Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • RAHİMƏ

  rəhmli, ürəyiyumşaq

  Tam oxu »
 • RAİD

  gurlayan, gurultu, göy gurultusuna bənzəyən səs; araşdırıcı

  Tam oxu »
 • RAİDA

  gurlayan, gurultu, göy gurultusuna bənzəyən səs; araşdırıcı

  Tam oxu »
 • RAİDƏ

  gurlayan, gurultu, göy gurultusuna bənzəyən səs; araşdırıcı

  Tam oxu »
 • RAİF

  mehriban, şəfqətli, rəhmdil ("Günəş Allahı" mənasındadır. "Od" anlayışı ilə əlaqədar olan bütün adlar isə ancaq müsbət çalarlı olur)

  Tam oxu »
 • RAİFƏ

  mehriban, şəfqətli, rəhmdil ("Günəş Allahı" mənasındadır. "Od" anlayışı ilə əlaqədar olan bütün adlar isə ancaq müsbət çalarlı olur)

  Tam oxu »
 • RAİQ

  saf, xalis, səlis

  Tam oxu »
 • RAİQƏ

  saf, xalis, səlis

  Tam oxu »
 • RAİL

  q.y. Günəş Allahı; Allahın sevimlisi, ilahi sevgisi; ə. özül; bir nəslin, qəbilənin başçısı

  Tam oxu »
 • RAİLƏ

  q.y. Günəş Allahı; Allahın sevimlisi, ilahi sevgisi; ə. özül; bir nəslin, qəbilənin başçısı

  Tam oxu »
 • RAİS

  rəhbər, başçı

  Tam oxu »
 • RAİSA

  rəhbər, başçı

  Tam oxu »
 • RAİSƏ

  rəhbər, başçı

  Tam oxu »
 • RAKİB

  keşikdə, mühafizədə dayanan; sərnişin

  Tam oxu »
 • RAKİBƏ

  keşikdə, mühafizədə dayanan; sərnişin

  Tam oxu »
 • RAKİD

  sakit, hərəkətsiz; boyun əyən

  Tam oxu »
 • RAKİDƏ

  sakit, hərəkətsiz; boyun əyən

  Tam oxu »
 • RAKİF

  keşikdə, mühafizədə dayanan; sərnişin

  Tam oxu »
 • RAKİFƏ

  keşikdə, mühafizədə dayanan; sərnişin

  Tam oxu »
 • RAQİB

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Tam oxu »
 • RAQİBƏ

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Tam oxu »
 • RAQİF

  arzu edən, istəyən, nəyinsə arzusunda olan

  Tam oxu »
 • RAQİFƏ

  arzu edən, istəyən, nəyinsə arzusunda olan

  Tam oxu »
 • RAQİM

  yazan, cızan, şəkil çəkən

  Tam oxu »
 • RAQİMƏ

  yazan, cızan, şəkil çəkən

  Tam oxu »
 • RAQUB

  istəyən, rəğbət bəsləyən, arzulayan, qoruyan; biri ilə rəqabət edən, inkar edən; mühafizəçi

  Tam oxu »
 • RAQUF

  arzu edən, istəyən, nəyinsə arzusunda olan

  Tam oxu »
 • RAQUFƏ

  arzu edən, istəyən, nəyinsə arzusunda olan

  Tam oxu »
 • RAM

  tabe olan, qulaq asan

  Tam oxu »
 • RAMAL

  rəmmal, rəml atan, falçı

  Tam oxu »
 • RAMALƏ

  rəmmal, rəml atan, falçı

  Tam oxu »
 • RAMAN

  Ra (Günəş, Tanrı ASE. VII. səh. 53), man (adam); Günəş adamı, Tanrı övladı

  Tam oxu »
 • RAMANƏ

  Ra (Günəş, Tanrı ASE. VII. səh. 53), man (adam); Günəş adamı, Tanrı övladı

  Tam oxu »
 • RAMAZAN

  isti, bürkü (Ərəb qəməri təqviminin IX orucluq ayının adı)

  Tam oxu »
 • RAMDAR

  rəml atan, fal açan, falçı

  Tam oxu »
 • RAMELLA

  Allahı istəyən, sevən; İraqda yer adı

  Tam oxu »
 • RAMƏDDİN

  ram edən din, cəlb edən din

  Tam oxu »
 • RAMİ

  ram edən, tabe etdirən; atıcı, mərmiatan

  Tam oxu »
 • RAMİD

  yandıran, yandırıcı; Günəşin odu, Günəşin şüası

  Tam oxu »
 • RAMİDDİN

  ram edən din, cəlb edən din

  Tam oxu »
 • RAMİDƏ

  yandıran, yandırıcı; Günəşin odu, Günəşin şüası

  Tam oxu »
 • RAMİQ

  diqqətlə baxan, gözlərini zilləyən, nəzər salan

  Tam oxu »
 • RAMİQƏ

  diqqətlə baxan, gözlərini zilləyən, nəzər salan

  Tam oxu »
 • RAMİL

  rəmlçi, rəml atan, torpaqla fala baxan

  Tam oxu »
 • RAMİLƏ

  rəmlçi, rəml atan, torpaqla fala baxan

  Tam oxu »
 • RAMİN

  atıcı, mərmi atan; ib. Günəş oğlu, Günəş övladı

  Tam oxu »
 • RAMİNƏ

  atıcı, mərmi atan; ib. Günəş oğlu, Günəş övladı

  Tam oxu »
 • RAMİS

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Tam oxu »
 • RAMİSƏ

  rəmzlə danışan, üstüörtülü danışan

  Tam oxu »
 • RAMİŞ

  musiqi, çalğı

  Tam oxu »