Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RİAD

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİADA

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİADƏ

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİAL

  həqiqətdə gerçək olan; obyektiv varlıq

  Полностью »
 • RİALA

  həqiqətdə gerçək olan; obyektiv varlıq

  Полностью »
 • RİALƏ

  həqiqətdə gerçək olan; obyektiv varlıq

  Полностью »
 • RİAYƏT

  gözləmə, sayğı; əməl etmə, yerinə yetmə

  Полностью »
 • RİCA

  xahiş və istəklə əlaqədar; ümid və diləklə bağlı olan

  Полностью »
 • RİFAD

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RİFAH

  xoş güzəran, firavanlıq, bolluq, rahatlıq

  Полностью »
 • RİFAT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RİFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RİFQİ

  yumşaqla, mülayimliklə əlaqədar olan; yoldaşlıqla bağlı olan

  Полностью »
 • RİFQİYƏ

  yumşaqla, mülayimliklə əlaqədar olan; yoldaşlıqla bağlı olan

  Полностью »
 • RİNAD

  dirilmiş, dirçəlmiş, yenidən canlanmış

  Полностью »
 • RİNAT

  dirilmiş, dirçəlmiş, yenidən canlanmış

  Полностью »
 • RİŞAD

  ağıllılıq; ağıllı olma; doğru yol, nicat yolu

  Полностью »
 • RİYAD

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİYADA

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİYADƏ

  Səudiyyə Ərəbistanı paytaxtının adındandır; bağça, güllük

  Полностью »
 • RİYASƏT

  başçılıq, sədrlik, rəislik

  Полностью »
 • RİZA

  razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti)

  Полностью »
 • RİZMAN

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RİZMANƏ

  günlü, gündüzlük, azuqəli, ruzili, qismətli

  Полностью »
 • RİZVAN

  razılıq, məmnunluq (Cənnət gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı)

  Полностью »
 • RİZVANƏ

  razılıq, məmnunluq (Cənnət gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı)

  Полностью »
 • RİZVANİYƏ

  razılıq, məmnunluq (Cənnət gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı)

  Полностью »
 • RİZVANİYYƏ

  razılıq, məmnunluq (Cənnət gözətçisi və qapıçısı olan mələyin adı)

  Полностью »
 • ROFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • ROMAN

  rumlu, Rumdan olan

  Полностью »
 • ROMELLA

  Allahı istəyən, sevən; İraqda yer adı

  Полностью »
 • ROMİL

  güc, qüvvət

  Полностью »
 • ROMİLƏ

  güc, qüvvət

  Полностью »
 • ROMUL

  güc, qüvvət

  Полностью »
 • RÖFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Полностью »
 • RÖNƏNQ

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖŞƏNƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVNƏK

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖVNƏQ

  parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət; işıq

  Полностью »
 • RÖVŞANƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏN

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏNƏ

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVŞƏNƏK

  işıqlıq, aydınlıq; aşkar

  Полностью »
 • RÖVZAT

  Cənnət bağı, Behişt; mərsiyə, dini hekayə

  Полностью »
 • RÖVZƏT

  Cənnət bağı, Behişt; mərsiyə, dini hekayə

  Полностью »
 • RÖYAL

  kral, qeysər, çar, padşah

  Полностью »
 • RÖYALƏ

  kral, qeysər, çar, padşah

  Полностью »
 • RUBAİL

  dördlük, dörd misralıq klassik şeir forması. Adətən, ailədə 4-cü oğlan uşağına verilir

  Полностью »
 • RUFAN

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »
 • RUFANƏ

  ruhən, ruhca; mənəvi cəhətdən

  Полностью »