Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • RZA

  razılıq, razı qalma, məmnunluq (VIII imam Əli ibn Musanın epiteti)

  Полностью »
 • RZAAĞA

  bax: Rza və Ağa

  Полностью »
 • RZABABA

  bax: Rza və Baba

  Полностью »
 • RZABALA

  bax: Rza və Bala

  Полностью »
 • RZABƏY

  Rza bəy

  Полностью »
 • RZAĞA

  bax: Rza və Ağa

  Полностью »
 • RZAXAN

  Rza xan

  Полностью »
 • RZAQULU

  Rzanın qulu, Rzanın köləsi

  Полностью »
 • RZALI

  bax: Rza və Əli; Əlinin razılığı, iradəsi; Əli məmnunluğu

  Полностью »
 • RZASƏMƏD

  bax: Rza və Səməd (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • SAABXAN

  əliaçıq, səxavətli xan; dikbaş, boyun əyməyən xan

  Полностью »
 • SAADULLA

  Allahın bəxş etdiyi səadət, bəxt

  Полностью »
 • SAAT

  vaxtı təyin edən cihaz; 60 dəqiqəlik vaxt ölçüsü

  Полностью »
 • SABAHƏDDİN

  dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli

  Полностью »
 • SABAHƏT

  gözəllik, yenilik, təzəlik

  Полностью »
 • SABBAR

  çox səbirli, dözümlü, təmkinli

  Полностью »
 • SABDİN

  dinin mehi, nəsimi, dinin şəhəri

  Полностью »
 • SABİH

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİHA

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİHƏ

  gözəl, lətif, məlahətli

  Полностью »
 • SABİQ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Полностью »
 • SABİQƏ

  əvvəlki, keçmişdə olmuş

  Полностью »
 • SABİL

  qapalı adam, azdanışan

  Полностью »
 • SABİR

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Полностью »
 • SABİRCAN

  Sabir canlı, Sabir ruhlu; Sabir can

  Полностью »
 • SABİRƏ

  səbirli, dözümlü, səbir edən

  Полностью »
 • SABİT

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Полностью »
 • SABİTƏ

  səbatlı, möhkəm; məğlubedilməz; hərəkətsiz

  Полностью »
 • SABİTNUR

  sabit və nur sözlərindən düzəlmiş, «möhkəm işıq, məğlubedilməz nur» deməkdir

  Полностью »
 • SABUR

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Полностью »
 • SABURƏ

  çox dözümlü, çox səbirli olan, təmkinli

  Полностью »
 • SABUTAY

  dəyişməyən qəhrəman, möhkəm xarakterli igid

  Полностью »
 • SACİD

  səcdə eləyən, dua edən

  Полностью »
 • SACİDƏ

  səcdə eləyən, dua edən

  Полностью »
 • SADAD

  doğruluq, haqq, insaf

  Полностью »
 • SADAİL

  sədalar, səslər

  Полностью »
 • SADAT

  seyidlər; doğruluq, doğru, haqq, insaf (əsli «sədad»dır)

  Полностью »
 • SADATXAN

  bax: Sadat və Xan

  Полностью »
 • SADATQULU

  bax: Sadat və Qulu

  Полностью »
 • SADAY

  sayılan, hörmət edilən, hörmətli

  Полностью »
 • SADAYƏ

  sayılan, hörmət edilən, hörmətli

  Полностью »
 • SADƏDDİN

  dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti

  Полностью »
 • SADƏTDİN

  dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti

  Полностью »
 • SADIX

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Полностью »
 • SADIQ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Полностью »
 • SADIQCAN

  Sadıq ruhlu, ürəkli; Sadıq kimi

  Полностью »
 • SADIQƏLİ

  Əlinin dostu; Əliyə sədaqətli olan

  Полностью »
 • SADİQ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Полностью »
 • SADİQƏ

  dost; sədaqətli, vəfalı; doğru, düzgün

  Полностью »
 • SADİQƏLİ

  Əlinin dostu; Əliyə sədaqətli olan

  Полностью »