Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • VƏDADİ

  dost; sevimli dost

  Полностью »
 • VƏDAT

  sevgi, məhəbbət; dostluq

  Полностью »
 • VƏFADAR

  vəfalı, sadiq

  Полностью »
 • VƏFADUR

  vəfalı, sadiq

  Полностью »
 • VƏFALI

  vəfası olan, sədaqətli, etibarlı

  Полностью »
 • VƏFİQ

  uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş

  Полностью »
 • VƏFİQƏ

  uyğun, müvafiq, yekdil; dost, yoldaş

  Полностью »
 • VƏHBİ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Полностью »
 • VƏHBİYƏ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Полностью »
 • VƏHBİYYƏ

  Allah vergisi; Allah tərəfindən hədiyyə edilmiş

  Полностью »
 • VƏHDƏD

  birlik, Allahın birliyi; birgə olma

  Полностью »
 • VƏHDƏDDİN

  dinin birliyinə inanan; dinin vəhdədi

  Полностью »
 • VƏHDƏT

  birlik, Allahın birliyi; birgə olma

  Полностью »
 • VƏHİYƏDDİN

  dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi)

  Полностью »
 • VƏHYƏDDİN

  dinin vəhyi (vəhy Allah hökmünün peyğəmbərlərə verilməsi)

  Полностью »
 • VƏKALƏT

  başqasının işini görməyə təyin olunma, vəkillik; öz vəzifəsini başqasına tapşırma

  Полностью »
 • VƏKİL

  vəkalətlə iş görən; nümayəndə; canişin

  Полностью »
 • VƏLƏD

  uşaq, övlad

  Полностью »
 • VƏLƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Полностью »
 • VƏLƏHƏD

  hökmdarın varisi

  Полностью »
 • VƏLƏHMƏD

  tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu

  Полностью »
 • VƏLƏT

  uşaq, övlad

  Полностью »
 • VƏLHƏD

  hökmdarın varisi

  Полностью »
 • VƏLİ

  dost, yoldaş, qayğı göstərən

  Полностью »
 • VƏLİAĞA

  bax: Vəli və Ağa

  Полностью »
 • VƏLİBABA

  bax: Vəli və Baba

  Полностью »
 • VƏLİBALA

  bax: Vəli və Bala

  Полностью »
 • VƏLİBƏY

  bax: Vəli və Bəy

  Полностью »
 • VƏLİCAN

  Vəlinin canı, ürəyi, himayəçinin canı

  Полностью »
 • VƏLİƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Полностью »
 • VƏLİƏHD

  hökmdarın varisi

  Полностью »
 • VƏLİƏHƏD

  hökmdarın varisi

  Полностью »
 • VƏLİƏHMƏD

  tərifəlayiq dost; Əhmədin dostu

  Полностью »
 • VƏLİHƏD

  hökmdarın varisi

  Полностью »
 • VƏLİXAN

  bax: Vəli və Xan

  Полностью »
 • VƏLİKRAM

  ehtiramla, hörmətlə

  Полностью »
 • VƏLİQULU

  bax: Vəli və Qulu

  Полностью »
 • VƏLİMƏMMƏD

  bax: Vəli və Məmməd

  Полностью »
 • VƏLİMƏT

  qonaqlıq, ziyafət; Məhəmmədin dostu

  Полностью »
 • VƏLİMURAD

  Vəlinin istəyi, dost arzusu; Muradın dostu

  Полностью »
 • VƏLİNUR

  Vəlinin nuru, müqəddəsin işığı

  Полностью »
 • VƏLİŞ

  “Vəli” ilə başlayan adların əzizləmə forması

  Полностью »
 • VƏLİŞAĞA

  bax: Vəliş və Ağa

  Полностью »
 • VƏLİŞAN

  Vəli əzəməti, Vəli şöhrəti

  Полностью »
 • VƏLİŞBABA

  bax: Vəliş və Baba

  Полностью »
 • VƏLİŞBALA

  bax: Vəliş və Bala

  Полностью »
 • VƏLİŞİR

  himayəçi aslan; igid dost

  Полностью »
 • VƏLİULLA

  Allahın yaxın dostu (Həzrət Əlinin adlarından biridir)

  Полностью »
 • VƏLİYAR

  sədaqətli dost, yoldaş; qayğıkeş, insanpərvər

  Полностью »
 • VƏLİYƏDDİN

  dinin himayəçisi, dinin dostu, dini sevən

  Полностью »