Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SAFİYYƏT

  təmizlik, saflıq, xalislik

  Полностью »
 • SAĞMAN

  davamlı, dözümlü, dəyanətli; qüsursuz, nöqsansız; sarsılmaz

  Полностью »
 • SAHAB

  yiyə; yoldaş, dost; qoruyan, arxa duran

  Полностью »
 • SAHABƏ

  yiyə; yoldaş, dost; qoruyan, arxa duran

  Полностью »
 • SAHİB

  yiyə; yoldaş, dost; qoruyan, arxa duran

  Полностью »
 • SAHİBAĞA

  Sahib ağa; ağanın sahibi

  Полностью »
 • SAHİBƏ

  yiyə; yoldaş, dost; qoruyan, arxa duran

  Полностью »
 • SAHİBƏDDİN

  dinin sahibi, dini təsis edən

  Полностью »
 • SAHİBƏLİ

  bax: Sahib və Əli

  Полностью »
 • SAHİBXAN

  sahiblərin xanı

  Полностью »
 • SAHİL

  dəniz, göl, çay və su anbarının kənarı

  Полностью »
 • SAHİLƏ

  dəniz, göl, çay və su anbarının kənarı

  Полностью »
 • SAHİR

  sehr edən, sehrbaz, cadugər

  Полностью »
 • SAHİRƏ

  sehr edən, sehrbaz, cadugər

  Полностью »
 • SAİB

  səxavətli, əliaçıq

  Полностью »
 • SAİBƏ

  səxavətli, əliaçıq

  Полностью »
 • SAİD

  yüksək yerə qalxan, yuxarı çıxan

  Полностью »
 • SAİDƏ

  yüksək yerə qalxan, yuxarı çıxan

  Полностью »
 • SAİL

  soruşan, sual edən; hücumçu; dilənçi

  Полностью »
 • SAİLƏ

  soruşan, sual edən; hücumçu; dilənçi

  Полностью »
 • SAİM

  əslində “soum”dandır; oruc tutan, oruclu

  Полностью »
 • SAİMƏ

  əslində “soum”dandır; oruc tutan, oruclu

  Полностью »
 • SAİT

  səsli, hay-küyly

  Полностью »
 • SAKİF

  çox parlaq, çox işıqlı; dələn, deşən

  Полностью »
 • SAKİN

  sakit, dinc; könül rahatlığı

  Полностью »
 • SAKİNƏ

  sakit, dinc; könül rahatlığı

  Полностью »
 • SAKİT

  dinc, mülayim, həlim, yumşaqxasiyyətli

  Полностью »
 • SAKİTƏ

  dinc, mülayim, həlim, yumşaqxasiyyətli

  Полностью »
 • SAQİ

  su verən, su satan; içki məclislərində şərab paylayan

  Полностью »
 • SAQİB

  çox parlaq, çox işıqlı; dələn, deşən

  Полностью »
 • SAQİBƏ

  çox parlaq, çox işıqlı; dələn, deşən

  Полностью »
 • SAQİBƏT

  çox parlaq, çox işıqlı; dələn, deşən

  Полностью »
 • SAQİF

  çox parlaq, çox işıqlı; dələn, deşən

  Полностью »
 • SALAH

  xeyirxah, yaxşılıq edən, saf əxlaqlı

  Полностью »
 • SALAHƏDDİN

  dinin yaxşılığı, dinin səadəti; dinin asayişi

  Полностью »
 • SALAM

  sülh; sağlamlıq; sağlıq (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • SALAMAT

  sağ, diri, sağ-salamat

  Полностью »
 • SALAMİ

  sülh; sağlamlıq; sağlıq (Allahın epitetlərindən biri)

  Полностью »
 • SALAMULLA

  Allahın sülh və əmin-amanlığı, Allahın salamı

  Полностью »
 • SALAR

  başçı, rəis; komandir, sərkərdə

  Полностью »
 • SALAVAT

  Məhəmməd peyğəmbər və imamların şəninə oxunan dua

  Полностью »
 • SALEH

  xeyirxah, yaxşılıq edən, saf əxlaqlı

  Полностью »
 • SALEHƏ

  xeyirxah, yaxşılıq edən, saf əxlaqlı

  Полностью »
 • SALƏDDİN

  dinin yaxşılığı, dinin səadəti; dinin asayişi

  Полностью »
 • SALXAB

  soyulmuş dərinin suyu

  Полностью »
 • SALİDAR

  ikinci gün

  Полностью »
 • SALİF

  keçən, keçmiş

  Полностью »
 • SALİFƏ

  keçən, keçmiş

  Полностью »
 • SALİH

  xeyirxah, yaxşılıq edən, saf əxlaqlı

  Полностью »
 • SALİHƏ

  xeyirxah, yaxşılıq edən, saf əxlaqlı

  Полностью »