Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SÜBHAN

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SÜBHANƏ

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SÜBHANVERDİ

  mədh olunanın (Allahın) verdiyi, bəxş etdiyi

  Полностью »
 • SÜBHƏDDİN

  dinin sübhü, dinin başlanğıcı, dinin səhəri

  Полностью »
 • SÜBHİ

  sübh olan, sübhə aid olan, səhərki

  Полностью »
 • SÜBHİYYƏ

  sübh olan, sübhə aid olan, səhərki

  Полностью »
 • SÜCAƏDDİN

  dinin igidlik, sücaət göstərəni

  Полностью »
 • SÜCAƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SÜCAYƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SÜCƏDDİN

  dinin igidlik, sücaət göstərəni

  Полностью »
 • SÜDEİF

  kiçik sədəf

  Полностью »
 • SÜHEYL

  göy üzünün güneyində çox parlaq bir ulduz. Yəməndən daha yaxşı göründüyü üçün “süheyli-Yəmani” də adlanır

  Полностью »
 • SÜHEYLA

  göy üzünün güneyində çox parlaq bir ulduz. Yəməndən daha yaxşı göründüyü üçün “süheyli-Yəmani” də adlanır

  Полностью »
 • SÜHEYLƏ

  göy üzünün güneyində çox parlaq bir ulduz. Yəməndən daha yaxşı göründüyü üçün “süheyli-Yəmani” də adlanır

  Полностью »
 • SÜLEDDİN

  dinin sülhü, dinin əmin-amanlığı, dinin barışı

  Полностью »
 • SÜLEYMAN

  sülh, əmin-amanlıq, sakitlik (Əfsanəvi peyğəmbərlərdən qədim yəhudi Selomo adının ərəb forması)

  Полностью »
 • SÜLƏDDİN

  dinin sülhü, dinin əmin-amanlığı, dinin barışı

  Полностью »
 • SÜLHƏDDİN

  dinin sülhü, dinin əmin-amanlığı, dinin barışı

  Полностью »
 • SÜLHİ

  barış, barışla bağlı olan, sülhə aid olan

  Полностью »
 • SÜLHİYYƏ

  barış, barışla bağlı olan, sülhə aid olan

  Полностью »
 • SÜLHÜ

  barış, barışla bağlı olan, sülhə aid olan

  Полностью »
 • SÜLHÜYYƏ

  barış, barışla bağlı olan, sülhə aid olan

  Полностью »
 • SÜNAR

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SÜNARA

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SÜNARƏ

  təqdim olunan, verilən övlad

  Полностью »
 • SÜNAY

  Ayın işi, Ay yaradılışı

  Полностью »
 • SÜNDÜZ

  düz iş, düz əməl, düz yaradılış

  Полностью »
 • SÜRƏT

  hər hansı hərəkətin itilik, tezlik dərəcəsi

  Полностью »
 • SÜRURİ

  sevincə aid, şadlığa məxsus

  Полностью »
 • SÜRUŞ

  Cəbrayılın adlarından biri

  Полностью »
 • SÜTUN

  mərmərdən, daşdan və s. tikilmiş dirək

  Полностью »
 • ŞABABA

  bax: Şah və Baba

  Полностью »
 • ŞABALA

  bax: Şah və Bala

  Полностью »
 • ŞABAN

  Ərəb qəməri təqviminin VIII ayı

  Полностью »
 • ŞABƏDDİN

  gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan

  Полностью »
 • ŞABI

  cavana aid, gəncə məxsus; dəliqanlı, igid

  Полностью »
 • ŞABİDDİN

  gənc din; dinin igidi, din qəhrəmanı; meteor; gözəl oğlan

  Полностью »
 • ŞAD

  xanın varisliyə hüququ olmayan qardaş və oğlanlarına verilən qədim türk titulu

  Полностью »
 • ŞADAĞA

  şad (xanın varisliyə hüququ olmayan oğlanlarına verilən titul) Ağa; həmişə şən olan ağa

  Полностью »
 • ŞADALI

  varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı

  Полностью »
 • ŞADAN

  sevincək, xoşbəxt, sevincli; sevilənlər, şadlananlar

  Полностью »
 • ŞADBƏY

  varis olmayan bəy

  Полностью »
 • ŞADƏDDİN

  dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı

  Полностью »
 • ŞADƏLİ

  varis olmayan Əli oğlu, varis olmayan Alı övladı

  Полностью »
 • ŞADƏT

  "Şəhadət" (bax) adının qısaldılmış forması

  Полностью »
 • ŞADƏTDİN

  dinin sevinci, dinin şadlığı; din övladı

  Полностью »
 • ŞADXAN

  şad olan xan; sevinən xan, fərəhli xan

  Полностью »
 • ŞADİ

  sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə

  Полностью »
 • ŞADİMAN

  şad adam, sevinən adam, fərəhli şəxs

  Полностью »
 • ŞADİYƏ

  sevinc, xoşbəxtlik, şadlıq, səadət, nəşə

  Полностью »