностью »
 • MUTLUBAY

  xoşbəxt bəy, firavan bəy. Mutluxan xoşbəxt xan, firavan xan

  Полностью »
 • MUTLUBƏY

  xoşbəxt bəy, firavan bəy. Mutluxan xoşbəxt xan, firavan xan

  Полностью »
 • MUTU

  qaşqabaqlı; qaşqabaqlı oğlan

  Полностью »
 • MÜASİR

  başqaları ilə eyni dövrdə yaşayan; çağdaş

  Полностью »
 • MÜAVİYYƏ

  "göy rəng" ifadəsinin cəmi; gömgöy

  Полностью »
 • MÜBADİL

  «mübadilə» sözündən olub, bir şey verib əvəzində başqa bir şey alma; dəyişmə

  Полностью »