Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • OQTAY

  ox kimi dağ, şiş uclu dağ

  Tam oxu »
 • OMAR

  həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • ONBAŞI

  orduda on əsgərə başçılıq edən şəxs

  Tam oxu »
 • ORBAY

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORBƏK

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORBƏY

  ər, igid bəy; türk tayfalarından birinin adı; təpə, torpaq təpə və bəy; düşərgə, qərargah, ordugah və bəy və s

  Tam oxu »
 • ORDUBAD

  xan yurdu, xanın yerləşdiyi yer paytaxt

  Tam oxu »
 • ORDUXAN

  Ordu xan; ordu xanı, ordu başçısı, sərkərdə

  Tam oxu »
 • ORXAN

  ər xan, igid xan; qəhrəman, bahadır

  Tam oxu »
 • ORXANƏ

  ər xan, igid xan; qəhrəman, bahadır

  Tam oxu »
 • ORMAN

  meşə, meşəlik

  Tam oxu »
 • ORMANƏ

  meşə, meşəlik

  Tam oxu »
 • ORUC

  müsəlmanlığın beş əsas şərtindən biri

  Tam oxu »
 • ORUCAĞA

  bax: Oruc və Ağa

  Tam oxu »
 • ORUCALI

  Əli orucu, Alı orucu

  Tam oxu »
 • ORUCBALA

  bax: Oruc və Bala

  Tam oxu »
 • ORUCBƏY

  Oruc bəy, Oruc ağa; bəy kimi Oruc

  Tam oxu »
 • ORUCƏLİ

  Əli orucu, Alı orucu

  Tam oxu »
 • ORUCXAN

  Oruc xan, Oruc ağa; orucluqda anadan olan xan

  Tam oxu »
 • ORUZ

  bax: Aruz

  Tam oxu »
 • OSMAN

  ağırtərpənən, astagəl; ağıllı, zəkalı, əxlaqlı şəxs. (III xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • OSMANBƏY

  Osman (bax) bəy; astagəl bəy, ağır tərpənən ağa

  Tam oxu »
 • OSMANXAN

  Osman (bax) xan; astagəl xan, ağır tərpənən hökmdar

  Tam oxu »
 • OTAY

  Ayın atəşi, odu; zəif atəş, kiçik od

  Tam oxu »
 • OTAYƏ

  Ayın atəşi, odu; zəif atəş, kiçik od

  Tam oxu »
 • OTELLO

  ərəbcə “Ətaulla” (Allahverdi) mavr adının ingilis dilində assimilyasiya edilmiş variantı. Adı t

  Tam oxu »
 • OVÇU

  ovla, ovçuluqla məşğul olan adam. Ovçuxan//Ovxan ovçu xan, ov ilə məşğul olan xan

  Tam oxu »
 • OVQAT

  vaxt, zaman; əhval-ruhiyyə, ruhi vəziyyət

  Tam oxu »
 • OZAL

  şəxsi (Azərbaycanda Türkiyə Respublikasının keçmiş prezidenti Turqut Ozalın adından yayılmışdır)

  Tam oxu »
 • OZAN

  aşıq, el şairi, el sənətkarı

  Tam oxu »
 • ÖCAL

  intiqam alma, əvəz çıxma

  Tam oxu »
 • ÖCALAN

  intiqam alan, intiqamçı, qisas alan

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZ

  həmişə yaşayan; əbədi, həmişəlik

  Tam oxu »
 • ÖMƏR

  həyati, ölməzlik, dirilik, canlılıq (II xəlifənin adı)

  Tam oxu »
 • ÖMRALI

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMRƏLİ

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMRÜM

  mənim ömrüm, mənim həyatım

  Tam oxu »
 • ÖMÜR

  həyat. “Həyat” qadın adının kişi üçün variantı

  Tam oxu »
 • ÖMÜRALI

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBAY

  ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi

  Tam oxu »
 • ÖMÜRBƏY

  ömrün bəyi, hökmdarı; ömrün qidavericisi

  Tam oxu »
 • ÖMÜRƏLİ

  Əli həyatı, Alı ömrü

  Tam oxu »
 • ÖMÜRTAY

  ömürə bərabər, ömürə tay olan oğul; ömür dağı

  Tam oxu »
 • ÖNAL

  yüksək, uca

  Tam oxu »
 • ÖNCÜL

  qabaqcıl; başçı, öndə gedən, başçılıq edən

  Tam oxu »
 • ÖNDƏR

  həmişə öndə olan; qabaqcıl, lider, rəhbər

  Tam oxu »
 • ÖNƏR

  öncül ər, qabaqcıl qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÖNƏRAĞA

  öncül ər olan ağa; qabaqcıl qəhrəman olan ağa

  Tam oxu »
 • ÖNƏRBƏY

  öncül ər olan bəy; qabaqcıl qəhrəman olan bəy

  Tam oxu »
 • ÖNƏRXAN

  öncül ər olan xan, qabaqcıl qəhrəman olan xan

  Tam oxu »