Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RƏHMİ

  acıma, mərhəmət, rəhmlə əlaqədar olan

  Полностью »
 • RƏHMİYƏ

  acıma, mərhəmət, rəhmlə əlaqədar olan

  Полностью »
 • RƏHMİYYƏ

  acıma, mərhəmət, rəhmlə əlaqədar olan

  Полностью »
 • RƏİDƏ

  gurlayan, gurultu, göy gurultusuna bənzəyən səs; araşdırıcı

  Полностью »
 • RƏİS

  rəhbər, başçı

  Полностью »
 • RƏİSƏ

  rəhbər, başçı

  Полностью »
 • RƏİSƏDDİN

  dinin başçısı, dinin rəisi

  Полностью »
 • RƏİSƏT

  başçılıq, sədrlik, rəislik

  Полностью »
 • RƏQİB

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Полностью »
 • RƏQİBƏ

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Полностью »
 • RƏMAL

  rəmmal, rəml atan, falçı

  Полностью »
 • RƏMALƏ

  rəmmal, rəml atan, falçı

  Полностью »
 • RƏMAN

  Ra (Günəş, Tanrı ASE. VII. səh. 53), man (adam); Günəş adamı, Tanrı övladı

  Полностью »
 • RƏMANƏ

  Ra (Günəş, Tanrı ASE. VII. səh. 53), man (adam); Günəş adamı, Tanrı övladı

  Полностью »
 • RƏMDAR

  rəml atan, fal açan, falçı

  Полностью »
 • RƏMİDƏ

  yandıran, yandırıcı; Günəşin odu, Günəşin şüası

  Полностью »
 • RƏMİL

  rəmlçi, rəml atan, torpaqla fala baxan

  Полностью »
 • RƏMİLƏ

  rəmlçi, rəml atan, torpaqla fala baxan

  Полностью »
 • RƏMİS

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Полностью »
 • RƏMİSƏ

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Полностью »
 • RƏMİŞ

  musiqi, çalğı

  Полностью »
 • RƏMİZ

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Полностью »
 • RƏMİZƏ

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Полностью »
 • RƏMZAN

  bax: Ramdar və Ramiz

  Полностью »
 • RƏMZANƏ

  bax: Ramdar və Ramiz

  Полностью »
 • RƏMZİ

  işarə; rəmzlə ifadə olunan; üstüörtülü bildirilən

  Полностью »
 • RƏMZİYƏ

  işarə; rəmzlə ifadə olunan; üstüörtülü bildirilən

  Полностью »
 • RƏMZİYYƏ

  işarə; rəmzlə ifadə olunan; üstüörtülü bildirilən

  Полностью »
 • RƏMZULLA

  Allahın işarəsi, Tanrının rəmzi

  Полностью »
 • RƏNCBƏR

  zəhmətkeş, əməkçi, muzdur; əkinçi; kəndli

  Полностью »
 • RƏSƏDDİN

  dinin başçısı, din rəhbəri

  Полностью »
 • RƏSİ

  yetişən, çatan; dolğun, nöqsansız

  Полностью »
 • RƏSİB

  sualtı qaya; bax: Rasib

  Полностью »
 • RƏSİBƏ

  sualtı qaya; bax: Rasib

  Полностью »
 • RƏSİD

  çatmış, nail olmuş, yetişmiş

  Полностью »
 • RƏSİDƏ

  çatmış, nail olmuş, yetişmiş

  Полностью »
 • RƏSİDƏDDİN

  nöqsansız din, yetkin din

  Полностью »
 • RƏSMİ

  rəsmi olma, rəsmilik

  Полностью »
 • RƏSMİYƏ

  rəsmi olma, rəsmilik

  Полностью »
 • RƏSMİYYƏ

  rəsmi olma, rəsmilik

  Полностью »
 • RƏSMİYYƏT

  rəsmi olma, rəsmilik

  Полностью »
 • RƏSUBƏ

  sualtı qaya; bax: Rasib

  Полностью »
 • RƏSUL

  peyğəmbər, nəbi; səfir, elçi

  Полностью »
 • RƏŞAD

  ağıllılıq; ağıllı olma; doğru yol, nicat yolu

  Полностью »
 • RƏŞADƏ

  ağıllılıq; ağıllı olma; doğru yol, nicat yolu

  Полностью »
 • RƏŞADƏT

  igidlik, qəhrəmanlıq, qoçaqlıq

  Полностью »
 • RƏŞAN

  titrəyərək, titrəyə-titrəyə

  Полностью »
 • RƏŞANƏ

  titrəyərək, titrəyə-titrəyə

  Полностью »
 • RƏŞAT

  ağıllılıq; ağıllı olma; doğru yol, nicat yolu

  Полностью »
 • RƏŞİD

  igid, qəhrəman; qorxmaz; düzgün, doğru

  Полностью »