Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SOFİ

  dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dindar

  Полностью »
 • SOFİQ

  sufizm tərəfdarı; dindar, zahid

  Полностью »
 • SOFİYAR

  sofilərin dostu; dindar, zahidləri sevən

  Полностью »
 • SOFİYƏDDİN

  dinin zahidi, dinin təbliğatçısı

  Полностью »
 • SOFU

  dini ehkamlardan əsla kənara çıxmayan adam; zahid, dindar

  Полностью »
 • SOKRAT

  Əsli “sozo” (qurtarmaq, azad etmək) və “kratos” (hakimiyyət, güc, qüvvət) sözlərindəndir və “öz hakimiyyətini saxlayan” mənasındadır (Məş

  Полностью »
 • SOLTAN

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SOLTANAĞA

  bax: Soltan və Ağa

  Полностью »
 • SOLTANALI

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SOLTANBƏY

  bax: Soltan və Bəy

  Полностью »
 • SOLTANƏLİ

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SOLTANXAN

  bax: Soltan və Xan

  Полностью »
 • SOLTANPAŞA

  bax: Soltan və Paşa

  Полностью »
 • SOLTANŞAH

  bax: Soltan və Şah

  Полностью »
 • SORAQ

  axtarma, xəbər, məlumat

  Полностью »
 • SOVET

  məsləhət, məşvərət

  Полностью »
 • SOYALP

  igid nəsilli, qəhrəman soylu; igidin nəsli

  Полностью »
 • SOYƏR

  soylu, köklü kişi; əsil-nəcabətli soydan olan ər

  Полностью »
 • SÖHBƏT

  danışıq, müsahibə, fikir mübadiləsi

  Полностью »
 • SÖHRAB

  qızartı, parıltı; yaqut; qırmızı, tünd qırmızı

  Полностью »
 • SÖNMƏZ

  həmişə yanan, heç vaxt sönməyən

  Полностью »
 • SÖVDƏGƏR

  tacir

  Полностью »
 • SÖYDÜMALI

  Alını sevdim, Əlini sevdim

  Полностью »
 • SPARTAK

  e.ə. I əsrdə Roma qulları üsyanının rəhbərinin adı; tapdalamaq; zadəgan; əsilzadə

  Полностью »
 • SUAD

  yüksəliş; t. Su kimi təmiz və uzunömürlü oğlan

  Полностью »
 • SUBHAN

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SUBHANEVERDİ

  mədh olunanın (Allahın) verdiyi, bəxş etdiyi

  Полностью »
 • SUBHANƏ

  tərif, alqış; eşq olsun! Əhsən!

  Полностью »
 • SUCAƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SUCAYƏT

  igidlik, cəsarət; qoçaqlıq, mərdlik

  Полностью »
 • SUCƏDDİN

  dinin igidlik, sücaət göstərəni

  Полностью »
 • SUDAYAR

  faydalı, xeyirli dost

  Полностью »
 • SUDEYF

  kiçik sədəf

  Полностью »
 • SUDYAR

  faydalı, xeyirli dost

  Полностью »
 • SUFYAN

  əsmə, titrəmə

  Полностью »
 • SULAY

  gözəl ayələr; gözəl Ay; gözəl övladlar

  Полностью »
 • SULAYƏ

  gözəl ayələr; gözəl Ay; gözəl övladlar

  Полностью »
 • SULDUZ

  ulduz; cığataylarda tayfa adı; Cənubi Azərbaycanda şəhər adı

  Полностью »
 • SULDUZA

  ulduz; cığataylarda tayfa adı; Cənubi Azərbaycanda şəhər adı

  Полностью »
 • SULİDDİN

  əsli “usuluddin” olub, dinin qaydaları, dinin üsulları mənasındadır

  Полностью »
 • SULTAN

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SULTANAĞA

  bax: Soltan və Ağa

  Полностью »
 • SULTANALI

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SULTANBƏY

  bax: Soltan və Bəy

  Полностью »
 • SULTANƏ

  hökmdar, hakim, şah, dövlət başçısı

  Полностью »
 • SULTANƏLİ

  bax: Soltan və Əli

  Полностью »
 • SULTANXAN

  bax: Soltan və Xan

  Полностью »
 • SULTANPAŞA

  bax: Soltan və Paşa

  Полностью »
 • SULTANŞAH

  bax: Soltan və Şah

  Полностью »
 • SUMBAT

  ox atan, qıy vuran; boy-buxun, qədd-qamət, görünüş

  Полностью »